italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Velvyslanec ČR v Itálii

Jan Kohout

Životopis

velvyslance ČR v Itálii

Datum narození:   březen 1961

Místo narození:     Plzeň, Česká republika                             

Rodinný stav:         ženatý

Jazyky:                    angličtina, francouzština, ruština

 

Narozen 29. března 1961 v Plzni.

Vzdělání

1984 – dokončil studia na Filosofické fakultě UK, Praha,

1984–1985 – vojenská služba

 

Profesionální kariéra

1985–1990                           výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů, Praha

1990–1992                           referent v odboru mezinárodních organizací (OMO) MZV

1993–červen 1995              ředitel odboru Organizace spojených národů MZV

1995–leden 2000               zástupce vedoucí Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni

2000–prosinec 2001         Evropský korespondent, zástupce ředitele odboru Evropské unie a západní Evropy

11. prosince 2001                jmenování do funkce politického ředitele

2002–2004                         náměstek ministra

2004–2008                         velvyslanec, stálý představitel ČR při EU

2008–2009                         náměstek ministra zahraničních věcí

8. 5. 2009–13. 7. 2010       ministr zahraničních věcí

10/2010 - 7/2013                Dozorčí rada, ČEZ

7/2013 - 1/2014                   ministr zahraničních věcí ČR

2/2014 - 7/2019                   poradenství pro ČR, New Silk Road Institute,

6/2019 - 5/2021                   náměstek ministra, Ministerstvo spravedlnosti ČR

5/2021 - 11/2021                  náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

12/2022                                 designovaný velvyslanec ČR v Itálii, odevzdal kopie pověřovacích listin řediteli Diplomatického protokolu Italské republiky

1/2023                                   mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Itálii, předal pověřovací listiny prezidentu Italské republiky (16/1/2023) 

Jan Kohout

Jan Kohout