italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní akt a soubor přednášek – „Sokol, pero a dýka – Československá legie“ – Milán 6. dubna 2017

Dne 6. dubna 2017 se v Milánu uskutečnil soubor přednášek, věnovaných historii Československých legií a domobrany v Itálii v letech 1915 – 1919. Pořadatelem akce byla milánská sekce Národní asociace italských alpinů (A.N.A.) – bývalí příslušníci horských jednotek, Výbor pro přípravu oslav 100. výročí konce 1. světové války (Comitato per il Centenario). Akce byla nazvána „Sokol, pero a dýka – Československá legie“ („Sokol, Penna e Pugnale – La Legione Cecoslovacca“). Místem konání akce bylo Dokumentační Centrum italských pozemních sil („Centro Decumentale Esercito“) – sál velitelů („Sala dei Comandanti“), umístěné v bývalé budově vojenských kasáren. Akci byla poskytnuta i záštita ZÚ ČR a ZÚ SR v Římě a ČSOL – Československé obce legionářské. Milánští alpini při této příležitosti zhotovili kopii historické vlajky jednoho z pluků československých jednotek v Itálii, která byla předána zástupci ZÚ Řím.
 

Akce byla zahájena slavnostním vztyčením státních vlajek Itálie a ČR na dvoře kasáren, následoval vlastní cyklus přednášek. Místo konání má zvláštní význam pro italskou vojenskou historii, protože zde byl v roce 1915 dobrovolně odveden ke službě v italských pozemních silách Cesare Battisti (1875 – 1916), rakouský politik italské národnosti z Tyrolska, poslanec Říšské rady ve Vídni (podobně jako T.G. Masaryk), který padl v roce 1916 do rakouského zajetí a byl popraven (podobně jako později zajatí ČS legionáři), na základě rozsudku rakousko – uherského vojenského soudu v červenci 1916.

 

Cyklus přednášek moderoval profesor Gastone Breccia z univerzity v Pavii.

 

Následovalo 5 přednášek v italštině:

 1. Profesor Gianluca Pastori – Katolická univerzita „Sacro Cuore“ Milán: „Římský kongres o utlačovaných národech Rakousko – Uherska“

 2. Dott. Sergio Tazzer, ředitel CEDOS – Dokumentační centrum 1. sv. války: „Československá legie“

 3. Jozef Špánik, ZÚ Řím: „T.G. Masaryk a vznik Československých ozbrojených sil“

 4. Plukovník Cristiano Maria Dechigi, ředitel historického ústavu Generálního štábu italských pozemních vojsk: „Legionáři v Itálii a v novém Československu“

 5. Podplukovník v.v. Vincenzo Ciaraffa (Solbiate Olona): „Historie Československých legionářů a domobrany v Itálii“

   

  ZÚ Řím na akci zastupoval velvyslanecký rada Jozef Špánik, který při této příležitosti přednesl v italštině jednu z výše uvedených přednášek. Za ČR zde byly dále přítomny paní Ivana Třosková, ředitelka milánské pobočky agentury Czech Trade a paní Radka Neumannová, ředitelka Českého centra v Milánu. Mezi posluchači byli zastoupeni zástupci italských ozbrojených sil v aktivní službě i ve výslužbě (včetně držitelů vysokých vojenských hodností až do generálské úrovně), členové milánské sekce Svazu italských alpinů a další italští zájemci o vojenskou historii.      

  Milano

  Milano

Galerie


Milano legie