italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Rim

 

Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen sám řešit tuto situaci.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případu. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR, apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze odcestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

V případě, že se na nás obrátíte se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému.
 

V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Od 10.6.2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu
je třeba se osobně dostavit na velvyslanectví v Římě nebo na kterýkoli z našich  honorárních konzulátů (doporučujeme nás předem kontaktovat telefonicky!) s následujícími náležitostmi:

- 2 (dvě) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- policejní protokol o události vystaveným italskou policií ("denuncia")
- kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte)
- finanční prostředky k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 157b)

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, a vystaví náhradní cestovní doklad, který slouží k návratu zpět do ČR, a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel. Pokud je žádost odůvodněná, jsou předloženy veškeré náležitosti a řádně vyplněny formuláře k žádosti, vystavení náhradního cestovního dokladu trvá přibližně 1-2 hodiny.
Připomínáme, že občané ČR mohou jako cestovní doklad v Itálii použít rovněž svůj platný občanský průkaz.


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a transferenčního kódu.V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty.  Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce westernunion.com
Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě úmrtí
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR, apod.
V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí doporučujeme), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá prostřednictvím pojišťovny.


V případě automobilové nehody
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Doporučujeme vám postupovat v souladu s pokyny vaší pojišťovny.


V případě hospitalizace
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR, apod.


V případě pokuty za dopravní přestupek
je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Pokutu je třeba uhradit na místě, jinak nebude vozidlo policií propuštěno (policie zabaví klíče a doklady od vozidla).
Pokuty za dopravní přestupky jsou v Itálii značně vysoké, zejména za přestupky profesionálních řidičů (kamióny, autobusy), kdy jejich průměrná výše dle našich zkušeností činí cca 5 000 EUR. Proti pokutě či její výši je možno se odvolat až ve správním řízení, které započne po zaplacení pokuty. Vlastník kamiónu či autobusu (česká firma) je o tomto řízení informován písemně. Je proto třeba, aby řidič v protokolu uvedl úplnou a správnou adresu firmy.


V případě zadržení či uvalení vazby
je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v informování příbuzných v ČR, apod.

 

Formuláře pro vstup/tranzit a pro pohyb osob v Itálii

V přílohách jsou umístěny výše uvedené formuláře v italském a českém jazyce. více ►

MOŽNOST PŘEPRAVY ČESKÝCH OBČANŮ Z ITÁLIE PŘES NĚMECKO

Pro cestu do České republiky lze v současné době využít komerčních letů Alitalia z Říma do Mnichova nebo do Frankfurtu. více ►

Velvyslanectví České republiky se připojuje k iniciativě ANCI, která připomíná oběti koronaviru

Velvyslanectví České republiky v Itálii se také připojilo k iniciativě ANCI (Národního svazu italských obcí) „Minuta ticha a vlajky půl žerdi ve všech obcích pro připomenutí obětí epidemie, uctění zdravotníků, ke vzájemné podpoře a pohledu… více ►

Česká republika věnovala Itálii 10.000 ochranných sanitárních obleků

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček dne 30.3. oznámil předání daru České republiky Itálii - deseti tisíc kusů ochranných obleků pro zdravotnický personál. více ►

ČR předala Itálii 110 tisíc zdravotnických roušek

thumb

Velvyslanectví České republiky dnes předalo Civilní ochraně Italské republiky zdravotní materiál v rozsahu, který odpovídá materiálu zadrženému v souvislosti s operací policie ČR realizované na severu České republiky z důvodu podezření na… více ►

Itálie pozastavuje veškerou zbytnou výrobu a služby

Italský premiér G. Conte, vzhledem k pokračující epidemii koronaviru zvláště na severu Itálie, podepsal dne 22. března 2020 dekret, kterým se s účinkem od 23. března 2020 do 3. dubna 2020 pozastavuje veškerá postradatelná výroba a služby. více ►

PROHLÁŠENÍ VELVYSLANKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY K INFORMACÍM MÉDIÍ ZE DNE 21.3.

