italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika v Organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovém potravinovém programu (WFP)

Česká republika je členem FAO a WFP a v obou organizacích je reprezentována prostřednictvím stálého představitele se sídlem na velvyslanectví České republiky v Římě.

Česká republika je členem FAO a WFP a v obou organizacích je reprezentována prostřednictvím stálého představitele se sídlem na velvyslanectví České republiky v Římě.

Česká republika se ztotožňuje s posláním a cíli FAO a WFP zaměřenými na odstranění hladu a chudoby ze světa v souladu s Agendou 2030, zejm. cíli SDGs 1 a 2. Mezinárodní solidarita je základním prvkem, který motivuje účast České republiky na mnohostranných humanitárních činnostech a iniciativách prováděných FAO a WFP a zaměřených na rozvoj. Česká republika také úzce koordinuje své aktivity v souladu s cíli a politikami rozvojové spolupráce Evropské unie, zvláště v rámci Team Europe, v úzké spolupráci s Delegací Evropské unie při Organizacích OSN v Římě.

Za řízení spolupráce s FAO odpovídá Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, jejichž koordinaci zajišťuje společný orgán pro oba útvary - Český výbor pro spolupráci s FAO, což také představuje velkou mezirezortní platformu, kde se jednou ročně konají konzultace o politice České republiky vůči FAO. Spolupráci s WFP pak řídí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, které je zodpovědné za řízení a koordinaci poskytování mezinárodní humanitární pomoci.

Česká republika se v posledních letech stala čistým dárcem FAO a WFP. Kromě pravidelných příspěvků do rozpočtu FAO financuje každý rok Česká republika prostřednictvím Společného svěřeneckého fondu projekty v podobě seminářů a školení odborníků, zejm. ze států západního Balkánu a střední Asie. Tyto semináře, na kterých Česká republika zajišťuje i expertní část, se zabývají genetickými zdroji v zemědělství, lesnictvím, akvakulturou či bojem proti africkému moru prasat. Dále Česká republika spolupracuje s FAO a EU na projektu potravinové bezpečnosti v Gruzii, s Etiopií a FAO na projektu boje proti slintavce a kulhavce či s Mongolskem a FAO na projektu ochrany a řízení lesů.

Příspěvky České republiky do WFP pro humanitární pomoc jsou financovány z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. V posledních letech Česká republika pravidelně spolufinancuje aktivity WFP v Jemenu, Sýrii a Libyi.

 

Další informace o české mezinárodní rozvojové a humanitární spolupráci:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky

Česká rozvojová agentura

Příklady projektů ve spolupráci s FAO: Biodiversity & genetic resources conservation in agriculture and forestry workshop, Pond aquaculture, intensive fish farming, artificial reproduction, fish genetics and breeding and the conservation of genetic resources, Regional African Swine Fever (ASF) Wild Boar Management Workshop (anglicky)