italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

budova ZU Rim


Pomoc v nouzi

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen sám řešit tuto situaci.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případu. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR, apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí. Nelze odcestovat do cizího státu a očekávat či žádat, aby návrat občana financoval stát z peněz daňových poplatníků.

V případě, že se na nás obrátíte se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému.

V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.


Od 10.6.2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu
je třeba se osobně dostavit na velvyslanectví v Římě nebo na kterýkoli z našich  honorárních konzulátů (doporučujeme nás předem kontaktovat telefonicky!) s následujícími náležitostmi:

- 2 (dvě) barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- policejní protokol o události vystaveným italskou policií ("denuncia")
- kopie ztraceného/odcizeného cestovního dokladu (pokud ji máte)
- finanční prostředky k úhradě poplatku dle aktuálního kurzu (položka 157b)

Na základě žádosti zastupitelský úřad provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR, a vystaví náhradní cestovní doklad, který slouží k návratu zpět do ČR, a je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou pro tento účel. Pokud je žádost odůvodněná, jsou předloženy veškeré náležitosti a řádně vyplněny formuláře k žádosti, vystavení náhradního cestovního dokladu trvá přibližně 1-2 hodiny.
Připomínáme, že občané ČR mohou jako cestovní doklad v Itálii použít rovněž svůj platný občanský průkaz.


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků
je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a transferenčního kódu.V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty.  Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce westernunion.com
Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě úmrtí
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR, apod.
V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí doporučujeme), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá prostřednictvím pojišťovny.


V případě automobilové nehody
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Doporučujeme vám postupovat v souladu s pokyny vaší pojišťovny.


V případě hospitalizace
pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR, apod.


V případě pokuty za dopravní přestupek
je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, apod.
Pokutu je třeba uhradit na místě, jinak nebude vozidlo policií propuštěno (policie zabaví klíče a doklady od vozidla).
Pokuty za dopravní přestupky jsou v Itálii značně vysoké, zejména za přestupky profesionálních řidičů (kamióny, autobusy), kdy jejich průměrná výše dle našich zkušeností činí cca 5 000 EUR. Proti pokutě či její výši je možno se odvolat až ve správním řízení, které započne po zaplacení pokuty. Vlastník kamiónu či autobusu (česká firma) je o tomto řízení informován písemně. Je proto třeba, aby řidič v protokolu uvedl úplnou a správnou adresu firmy.


V případě zadržení či uvalení vazby
je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v poskytnutí informací o právní situaci občana, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta, v komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, v informování příbuzných v ČR, apod.
 

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Itálie a návratu do ČR

Aktuální podmínky vstupu do Itálie a návratu do ČR a podmínky přístupu ke službám v Itálii. více ►

COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR

Pozor: maltské autority avizují změny v podmínkách příjezdů v příštích dnech - budeme aktualizovat. Malta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám v krátkém časovém předstihu a mohou se lišit… více ►

Uctění památky Jana Palacha na Zastupitelském úřadě v Římě

thumb

V den výročí smrti Jana Palacha 19. ledna 2022 velvyslankyně České republiky Hana Hubáčková společně s velvyslankyní Slovenska v Itálii Karlou Wursterovou, velvyslancem ČR při svatém stolci Václavem Kolajou a velvyslancem SR při Svatém stolci… více ►

Premiéra opery Káťa Kabanová v Italské státní opeře 18.1.

thumb

Dne 18. ledna 2021 se v produkci Italské státní opery v Římě (Teatro dell'Opera di Roma) a ve spolupráci s Royal Opera House Covent Garden odehrála premiéra opery Káťa Kabanová, a to za účasti velvyslankyně České republiky v Itálii Hany… více ►

Inaugurace výstavy „Leoš Janáček - portrétní fotografie“

thumb

Dne 17. ledna 2022 se za účasti zástupkyně velvyslankyně Kláry v. Kriegsheim Kadlecové, ředitelky ČC Řím Petry Březáčkové, realizátorů výstavy manželů Zahrádkových a nového ředitele Italské státní opery v Římě Francesca Giambroneho právě v… více ►

