italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ministerstvo vnitra České republiky
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpora projektu na prevenci nelegální migrace

Na návrh Ministerstva vnitra ČR byl schválen peněžní dar do zahraničí v hodnotě 25 milionů korun na realizaci projektu prevence nelegální migrace do Evropské unie. Podpora dobrovolných návratů migrantů z Tuniska do zemí původu a jejich reintegrace, to je hlavní cíl projektu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), který Česko díky programu „Pomoc na místě“ finančně podpoří.
 

Ministerstvo vnitra tak pokračuje v podpoře zemí, které trpí silným migračním tlakem. V tomto případě se pomoc soustředí na centrální středomořskou migrační trasu vedoucí do Itálie, která zažívá od počátku roku 2023 enormní nárůst počtu příchozích migrantů.

Proto Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Itálií identifikovalo v rámci tzv. dobrovolného solidárního mechanismu EU jako prioritní podporu projektu v Tunisku, odkud vyplouvá do Itálie velké množství  migrantů. Realizátorem projektu bude Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). „Česká republika je v oblasti migrace dlouhodobě solidární se zasaženými členskými státy EU a poskytuje jim finanční i technickou podporu. Jako nejefektivnější forma pomoci se nám osvědčilo pomáhat tam, kde se s problémy skutečně potýkají. V konečném důsledku tímto způsobem snižujeme migrační tlak na Evropu,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan a dodal, že programy Ministerstva vnitra na prevenci nelegální migrace fungují nepřetržitě od roku 2015.

Pomoc na místě

Stálý program „Pomoc na místě“ spolu se zdravotně humanitárním programem MEDEVAC tvoří humanitární a asistenční opatření Ministerstva vnitra ČR na pomoc zemím s velkými uprchlickými populacemi a zemím, které čelí značným migračním tlakům. Z programu „Pomoc na místě“ jsou udělovány peněžní dary do zahraničí určené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení, osobám vnitřně vysídleným a osobám, které se navrátily do země svého původu. Dále jsou poskytovány dary na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti nelegální migraci. Příjemci těchto finančních příspěvků jsou vládní partneři, mezinárodní organizace a mezinárodní nevládní organizace. Více o letošních prioritách programu naleznete zde.