Vzhledem k informacím, které byly včera zveřejněny v některých italských médiích o zabavení zdravotnického materiálu v ČR, sděluje velvyslankyně České republiky v Itálii Hana Hubáčková následující. více ►

Další zesílená opatření proti šíření epidemie koronaviru, platná pro celou Itálii. Nový formulář čestného prohlášení pro pohyb ve veřejném prostoru.

thumb

Italská vláda přijala další sérii opatření v rámci boje proti šíření epidemie koronaviru. více ►

Nová cestovní omezení

Dekrety omezující cesty na italské ostrovy, vč. výletních lodí. více ►

Opatření vlády ČR ze dne 18.3. proti šíření koronaviru

Vláda ČR na svém jednání dne 18. 3. 2020 přijala proti šíření koronaviru následující opatření: více ►

Dekret ministerstva dopravy ze 17. března ve věci návratu či příjezdu do Itálie

thumb

Na základě četných žádostí mnoha občanů, nacházejících se v zahraničí o návrat do Itálie, podepsala ministryně infrastruktury a dopravy Paola De Micheli společně s ministrem zdravotnictví dekret, který ukládá samostatnou izolaci po dobu 14 dní… více ►

MALTA od 20.3. UZAVÍRÁ LETECKÁ SPOJENÍ

thumb

Malta uzavírá letecká spojení od 20.3. od 24h. Po tomto datu nebude možné Maltu opustit! Občané, kteří neodletí do této doby, musí počítat s prodlouženým pobytem. více ►

Konzulární oddělení ZÚ Řím uzavřeno - nouzové linky

atencao_1

KO ZÚ Řím je dočasně zcela uzavřeno. Pro nouzové případy je stále funkční nouzová linka KO Řím: mob. 0039 335310450. Pevné linky jsou rovněž přepojeny na mobilní telefony konzulárních referentek: 0039- 06/ 360957 a poté linky: 39 nebo 41… více ►

Doprava zboží do Itálie k 13. březnu 2020

Přeshraniční pohyb zboží zůstává (zatím) bez omezení. Řidiči nákladních vozidel jsou na hranicích podrobováni měření teploty, při manipulaci s nákladem by měli používat respirátory, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími… více ►

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav pro území České republiky: Doporučujeme návrat ze zahraničí

thumb

MZV ČR doporučuje občanům návrat ze zahraničí s využitím dostupných spojů. S ohledem na aktuální omezení letecké dopravy, uzavírání pozemních hranic doporučujeme návrat neodkládat a pro přepravu do ČR využít všech dostupných možností. V případě,… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32 sídlo: Teplice

volby

V souvislosti s úmrtím předsedy Senátu p. Jaroslava Kubery prezident republiky vyhlásil volby do Senátu PČR - Teplice, 27. a 28. března 2020. více ►

Setkání honorárních konzulů ČR v Římě

thumb

Dne 21. ledna 2020 se na zastupitelském úřadě v Římě uskutečnilo tradiční setkání honorárních konzulů České republiky pro Itálii a Maltu (zastupující GHK) na pozvání paní velvyslankyně Hany Hubáčkové a za účasti Generálního konzula z Milána… více ►

Informace zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR

thumb

Zmocněnec pro krajanské záležitosti ministerstva zahraničních věcí ČR v přiloženém dopise informuje krajanské spolky v zahraničí o plánovaných akcích s krajanským přesahem v roce 2020. více ►

Ministr Petříček na výročním summitu Středoevropské iniciativy v Římě

thumb

Ve čtvrtek 19.12. se v Římě uskutečnil summit předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI) u příležitosti jejího 30.výročí. Premiéra ČR Andreje Babiše na jednání zastoupil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. více ►

Velvyslankyně ČR se setkala se zástupci meziparlamentních skupin přátelství mezi Itálií a ČR

thumb

Dne 11.prosince se velvyslankyně ČR Hana Hubáčková setkala v Římě s delegací Meziparlamentní asociace přátelství mezi ČR a Itálií, která vznikla v únoru t.r. v Poslanecké sněmovně italského Parlamentu, v čele s poslankyní Francescou Galizia.… více ►