Vzpomínka na Jana Palacha

thumb

Milí přátelé, s 16. lednem se nám každý rok vrací do vzpomínek obrazy z Václavského náměstí v Praze roku 1969. Tehdy odpoledne několik lidí na horním konci náměstí se zděšením sledovalo, jak se mladý muž – Jan Palach, jak se později… více ►

Státního pohřbu Davida Sassoliho se za Českou republiku zúčastnila předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Markéta Pekarová Adamová

thumb

Dne 11. ledna 2022 nečekaně zemřel David Maria Sassoli, italský a zejm. evropský politik a novinář, člen Demokratické strany, který byl od roku 2009 poslancem Evropského parlamentu a mezi červencem 2019 až lednem 2022 také jeho předsedou.… více ►

Městský park ve Florencii nese jméno Václava Havla

thumb

Ve dnech 17. a 18. prosince 2021 si úřady a občané ve Florencii připomněli desáté výročí úmrtí Václava Havla a během několika akcí oslavili jeho život a dílo více ►

Run with Emil na We Run Rome

thumb

Tradični silvestrovský běh Římem připomene Emila Zátopka. Historická čtvrť San Saba v samém srdci Říma bude věnována slavnému českému atletovi! více ►

Nabídka stipendií v akademickém roce 2022/2023 pro Itálii a Maltu

scholarship

Informace k žádostem o stipendia - veřejné vysoké školy a Letní školy slovanských studií. Termín pro přihlášky - do 10.3.2022. více ►

Káťa Kabánová od Leoše Janáčka v Římské opeře

thumb

Ve dnech 18. 01. 2022 (premiéra) – 27. 01. 2022 se odehraje v produkci Italské státní opery v Římě (Teatro dell'Opera di Roma) a ve spolupráci s Royal Opera House Covent Garden představení opery Káťa Kabanová významného českého skladatele… více ►

Akce k 150 (+ 1). výročí narození ikonického architekta Adolfa Loose

thumb

Dne 10. 12. 2021 v 18:00 se v Národním muzeu umění 20. století - MAXXI v režii Velvyslanectví ČR v Římě, Českého centra a Rakouského kulturního fóra – konalo promítání filmu "Adolf Loos - vizionář a provokatér" (2020) a následná konference… více ►

Předání medaile ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii“

thumb

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček udělil v roce 2020 panu Josefu Kašparovi, novináři a překladateli, medaili „Za zásluhy o diplomacii“ in memoriam. Dne 10. prosince 2021 předala paní velvyslankyně Hana… více ►

Připomenutí Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince) jednáním velvyslankyně ČR s italskými partnery

thumb

Dne 8. 12. 2021 se velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková – při příležitosti blížícího se mezinárodního Dne lidských práv, který se každoročně připomíná 10. prosince – setkala s italskými partnery Fabriziem Petrim, předsedou… více ►

„Maratón“ akcí spojených s Emilem Zátopkem v Římě

thumb

Od 25. 11. do 31. 12. 2021 bude v Římě Velvyslanectví ČR ve spolupráci s Českým centrem a dalšími partnery pořádat řadu akcí spojených s osobností legendárního československého sportovce běžce Emila Zátopka. více ►

Uctění 100. výročí narození Alexandra Dubčeka v Římě

thumb

Dne 25. 11. 2021 se zástupkyně velvyslance ČR v Římě Klára v. Kriegsheim Kadlecová připojila k velvyslankyni Slovenské republiky v Itálii Karle Wursterové, velvyslanci Slovenska při Sv. Stolci Marku Lisánskému a náměstkovi ministra zahraničních… více ►

