italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví ČR v Římě

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

 

Zástupce velvyslance
Klára Von Kriegsheim Kadlecová

Sekretariát velvyslance
Jana Ježková

Politický a tiskový úsek
Milan Touš – rada; unijní a zahraniční politika
Jitka Pavlovićová – rada; vnitřní politika, kultura, tisk
Renata Petroušová - asistentka

Obchodně-ekonomický úsek
Marcel Sauer - vedoucí úseku
Andrea Nimmerfrohová - ekonomický specialista

Konzulární úsek
Adéla Verner Sýkorová - vedoucí úseku
Ivana Růžičková - konzulární referentka
Bohdana Toušová Rytířová - konzulární referentka

Stálé zastoupení ČR při FAO a WFP
Jiří Jílek - stálý představitel ČR při FAO a WFP

Policejní přidělenec - David Kakrda

Finančně-hospodářský a provozní úsek
Dušan Vávra - vedoucí úseku
Andrea Vávrová - účetní
Petra Schmitzová - asistentka úseku