Slavnostní večer na Maltě u příležitosti 30.výročí Sametové revoluce

thumb

Dne 16. listopadu 2019 se v prostorách paláce La Salle ve Vallettě konal slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR, Dne boje za svobodu a demokracii. Tato významná společenská událost se letos nesla v rámci oslav 30. výročí Sametové… více ►

Recepce ke státnímu svátku 28. října a k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce

thumb

Dne 23. října 2019 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Itálii recepci u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu a k připomenutí 30. výročí událostí Sametové revoluce. Recepce proběhla za podpory a účasti… více ►

NanoDay – podnikatelské fórum zaměřené na nanotechnologie v Miláně

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně, Generálním konzulátem ČR v Miláně, CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci se Svazem podniků průmyslu a služeb města Milána Assolombarda a s přispěním… více ►

V Praze a Pardubicích proběhly semináře o exportních příležitostech v Itálii a Slovinsku

thumb

Na Ministerstvu zahraničních věcí se 25. září 2019 uskutečnil seminář určený pro české exportéry, zvažující vstup na trh těchto dvou evropských států. Seminář zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa více ►

Promoční akce pro české výrobce a dodavatele hudebních nástrojů v italské Cremoně

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a veletržní správou Cremona organizovaly v rámci prestižního veletrhu s hudebními nástroji v Cremoně dne 28. září 2019 koncert a následnou networkingovou akci.… více ►

Nový mezinárodní doktorský program Germanoslavistika - Studi Germanici e Slavi

thumb

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Sapienza Università di Roma otevírají od září 2019 nový mezinárodní doktorský program GERMANOSLAVISTIKA (STUDI GERMANICI E SLAVI) v režimu double degree. Tento program je založen jako… více ►

Náměstek Očko v Itálii projednal možnosti bilaterální spolupráce v inovacích

thumb

Ve dnech 18. - 19.7. 2019 se uskutečnila v Římě v pořadí již druhá návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka. Náměstek navázal na předchozí návštěvu, během které diskutoval s představiteli italského… více ►

Česko-italské podnikatelské fórum v Praze

thumb

V prostorách Černínského paláce v Praze se dne 17. července 2019 uskutečnilo česko-italské podnikatelské fórum organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR společně s Hospodářskou komorou ČR zaměřené na vybrané perspektivní sektory pro… více ►

Premiér Malty Joseph Muscat byl dne 3. července v Praze přijat předsedou vlády ČR

thumb

Maltský premiér oficiálně navštívil Českou republiku, kde se dne 3. července setkal s předsedou vlády ČR Andrejem Babišem. Tématem bilaterálního jednání byly možnosti posílení spolupráce v oblasti obchodu, cestovního ruchu, vědy a výzkumu, a… více ►

XXX. Letní světová univerziáda v Neapoli

thumb

Ve dnech 3. – 14.července se v italské Neapoli koná významná sportovní událost, XXX. Univerziáda (Světové studentské/ univerzitní hry), kterou organizuje Mezinárodní federace univerzitního sportu. Počítá se s účastí kolem 12.000 sportovců… více ►

Návštěva delegace Stálé komise pro práci Kanceláře PSP ČR v Itálii

thumb

Ve dnech 24.-26. června se v Římě uskutečnila návštěva delegace Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny parlamentu ČR složená z předsedy komise, pana Pavla Kováčika, místopředsedy komise pana Miloslava Janulíka a členů komise paní… více ►

Návštěva velvyslankyně ČR a zástupců ambasády v regionu Apulie

thumb

Ve dnech 5.-7. června 2019 se uskutečnila institucionální návštěva velvyslankyně ČR v Itálii Hany Hubáčkové v regionu Apulie spojená s návštěvou Evropského města kultury 2019, Matery, v sousedním regionu Basilicata. Cílem návštěvy Apulie bylo… více ►

Účast náměstka MZV ČR Chmelaře na ministeriádě Středoevropské iniciativy v Terstu

thumb

Letošní pravidelné zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI) se konalo v roce 30. výročí jejího založení. Proběhlo ve dnech 11. a 12. června v Terstu, kde byl jejím hostitelem ministr zahraničních věcí a… více ►

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ ČESKÉHO CENTRA ŘÍM

thumb

Posláním Českého centra v Římě, stejně jako ostatních 24 českých center na třech kontinentech, je zejména prosazování české kultury a českého uměleckého průmyslu na mezinárodním poli, prezentace úspěchů české vědy, výzkumu a inovací. České… více ►

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko navštívil Řím, aby diskutoval o zavádění digitalizace a budování infrastruktury pro inovativní technologie.