Náměstkyně ministra obrany Radka Konderlová se zúčastnila Průmyslového fóra NATO v Římě

thumb

Itálie hostila ve dnech 17. – 19. 11. setkání zástupců ministerstev obrany na Průmyslovém fóru NATO (NIF). Za Českou republiku se NIF zúčastnila náměstkyně pro řízení Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Radka Konderlová.… více ►

Kampaň k mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

thumb

Zastupitelský úřad v Římě se dnes připojuje ke kampani pořádané UN Women "Orange the Word - 16 dní aktivismu proti genderovému násilí". více ►

České železniční firmy navštívily v rámci podnikatelské mise Itálii

thumb

Ve dnech 15. – 19. 11. 2021 proběhla v Itálii mise firem Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), kterou ve dnech 15. – 16. 11. Doprovázel náměstek ministra Martin Tlapa a velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková.… více ►

Letošní připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii na Maltě

thumb

Velvyslanectví České republiky v Římě u příležitosti státního svátku ČR Dne boje za svobodu a demokracii uskutečnilo dne 17. 11. t. r. za přítomnosti J. E. prof. Godfreyho A. Pirotty, velvyslance Malty v ČR, pietní akt položením květin u… více ►

Novela zákona o silničním provozu - platná od 10.11.2021

varovani_symbol

Zpřísnění a pokuty za přestupky v silničním provozu - upozornění pro občany. více ►

Pozvánka na seminář „Itálie – exportní příležitosti pro české firmy“

thumb

Akce proběhne ve dvou termínech, a to konkrétně dne 3. listopadu od 11 hodin v budově RHK Brno (Výstaviště 569/3, 603 00 Brno) a 4. listopadu od 10:00 v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR (Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha). více ►

Velvyslankyně České republiky diskutovala se studenty NATO Defence College

thumb

Dne 7. 10. 2021 přijala velvyslankyně ČR v Itálii paní Hana Hubáčková 11-ičlennou skupinu studentů kariérního kurzu NATO Defence College i s jejich seniorním poradcem kurzu plk. Janem Církem, který na NATO Defence College v tomto období za ČR… více ►

Připomenutí 85. výročí narození prvního prezidenta České republiky Václava Havla

thumb

Letos v říjnu by Václav Havel oslavil 85. narozeniny a v prosinci tomu bude deset let, co celý svět zasáhla zpráva o jeho odchodu. Byl proslulým spisovatelem, významným disidentem řadu let vězněným za svou neúnavnou angažovanost při obraně… více ►

Slavnostní ukončení výstavy fotografií Josefa Koudelky „Kořeny (Radici)“

thumb

V pátek 24. září 2021 se za přítomnosti řady významných hostí a za hudebního doprovodu uskutečnilo slavnostní ukončení výstavy fotografií "Kořeny (Radici)" Josefa Koudelky, významného českého fotografa a člena agentury Magnum Photo. Expozice,… více ►

Delegace Ministerstva dopravy České republiky navštívila Itálii

thumb

Ve dnech 15. – 17. září 2021 navštívila Itálii delegace Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Správy železnic a Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), kde se setkala se zástupci Ministerstva dopravy Itálie a vedení regionu… více ►

Literární tour Bianci Bellové v Palermu, Katánii a Florencii

thumb

Bianca Bellová spolu s překladatelkou Laurou Angeloni představí ve dnech 18. 09. 2021 – 21. 09. 2021 román "Mona". Bianca Bellová je jednou z nejúspěšnějších českých autorek. Debutovala v roce 2009 knihou Sentimentální román, která… více ►

Podpora českých firem při účasti na tendrech organizací OSN

thumb

Velvyslanectví České republiky v Římě ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a SP při FAO připravili program, který se uskutečnil s přispěním Ministerstva zemědělství ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva… více ►

Palác Broadway - Unikátní investiční příležitost v srdci Prahy

thumb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pořádá 14. - 16. 9. 2021 elektronickou aukci Paláce Broadway, exkvisitní nemovitosti v samém centru hl. města Prahy. více ►

