italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investice italské vlády do vodíkových technologií přinášejí i příležitost pro české firmy

Vodíkové technologie patří mezi priority italské vlády, která plánuje investovat do jejich vývoje částku 3 mld. Eur. Itálie hodlá plně využít své výhodné geografické polohy, rozsáhlé infrastrukturní sítě a solidního vědeckého a konstrukčního know-how a zaujmout jedno z předních míst v produkci a využívání nové technologie v Evropě. Předmětem zájmu je vodík jako vstupní surovina i jako palivo nebo nosič energie.
 

Podle studie provedené společností The European House může vodík, coby čisté palivo, do roku 2050 pokrýt 23% národní energetické poptávky a přispět k HDP Itálie částkou od 22 až do 37 mld. Eur. Zároveň může prostřednictvím nově vybudovaného dodavatelského řetězce vytvořit více než 540 tisíc nových pracovních míst.

Italské ministerstvo hospodářského rozvoje zařadilo vodíkovou strategii do Národního plánu obnovy a mezi hlavní body patří vytvoření koordinované platformy pro výzkum a experimentování s prototypy technologií výroby a skladování vodíku, vývoj prototypů hydrolyzérů, vytvoření průmyslové oblasti na výrobu vysokoenergetických elektrolyzérů a technologického parku specializovaného na technologie vodíkových a palivových článků, experimentální využití vodíku v průmyslovém odvětví, zejména v ocelářském, zkušební projekty pro použití vodíku v nákladní železniční dopravě, nahrazení dieselových vlaků vodíkovými vlaky a vytvoření vodíkových údolí pro šíření využívání vodíku v místním měřítku, s integrovanými projekty na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů, s vyhrazenými sítěmi a místním využitím pro veřejnou dopravu. Časový horizont na dosažení hlavních bodů plánu se odhaduje na 6 let.

Využití vodíkových technologií v železniční dopravě je předmětem nové spolupráce mezi Italskými státními dráhami (FS) a firmou Snam, která poskytuje infrastrukturu pro přepravu, skladování a distribuci zemního plynu. Dne 20.10. 2020 bylo podepsáno zástupci FS a Snam memorandum o porozumění o vývoji a využívání vodíkového pohonu v železniční přepravě s cílem podpořit stále udržitelnější a čistou mobilitu v plném souladu s evropskými cíli Green New Deal. Budou testována inovativní technologická řešení týkající výroby, přepravy, stlačování, skladování, dodávky a použití vodíku pro přepravu. Italské státní železnice zároveň hodlají investovat v příštích 5 letech 1,4 mld. Eur do elektrifikace železničních tratí.

Uzavřené memorandum o porozumění předpokládá vypisování veřejných soutěží a tendrů a představuje tak řadu příležitostí i pro firmy z oboru vodíkových technologií v České republice. Ucházet se mohou subjekty zapsané do tzv. registru dodavatelů pro Italské státní dráhy.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Římě