italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Římě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České předsednictví EU uspořádalo na Maltě setkání velvyslanců s ministrem Borgem

Ve dnech 10. – 11. 10. velvyslankyně Hana Hubáčková prezentovala v rámci zasedání Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti Parlamentu Malty priority a dosavadní výsledky českého předsednictví a vedla diskusi velvyslanců členských států EU během setkání s ministrem zahraničních věcí, evropských záležitostí a obchodu Ianem Borgem, které bylo uspořádáno v rámci výkonu českého předsednictví EU na Maltě.
 

Prezentace českého předsednictví v Parlamentu Malty se uskutečnila dne 10. 10. v rámci zasedání Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti, jemuž přesedal Glenn Bedingfield. Velvyslankyně Hana Hubáčková představila priority předsednictví a vysvětlila, jakým způsobem jejich koncipování ovlivnila ruská agrese na Ukrajině. Zmínila vysoký počet ukrajinských uprchlíků, kteří v ČR požádali o dočasnou ochranu a také význam podpory, kterou Ukrajina ze strany EU od začátku konfliktu dostává.  Velvyslankyně popsala také dosavadní kroky předsednictví v oblasti energetiky, migrace, rozšíření a v dalších významných agendách EU.

Setkání velvyslanců členských států EU s ministrem zahraničních věcí, evropských záležitostí a obchodu Ianem Borgem se uskutečnilo 11. 10. a po úvodní stručné prezentaci českého předsednictví Rady EU bylo příležitostí k diskusi o postojích Malty k aktuálním otázkám v EU a ve světě. Ministr Ian Borg ve svém vystoupení mimo jiné ocenil přístup českého předsednictví k naléhavým otázkám, kterým EU v současnosti čelí. 

 

Czech EU Presidency organized meeting of EU Ambassadors with Minister Borg in Malta

On 10 - 11 October, Ambassador Hana Hubáčková presented the priorities and achievements of the Czech Presidency to the Committee on Foreign and European Affairs of the Parliament of Malta and chaired a discussion of the Ambassadors of the EU Member States with the Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Trade, Ian Borg, which was organised in the framework of the Czech EU Presidency in Malta.

The presentation of the Czech Presidency to the Maltese Parliament took place on 10 October during the session of the Foreign and European Affairs Committee, chaired by Glenn Bedingfield. Ambassador Hana Hubáčková presented the Presidency's priorities and explained how the Russian aggression in the Ukraine had influenced their definition. She mentioned the high number of Ukrainian refugees who have applied for temporary protection in the Czech Republic and the importance of the support the Ukraine has received from the EU since the beginning of the conflict.  The Ambassador also described the Presidency's actions so far in the field of energy, migration, enlargement and other important EU agendas.

The meeting between the Ambassadors of the EU Member States and the Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Trade, Ian Borg, took place on 11 October and, after an introductory presentation of the Czech Presidency of the EU Council, provided an opportunity to discuss Malta's positions on current issues in the EU and the world. In his address, Minister Borg praised, among other things, the Czech Presidency's approach to the pressing issues currently facing the EU.