Focus na český film na na filmovém festivalu Ortigia Film Fest na Sicílii

thumb

Jedním z hlavních focusů letošního ročníku Ortigia Film Festivalu v Syrakůsách byl český film, především pak díla režiséra Olma Omerzu "Všechno bude" a "Rodiný film", jejichž projekci osobně uvedl. více ►

Velvyslankyně ČR na zasedání Globální koalice proti ISIS/Daeš v Římě

thumb

Dne 28. 6. 2021 se v Římě z iniciativy ministrů zahraničních věcí Itálie a USA Luigi Di Maia a Anthonyho Blinkena konalo zasedání Globální koalice proti ISIS/Daeš na úrovni ministrů zahraničních věcí. Za ČR se jednání zúčastnila velvyslankyně ČR… více ►

Setkání velvyslankyně ČR se zástupci Armády ČR působícími v Římě

thumb

Dne 25. 6. 2021 se velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková setkala se členy 12. skupiny ČR v operaci EUNAVFOR MED Irini a s českým zástupcem na prestižní NATO Defense College v Římě. více ►

Návštěva velvyslankyně ČR v Bologni a Benátkách ve dnech 20.-22.6.

thumb

Ve dnech 20.-22.června 2021 uskutečnila velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková první oficiální cestu do italských regionů po patnácti měsících, od počátku pandemie Covid-19, se zastávkami v Bologni (Emilia Romagna) a v Benátkách (Veneto). více ►

Náměstek ministra životního prostředí ČR Vladislav Smrž navštívil Itálii

thumb

Dne 16. června 2021 navštívil Itálii náměstek ministra životního prostředí ČR Vladislav Smrž. více ►

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Aleš Chmelař navštívil Itálii

thumb

Ve dnech 9. a 10. června 2021 navštívil Itálii náměstek ministra zahraničních věcí ČR Aleš Chmelař. více ►

Český dirigent Jakub Hrůša protagonistou oslav 75.výročí vzniku Italské republiky

thumb

Dne 1. června 2021 se uskutečnil slavnostní koncert na čestném nádvoří prezidentského paláce Quirinale v Římě v podání orchestru Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením českého dirigenta, mistra Jakuba Hrůši. Koncertu na počest 75.… více ►

Čtyři online setkání k výstavě „Kořeny“ Josefa Koudelky

thumb

Kdy: 15.06.2021 - 06.07.2021  Kde: online

Od 13. dubna do 6. července 2021 Vám nabízíme streamingové rozhovory s fotografem Andreou Jemolo, archeologem Emanuele Grecem, geografem Francem Farinelli a archeologem Simone Forestou, v rámci… více ►

76. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2021

thumb

Velvyslanectví ČR si vás dovoluje pozvat k účasti na online vysílání koncertů 76. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, největšího a nejstaršího festivalu klasické hudby v České republice. více ►

Divadelní festival In Altre Parole (Jinými slovy) 

thumb

Kdy: 22.03.2021 - 27.03.2021  Kde: online

Patnáctý ročník divadelního festivalu, jež v uplynulých letech prezentoval již více než 100 divadelních her z celého světa v podobě dramatizovaného čtení, se letos bude konat v online podobě na kanálu… více ►

Česko-italské business fórum s B2B

thumb

Ve dnech 3. a 4. března 2021 se uskutečnilo Česko-italské podnikatelské fórum pořádané Velvyslanectvím ČR v Římě, Hospodářskou komorou ČR a svazem průmyslu Itálie Unindustria. Jednalo se o online akci, v rámci které proběhla i řada setkání B2B… více ►

Pozdrav ministra zahraničních věcí ČR pro krajany - Den Čechů v zahraničí

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Petříček u příležitosti dnešního 4. února připravil pro krajany videopozdrav, který navazuje na realizovanou anketu „Den Čechů v zahraničí“, jejímž vítězem se stal právě 4. únor. více ►

