italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Itálie – nová pravidla pro dopravce zabývající se přepravou odpadů v Itálii

Itálie zpřísňuje pravidla pro firmy-dopravce, zabývající se přepravou odpadů do/z/přes její území. Ministerstvo životního prostředí Itálie vydalo rozhodnutí o povinnosti provést nejpozději do 15. května 2017 nový zápis/obnovení zápisu do italského Národního registru ekologických provozovatelů v kategorii 6 dle nových pravidel (pozn. původní termín zápisu k únoru t.r. byl odložen na nově avizovaný termín v květnu t.r.). Tato povinnost se vztahuje jak na firmy, které do Národního registru ekologických provozovatelů v kategorii 6 již zapsány jsou, tak pro žadatele nově se o registraci ucházející. Změna se týká rozšíření rozsahu dokumentů, které je potřeba za účelem zápisu předložit, vč. požadavku na doložení (elektronické) adresy firmy v Itálii. Jejich škála se s novými pravidly rozšířila. Zápis do registru je platný po dobu 5 let.
 

Doporučujeme českým firmám, aby změny pravidel zohlednily při provozování podnikatelské činnosti na území Itálie a vyhnuly se tak riziku udělení pokut.

Národní registr ekologických provozovatelů Itálie

Potřebné informace ohledně zápisu do registru ekologických provozovatelů naleznou české firmy na následující webové stránce:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Firmy se musí nejprve zaregistrovat na výše uvedené webové stránce a poté v sekci “Assistenza” naleznou veškeré podklady potřebné k provedení zápisu (příručku, video průvodce, kontaktní informace apod.) v několika jazykových mutacích.

Požadavky na dopravce pro zápis do Národního registru ekologických provozovatelů

- doložení o komunitární licenci nebo mezinárodním povolení o autodopravě zboží, u druhu přepravy, který nepodléhá licenci podle čl. 1, odst. 5 nařízení 1072/2009 se vyžaduje čestné prohlášení dokládající účel použití vozidla

- doložení o jmenování technicky zodpovědného pracovníka, může jím být majitel/právní zástupce/jednatel firmy

- oboustranná fotokopie technických průkazů všech vozidel 

- v případě, že dopravní prostředky nejsou majetkem firmy, oprávnění k výhradnímu užívání vozidel (např. leasingové smlouvy apod.)

- výpisy z trestního rejstříku právních zástupců a odpovědného technika

- potvrzení o zaplacení registračního poplatku do registru

 

Zahraniční firma navíc k výše uvedeným dokumentům musí doložit prohlášení*

Vzhledem k nejednotnému systému vydávání příslušných dokladů ze strany evropských zemí připravila italská strana *jednotný formulář – čestné prohlášení (v příloze):

- vykazující sídlo firmy, právního zástupce, strukturu společnosti a daňové identifikační číslo

- že žádný z právních zástupců společnosti není stíhán či zbaven funkce vedení společnosti

- nenachází se v úpadku

- o odvodech sociálního pojištění zaměstnanců

K prohlášení musí být přiložena kopie průkazu totožnosti podepisující osoby (majitele firmy/právního zástupce/jednatele).

Všechny dokumenty musejí být přeloženy do italského jazyka a úředně ověřeny příslušným diplomatickým zastoupením. Podpisy na úředních listinách musí být opatřeny apostilou a podpisy fyzických osob (vlastníků/jednatelů/právních zástupců apod.) legalizovány.

Pokud se některé dokumenty opakují (např. technické průkazy vozidel), je postačující přeložit pouze 1 vzorový dokument. V případě např. leasingových smluv či smluv o pronájmu vozidla bez řidiče, postačí překlad základních údajů ze smlouvy, jenž musí obsahovat následující údaje: jména nájemce a pronajímatele, předmět a délka smlouvy, identifikační údaje o vozidlech, doložka o výhradním užívání vozidla po dobu smlouvy.

Dopravní firmy se mohou zapsat do jakékoliv teritoriální sekce Národního registru ekologických provozovatelů vedeného příslušnými obchodními komorami. 

Zřízení PEC (Posta elettronica certificata)

Při vyplňování žádosti o zápis do registru je důležité doložení adresy firmy na území Itálie.  MŽP Itálie rozhodlo, že bude postačovat  zřízení tzv. PEC (v italském jazyce „Posta elettronica certificata“; jedná se o obdobu českých datových stránek, sloužící k elektronickému doručování doporučených zásilek).

PEC si mohou české subjekty zřídit např. u italské společnosti Aruba, která poskytuje webhostingové služby: https://www.pec.it/ Na následujícím odkazu firma vyplní registrační formulář a bude pokračovat dle pokynů:

https://account.aruba.it/Registration?workflowId=120c2825-c397-4013-9d69-5a1a6e1ad70b

(návod na zřízení PEC zasíláme v příloze) V případě nejasností lze kontaktovat asistenční službu ARUBA: +39 0575.05077

V případě, že dopravci shledají komunikaci s italskými orgány jednodušší v německém jazyce, lze provést zápis prostřednictvím obchodní komory v Bolzanu, na jejichž stránkách jsou všechny potřebné informace rovněž v německém jazyce:

http://www.camcom.bz.it/de/dienstleistungen/umweltschutz/verzeichnis-umweltfachbetriebe

 

Zpracoval Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě

 

přílohy

Čestné prohlášení pro IT stranu 124 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2017

Návod na zřízení PEC 24 KB DOC (Word dokument) 15.11.2017