Dne 23. května 2019 se uskutečnilo na půdě Velvyslanectví ČR v Římě setkání náměstka ministra pro digitalizaci a inovace Petra Očka s generální ředitelkou sekce plánování a správy radioelektrického spektra Ministerstva pro hospodářský rozvoj… více ►

Společenská akce na podporu návrhů ČR v oblasti umělé intelligence na okraji workshopu UNCITRAL a UNIDROIT

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě uspořádalo dne 6. května 2019 ve svých prostorách společenskou akci s cílem zviditelnit a podpořit ČR v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a Mezinárodního ústavu pro sjednocení mezinárodního… více ►

Účast velvyslankyně ČR na konferenci "Stav Unie 2019" ve Florencii

thumb

Ve dnech 2. až 4. května se ve Florencii konala konference „State of the Union“, Stav Unie, kterou každoročně pořádá Evropský univerzitní institut (EUI). Hlavními tématy letošní konference byly demokracie, evropské volby, právní stát… více ►

Czech Innovation Expo v Římě

thumb

Kdy: 07.05.2019 - 22.05.2019  Kde: IED - Istituto Europeo di Design, via Alcamo 11 (Aula Magna)

Od 8. do 22.května představí České centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR a Evropským institutem designu (IED) v Římě projekt Czech Innovation Expo, který s využitím nejnovějších technologií průřezově… více ►

Stanislav Kolíbal. Former Uncertain Indicated - prezentace v Římě

thumb

Dne 17. dubna zorganizovalo České centrum ve spolupráci s velvyslanectvím ČR, Národní galerií moderního a současného umění v Římě a Národní galerií v Praze prezentaci umělecké praxe českého výtvarníka a sochaře Stanislava Kolíbala. Stanislav… více ►

Koncert V4 Jazz Quartetu v Římě

thumb

Dne 15. dubna proběhl v Římě, v sídle zastupitelského úřadu Slovenské republiky, koncert "V4 Jazz Quartetu", organizovaný ve spolupráci velvyslanectví zemí Visegrádské čtyřky (V4). více ►

Návštěva ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka v Itálii

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček navštívil 27. - 28. března 2019 Itálii. Dne 27. 3. slavnostně otevřel generální konzulát ČR v Miláně, poté pokračoval programem v Římě. Jednal se svým protějškem ministrem zahraniční věcí Enzo Moavero… více ►

VII. Setkání českých škol v Itálii s účastí delegace Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

thumb

Ve dnech 8.-10. března se v Římě uskutečnila návštěva dvoučlenné delegace Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí. Delegace ČR byla složena z předsedy komise, pana Tomáše Czernina, a člena komise pana Petera… více ►

Inaugurace Generálního konzulátu v Miláně

thumb

Oznamujeme, že dne 27. března 2019 byl za účasti ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka slavnostně otevřen Generální konzulát v Miláně. Generálním konzulem byl jmenován pan Jiří Kuděla. Níže najdete odkazy na stránky Generálního konzulátu. více ►

Prezentace investičních příležitostí a digitální ekonomiky České republiky v rámci semináře Visegrádské 4 o digitalizaci, Řím, 14.3.2019

thumb

V prostorách Velvyslanectví Slovenské republiky v Římě se dne 14.3.2019 uskutečnil v rámci předsednictví Slovenska ve Visegrádské 4 ekonomický seminář “Digital Dynamic Visegrad” zaměřený na digitalizaci a příležitosti v této oblasti… více ►

Připomenutí 50. výročí oběti Jana Palacha

thumb

Dne 16. ledna proběhlo v Římě připomenutí oběti Jana Palacha u příležitosti 50. výročí jeho smrti. Součástí programu byl pietní akt u Palachova pomníku, který v Římě stojí již od roku 1970. V rámci návazného programu připravilo velvyslanectví ČR… více ►