Fotografická výstava Josefa Koudelky v Římě

thumb

Výstava "Kořeny (Radici)" věnovaná významnému českému fotografovi a členovi agentury Magnum Photo, Josefu Koudelkovi, nabízí jeho interpretaci nejvýznamnějších archeologických nalezišť římské a řecké kultury ve Středozemí. Její jediná italská… více ►

Videoprohlídka výstavy „Komenský – učenec v labyrintech Evropy 17. století“

thumb

Výstava věnovaná evropskému filozofovi a pedagogovi českého původu Janu Amosi Komenskému (1592-1670), která se konala od 2. října do 15. listopadu v Muzeu města Říma v paláci Braschi u příležitosti loňského 350. výročí jeho úmrtí, je nyní k… více ►

Výstavba národního úložiště radioaktivního odpadu v Itálii skýtá příležitosti i pro české firmy

thumb

Italská vláda pověřila společnost Sogin vyhledáním lokalit pro dlouhodobé úložiště jaderného odpadu, jehož součástí je technologický park vystavěný na ploše přibližně 150 hektarů. více ►

Pietní akt k 52. výročí sebeupálení Jana Palacha

thumb

Symbolicky v den 52. výročí úmrtí Jana Palacha se dne 19. ledna v Římě uskutečnil tradiční pietní akt na jeho počest. V průběhu krátké ceremonie v prostorách velvyslanectví ČR, která proběhla vzhledem k probíhající pandemii v omezeném počtu… více ►

Posílení přítomnosti malých a středních firem na globálních trzích je jednou z priorit italského předsednictví G20

Dne 1. prosince 2020 se Itálie poprvé ujala předsednictví G20, uskupení které zahrnuje EU a 19 členských zemí (představuje 60% světové populace, 80% světové ekonomiky a 90% světového HDP). více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

thumb

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Česká republika si připomíná 25 let od vstupu do OECD

thumb

Vstup ČR do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v roce 1995 završil ekonomickou a politickou transformaci ČR a stal se vrcholem bezprecedentního přechodu hospodářství na tržní ekonomiku. více ►

Velvyslankyně ČR Hana Hubáčková předala 500 respirátorů firmy WPA římské Spallanzaniho nemocnici pro infekční choroby

thumb

Dne 2. prosince předala velvyslankyně ČR Hana Hubáčková v Římě dar české firmy WPA v podobě 500 vysoce kvalitních respirátorů. Za prestižní Spallanzaniho nemocnici převzala poslední generaci nově vyvinutých respirátorů generální ředitelka Marta… více ►

Italská vláda schválila Dekret "Pohostinství"

Dne 27. října 2020 schválila italská vláda další ze zákonných dekretů, jehož cílem je mírnit dopady pandemie na ekonomiku, rodiny, zaměstnance a firmy. Dekret „Pohostinství“ (Ristori) zasahuje především do oblasti restaurací, kultury… více ►

Malta během druhé vlny koronaviru

thumb

Integrace mezd se prodlouží do března 2021 Maltská vláda prodlouží integraci mezd do března 2021. Mzdový příplatek zatím podpořil přibližně 85 000 pracovníků v téměř 17 000 podnicích. Doposud bylo zaměstnancům vyplaceno více než 230 mil. Eur,… více ►

Videopozdrav Itálii ministra zahraničních věcí Petříčka u příležitosti státního svátku ČR 28.října

thumb

Ke dni 28. října, výročí vzniku samostatného československého státu, věnoval ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Itálii a českým krajanům zde žijícím speciální videopozdrav. více ►

Live straming koncertu "Má vlast" ze Smetanovy síně Obecního domu

thumb

Kdy: 28.10.2020  Kde: online

Symfonický orchestr hl. m. Prahy již tradičně ke Dni vzniku samostatného československého státu zařazuje do programu Smetanovu Mou vlast. Koncert se koná každoročně 28. října ve Smetanově síni Obecního… více ►

