italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dopady pandemie na italské hospodářství a prognózy vývoje

Italské hospodářství zažilo největší kontrakci od konce druhé světové války a s nástupem pandemie ve světě se ocitlo ve stavu ekonomického šoku, který se vláda snaží překonávat rozsáhlými rozpočtovými opatřeními a státním investováním do udržení ekonomické kapacity země. Nedílnou součástí, respektive podmínkou těchto kroků, jsou finanční instrumenty přijaté na úrovni EU. Jednotlivé sektory zasáhly důsledky pandemie velmi rozdílným způsobem. Zatímco online sektor rostl a přiblížil Itálii více na úroveň Francie či Německa, devastující dopady na turismus, který tvoří 13% HDP Itálie, se budou sčítat ještě v následujících měsících, kdy se uvidí, nakolik výpadek zahraničních turistů nahradí Italové. Propad zaznamenala logistika, automobilový sektor, strojírenství a hutnictví a služby. Značné škody a pomalejší zotavení provází i zábavní průmysl a finanční sektor.
 

Druhotné dopady ekonomické krize podmíněné i charakterem jejího zdroje, tj. epidemií infekční nemoci, se projeví v restrukturalizaci výroby, ve snaze o omezení globálních dodavatelských řetězců, ve změnách pracovní legislativy a rozšíření práce z domova, i  v urychlení digitalizace, což jsou současně faktory, které mohou přispět k větší modernizaci Itálie.

Pro rok 2020 se předpokládá propad italského exportu o 11%. Během prvních pěti měsíců roku 2020 se italský vývoz propadl o 16%. Nejvíc postižen byl export do Asie, kdy došlo ke snížení vývozu do Indie o 34% a o 22% do Číny. Vývoz do EU poklesl kolem 20%. I během krize rostl vývoz léčiv o 16% a nápojů o 4,3%. Vývoz motorových vozidel poklesl o 34,5%, textil o 28%.

Po propadu začal export růst v květnu 2020, kdy stoupl oproti předchozímu měsíci o 35%. Import se za stejné období zvýšil o 5,6%. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o pokles u exportu o 30,4% a importu o 35,2%.

Podle agentury na podporu export ICE potrvá dva roky, než se objem vývozu vrátí na úroveň roku 2019. Za prioritu považuje nyní ICE orientaci na trhy s růstovým potenciálem ve střední a východní Evropě, tedy i ČR, kde vidí možnosti růstu vývozu až 20%.

Obchodní výměna ČR – Itálie

ČSÚ používá od roku 2020 novou metodiku založenou na změně vlastnictví. Zatímco do roku 2019 včetně se evidovalo zboží, které přešlo přes hranice, od roku 2020 se eviduje změna vlastníka, tedy zahraniční obchod, který nemusí hranice překročit, ale dojde k prodeji vlastníkovi ze zahraničí. V důsledku toho je nyní bilance obchodu negativní pro ČR.

Vývoz z ČR do Itálie činil za první pololetí 2020 58 241 mil. Kč oproti stejnému období roku 2019, kdy představoval 69 596 mil. Kč a propadl se tak o 11 355 mil. Kč.

Dovoz z Itálie do ČR představoval v prvním pololetí 2020 69 534 mil. Kč oproti stejnému období roku 2019, kdy představoval 80 095 mil. Kč a propadl se tak o 10 561 mil. Kč

Dle nové metodiky má ČR s Itálii zápornou obchodní bilanci. Za první pololetí 2020 činila
-11 292 mil. Kč. Za první pololetí 2019 pak -10 499 mil. Kč.