Filmová série „Hořící keř" dne 12.prosince v Cinema Trevi

thumb

Dne 12. prosince 2018 se v kině Cinema Trevi v centru Říma konala slavnostní projekce filmové série „Hořící keř", která zachycuje protestní akt Jana Palacha v reakci na sovětskou okupaci Československa a následující události. více ►

Ministr Petříček na zasedání Ministerské rady OBSE v Miláně

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se zúčastnil zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které proběhlo pod italským předsednictvím ve dnech 6. a 7. prosince 2018 v Miláně. více ►

Úspěch české kandidátky při znovuzvolení do Řídící rady UNIDROIT

thumb

Dne 6. prosince 2018 byla v rámci 77. zasedání Valného shromáždění Mezinárodního institutu pro sjednocování práva soukromého (UNIDROIT) v Římě s vysokým počtem hlasů znovuzvolena kandidátka ČR, prof. Monika Pauknerová, za členku Řídící rady… více ►

Prezentace investičních příležitostí v ČR pro právní a finanční poradce, zastupující klienty z řad italských podnikatelů a firem, Řím, 11.12.2018

thumb

V sídle římského Justičního paláce se dne 11.12.2018 uskutečnil ekonomický seminář zaměřený na investiční a obchodní příležitosti v ČR, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Maltě, Maroku a Rakousku, který organizoval Svaz advokátů v Římě. V rámci… více ►

Úspěšná prezentace České republiky jako destinace školní turistiky

thumb

Milánské zastoupení agentury CzechTourism společně s tour operátorem Primatour Italia a ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádaly dne 22. listopadu 2018 v prostorách velvyslanectví prezentaci ČR jako destinace školní turistiky. Cílem… více ►

Účast předsedy vlády ČR Andreje Babiše na Konferenci k Libyi v Palermu

thumb

Předseda vlády Andrej Babiš se v úterý 13. listopadu 2018 zúčastnil Konference k Libyi v sicilském Palermu. Na setkání diskutoval o politických a bezpečnostních tématech i o humanitárním zapojení České republiky v oblasti Sahelu. více ►

Návštěva delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Itálii

thumb

Návštěva čtyřčlenné delegace Mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnila v Římě ve dnech 6. - 8. listopadu 2018. více ►

Český film Jan Palach představen v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Terni

thumb

Za osobní přítomnosti režiséra Roberta Sedláčka byl na Mezinárodním filmovém festivalu „Popoli e Religioni“ v italském městě Terni dne 17.11.2018 představen nový český film Jan Palach. Po italské premiéře v rámci filmového festivalu… více ►

Výstava "Od vzniku Československa až po Pražské jaro 1918-1968" na Maltě // „Czechoslovak Statehood 1918 & Prague Spring 1968“ Didactic Exhibition in Malta

thumb

Kdy: 31.10.2018 - 14.11.2018  Kde: University of Malta, Valletta Campus (St. Paul Street)

Při příležitosti stého výročí založení Československé republiky a padesáti let od Pražského jara představuje Velvyslanectví České republiky v Itálii ve spolupráci s Českým centrem v Miláně v La Valletta… více ►

Slavnostní česko-slovenský koncert u příležitosti 100. výročí založení Československa

thumb

Dne 11. října 2018 se ve slavnostním sále Protomoteca Capitolina na Kapitolu, sídle magistrátu města Řím, uskutečnil slavnostní česko-slovenský koncert u příležitosti 100. výročí založení Československa. Uspořádaly jej společně velvyslanectví ČR… více ►

Oficiální expozice České republiky na turistickém veletrhu TTG v Rimini

thumb

Ve dnech 10. až 12. října 2018 organizovala agentura CzechTourism oficiální expozici České republiky na 55. ročníku veletrhu cestovního ruchu TTG Travel Experience v severoitalském Rimini. Na oficiálním stánku České republiky vystavovalo celkem… více ►

Promoční akce pro české výrobce a dodavatele hudebních nástrojů v italské Cremoně