Investice italské vlády do vodíkových technologií přinášejí i příležitost pro české firmy

thumb

Vodíkové technologie patří mezi priority italské vlády, která plánuje investovat do jejich vývoje částku 3 mld. Eur. Itálie hodlá plně využít své výhodné geografické polohy, rozsáhlé infrastrukturní sítě a solidního vědeckého a konstrukčního… více ►

Velvyslankyně ČR v Itálii navštívila velitelství operace EUNAVFOR MED Irini

thumb

Velvyslankyně České republiky v Itálii Hana Hubáčková navštívila dne 13.10. velitelství operace EUNAVFOR MED Irini, které se nachází v římské čtvrti Centocelle. více ►

Slavnostní otevření výstavy „Komenský – učenec v labyrintech Evropy 17. století“ pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka

thumb

Kdy: 02.10.2020 - 15.11.2020  Kde: Museo di Roma - Palazzo Braschi

U příležitosti letošního 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského proběhlo dne 1. října 2020 slavnostní zahájení výstavy „Komenský – učenec v labyrintech Evropy 17. století“. V rámci této… více ►

Účast ekonomického diplomata Velvyslanectví ČR v Římě na mezinárodním veletrhu Levante v Bari

thumb

Ve dnech 5. a 6. října 2020 navštívil ekonomický diplomat Velvyslanectví České republiky v Římě Marcel Sauer Bari v regionu Apulie. V rámci cesty navštívil veletrh Fiera del Levante, společně se zástupcem CzechTrade Markem Atanasčevem představil… více ►

Italská vláda posílí investice do dopravní infrastruktury

thumb

Itálie bude modernější a inkluzivnější, pokud posílí leteckou, železniční i přístavní dopravní síť, neboť rozvoj vysokorychlostní železniční sítě a silniční a dálniční sítě, je předpokladem pro zvýšení konkurenceschopnosti italských firem.… více ►

Dopady pandemie na italské hospodářství a prognózy vývoje

Italské hospodářství zažilo největší kontrakci od konce druhé světové války a s nástupem pandemie ve světě se ocitlo ve stavu ekonomického šoku, který se vláda snaží překonávat rozsáhlými rozpočtovými opatřeními a státním investováním do udržení… více ►

ČR věnovala Itálii 500 tisíc zdravotnických roušek

thumb

Velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková dnes předala Ministerstvu zahraničních věcí Italské republiky zásilku české pomoci v podobě půl miliónu zdravotnických roušek. O poskytnutí materiálního daru Itálii, která byla na evropském kontinentu… více ►

Prognóza ekonomického vývoje v Itálii

Za první čtvrtletí 2020 poklesl HDP Itálie oproti předcházejícímu čtvrtletí o 4,7% a index průmyslové výroby se snížil o -8,4%, z čehož za březen o 29,3%. Pokles HDP odhaduje vláda v roce 2020 na -8% a v roce 2021 pak růst 4,7%. Výroční zpráva… více ►

Hospodářská komora ČR uspořádala seminář k vývoji v Itálii

Dne 28. května 2020 se zástupci Velvyslanectví ČR v Itálii velvyslankyně Hana Hubáčková a ekonomický diplomat Marcel Sauer zúčastnili online semináře (webináře) pořádaného Hospodářskou komorou ČR s názvem “Jak na obchod s Itálií aneb… více ►

Vývoj maltské ekonomiky během pandemie

Dle ministerstva financí Malty se i přes globální pandemii maltskému reálnému ekonomickému růstu podařilo udržet pozitivní míru růstu 0,5%. Nominálně vzrostl HDP o 1,9%. Podle Eurostatu se ve stejném období hospodářství EU snížilo o 2,6%,… více ►

Lombardský region děkuje ostatním zemím za poskytnutou pomoc

thumb

Ve videu zveřejněném na sociálních sítích děkuje region Lombardie všem zemím světa, které spontánně poslaly zdravotnickou pomoc a lékaře. více ►

Informační dopis zvláštního zmocněnce MZV ČR pro krajany k současné situaci i výhledům