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a veletržní správou Cremona, s podporou Českého centra Miláno, organizovaly v rámci prestižního veletrhu s hudebními nástroji v Cremoně dne 27. září 2018 koncert a… více ►

Prezentace českého vysokého školství na studentském veletrhu v Římě

thumb

Studenti středních škol především z Říma a regionu Lazio měli již po několikáté příležitost se seznámit na výstavním stánku České republiky se studijními programy nabízenými na některých českých vysokých školách v anglickém a českém jazyce.… více ►

Návštěva velvyslankyně ČR a zástupců českých agentur na Sicílii

thumb

Ve dnech 25. a 26. září 2018 se uskutečnila návštěva velvyslankyně ČR Hany Hubáčkové a zástupců státních agentur ČR v hlavním městě regionu Sicílie Palermu. Součástí nabitého programu byla bilaterální setkání s institucionálními představiteli… více ►

Pietní akce v severní Itálii ke 100. výročí vzniku ČSR

thumb

V neděli 23. září se za účasti ministra obrany ČR Lubomíra Metnara uskutečnila významná pietní akce v regionu Trentino - Alto Adige, která byla zařazena v rámci usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2018 mezi deset nejvýznamnějších akcí v… více ►

Návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše v Itálii a na Maltě

thumb

Dne 28.8.2018 se uskutečnila pracovní návštěva předsedy vlády ČR Andreje Babiše v Itálii a na Maltě. Hlavním cílem cesty byla bilaterální jednání s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem a maltským premiérem Josephem Muscatem za… více ►

Společné memorandum Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice

thumb

Dne 25. července 2018 podepsali předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal a místopředseda Nejvyšší rady soudnictví Itálie Giovanni Legnini memorandum o vzájemné podpoře nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České… více ►

Výstava fotografií Josefa Sudka „Topografie sutin. Praha 1945“ v Římě

thumb

Kdy: 19.07.2018 - 07.10.2018  Kde: Řím, Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b)

Unikátní výstava děl Josefa Sudka zvaná „Topografie sutin. Praha 1945“, která byla v červnu představena v milánském Palazzo Reale, se stěhuje do Říma. K vidění bude od 19. července do 7. října… více ►

Úspěšné ekonomické prezentace pro italské podnikatele v srdci Lombardie

thumb

Ve dnech 5. a 6.6.2018 se v uskutečnily v ekonomickém srdci severní Itálie dvě úspěšné ekonomické prezentace zaměřené na poskytnutí informací a přímých kontaktů pro místní podnikatele zajímající se o navázání či prohloubení aktivit směrem do… více ►

Česko-italský průmyslový den ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit, Řím, 31.5.2018

thumb

Dne 31.5.2018 proběhl v sídle Italské kosmické agentury (ASI) v Římě Česko-italský průmyslový den v oblasti kosmických aktivit organizovaný Velvyslanectvím ČR v Římě a Ministerstvem dopravy ČR. více ►

Slavnostní pietní akt u Oltáře vlasti dne 24.května 2018

thumb

Dne 24. května 2018 proběhl slavnostní pietní akt na významném místě italské historie – Oltáři vlasti, který vznikl v 19. století jako památník sjednocení Itálie a je hlavním symbolem vzniku moderního italského státu. Na tomto památném… více ►

Konference: "100 let od vzniku Československa – Češi a Slováci v proměnách Evropy"

thumb

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Slovenské republiky uspořádalo dne 24. května velvyslanectví ČR v Římě na Benátském náměstí, v prestižních prostorách paláce společnosti Assicurazioni Generali, historickou konferenci při příležitosti oslav 100.… více ►

CzechTourism představil v Římě Českou republiku jako cykloturistickou destinaci

thumb

Milánské zastoupení CzechTourismu společně s italskou cyklistickou asociací FIAB a Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádalo dne 5. dubna prezentaci České republiky jako cykloturistické destinace se silným potenciálem aktivní dovolené. více ►

Výročí 2018

thumb

V roce 2018 si připomínáme řadu významných výročí spojených s osudy naší republiky, především 100 let od vzniku samostatného Československa a 50. výročí Pražského jara. více ►