Zvláštní zmocněnec MZV ČR pro krajanské záležitosti adresuje krajanům žijícím v zahraničí informační dopis k současné situaci i výhledům. více ►

Velvyslanectví České republiky se připojuje k iniciativě ANCI, která připomíná oběti koronaviru

Velvyslanectví České republiky v Itálii se také připojilo k iniciativě ANCI (Národního svazu italských obcí) „Minuta ticha a vlajky půl žerdi ve všech obcích pro připomenutí obětí epidemie, uctění zdravotníků, ke vzájemné podpoře a pohledu… více ►

Česká republika věnovala Itálii 10.000 ochranných sanitárních obleků

thumb

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček dne 30.3. oznámil předání daru České republiky Itálii - deseti tisíc kusů ochranných obleků pro zdravotnický personál. více ►

ČR předala Itálii 110 tisíc zdravotnických roušek

thumb

Velvyslanectví České republiky dnes předalo Civilní ochraně Italské republiky zdravotní materiál v rozsahu, který odpovídá materiálu zadrženému v souvislosti s operací policie ČR realizované na severu České republiky z důvodu podezření na… více ►

NanoDay – podnikatelské fórum zaměřené na nanotechnologie v Miláně

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně, Generálním konzulátem ČR v Miláně, CzechInvest, Asociací nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci se Svazem podniků průmyslu a služeb města Milána Assolombarda a s přispěním… více ►

V Praze a Pardubicích proběhly semináře o exportních příležitostech v Itálii a Slovinsku

thumb

Na Ministerstvu zahraničních věcí se 25. září 2019 uskutečnil seminář určený pro české exportéry, zvažující vstup na trh těchto dvou evropských států. Seminář zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa více ►

Promoční akce pro české výrobce a dodavatele hudebních nástrojů v italské Cremoně

thumb

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a veletržní správou Cremona organizovaly v rámci prestižního veletrhu s hudebními nástroji v Cremoně dne 28. září 2019 koncert a následnou networkingovou akci.… více ►

Náměstek Očko v Itálii projednal možnosti bilaterální spolupráce v inovacích

thumb

Ve dnech 18. - 19.7. 2019 se uskutečnila v Římě v pořadí již druhá návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka. Náměstek navázal na předchozí návštěvu, během které diskutoval s představiteli italského… více ►

Česko-italské podnikatelské fórum v Praze

thumb

V prostorách Černínského paláce v Praze se dne 17. července 2019 uskutečnilo česko-italské podnikatelské fórum organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR společně s Hospodářskou komorou ČR zaměřené na vybrané perspektivní sektory pro… více ►

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko navštívil Řím, aby diskutoval o zavádění digitalizace a budování infrastruktury pro inovativní technologie.

Dne 23. května 2019 se uskutečnilo na půdě Velvyslanectví ČR v Římě setkání náměstka ministra pro digitalizaci a inovace Petra Očka s generální ředitelkou sekce plánování a správy radioelektrického spektra Ministerstva pro hospodářský rozvoj… více ►

Prezentace investičních příležitostí a digitální ekonomiky České republiky v rámci semináře Visegrádské 4 o digitalizaci, Řím, 14.3.2019

thumb

V prostorách Velvyslanectví Slovenské republiky v Římě se dne 14.3.2019 uskutečnil v rámci předsednictví Slovenska ve Visegrádské 4 ekonomický seminář “Digital Dynamic Visegrad” zaměřený na digitalizaci a příležitosti v této oblasti… více ►

Úspěch české kandidátky při znovuzvolení do Řídící rady UNIDROIT

thumb

Dne 6. prosince 2018 byla v rámci 77. zasedání Valného shromáždění Mezinárodního institutu pro sjednocování práva soukromého (UNIDROIT) v Římě s vysokým počtem hlasů znovuzvolena kandidátka ČR, prof. Monika Pauknerová, za členku Řídící rady… více ►