italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Itálie připravuje rozsáhlou daňovou reformu s cílem odlehčit daňovou zátěž rodinám i podnikům

Dne 5. 10. 2021 schválila italská vláda zahájení prací na rozsáhlé reformě italského daňového systému. Cíle jsou zatím v obecných obrysech a deklarují zvýšení účasti na trhu práce, zapojení mladých a podpořit podnikání. Návrh reformy obsahuje 10 článků, které pojednávají od daně z příjmu a podnikání, přes DPH, až po revizi katastru nemovitostí, ze kterého se počítá daň z nemovitosti. Reforma má za cíl, mimo jiné, zjednodušit daňový systém sladěním s předpisy platnými v hlavních evropských zemích.
Větší transparentnost daňového systému usnadní českým firmám rozhodování při vstupu na italský trh a volbě organizačních a právních forem podnikatelské činnosti v Itálii. Změna systému zároveň přinese příležitosti v oblasti ICT a účetního softwaru.

 

Reforma musí být schválena parlamentem nejpozději  do 31.12.2021. Poté bude mít vláda 18 měsíců na provedení daňové reformy prostřednictvím jednoho nebo více legislativních dekretů. Změna systému přináší příležitosti především pro firmy z oblasti ICT. Vypisované tendry lze sledovat na webových stránkách Italské agentury pro zadávání veřejných zakázek Consip S.p.A.

Daňová reforma se zaměřuje na stimulaci hospodářského růstu skrze účinnější daňové struktury a snížení daňového zatížení, racionalizaci a zjednodušení systému, zachování zásad spravedlnosti a nestrannosti v souladu s ústavou, boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Návrh zákona zasahuje zejména do následujících aspektů zdanění. Na výši konkrétních daňových sazeb vláda pracuje, vejdou v platnost po schválení italským parlamentem.

Daň z příjmu fyzických (IRPEF)

Zavede se duální systém rozlišující mezi kapitálovými a pracovními příjmy. Dojde ke snížení efektivních sazeb u příjmů z práce. Počítá se se snížením průměrné a mezní efektivní sazby s cílem podpořit nabídku práce a zaměstnání mládeže. Počítá se s poměrným zdaněním kapitálových příjmů. Cílem je racionalizovat stávající systém a zefektivnit kapitálový trh. Předpokládá se přezkum odpočtů od základu daně a daňových odpočtů (tj. tzv. daňových výdajů), který by měl vycházet z posouzení spravedlnosti a účinnosti. Dojde k harmonizaci zdanění úspor za účelem zamezení daňovým únikům.

Aktuálně je zdanitelný příjem daněn progresivní sazbou v rozmezí 23 % až 43 %. V reformě se počítá s odstraněním třetího příjmového pásma (28–55 tisíc euro), které je v současné době daněno sazbou 38%, tj. o 11 procentních bodů vyšší než předchozí pásmo, pro které činí daň 27%.

Daně firem (IRES)

Daně z příjmů právnických osob budou uvedeny do souladu s duálním systémem. Dojde k úpravě strukturu daní (sazby a základy daně), tak, aby byla v souladu s homogenní strukturou předpokládanou pro zdanění všech kapitálových příjmů. Cílem je zjednodušení daní právnických osob a snížení zátěže podniků. Aktuálně činí IRES 24% a 27,5% u příjmů pocházejících z výkonu činností v rámci koncesního režimu, a to ve zdaňovacích obdobích 2019, 2020 a 2021.

DPH a nepřímé daně

Dojde k racionalizaci daně, přehodnocení výše sazeb a rozdělení základů daně mezi jednotlivé sazby. Cílem je zjednodušit správu daní a snížit míru daňových úniků.

Územní obchodní daň (IRAP)

Územní obchodní daň je místní daní z hodnoty produkce vytvořené v příslušném regionu za určité období. V rámci širší reformy zdanění příjmů právnických osob se počítá s postupným zrušením územní obchodní daně.

Úprava katastru nemovitostí

Předpokládá se zavedení regulačních změn s cílem zaevidovat neregistrované budovy a pozemky. Dojde k integraci informací a zaznamenání hodnot každé stavební jednotky na základě obvyklých tržních hodnot, a zavedením mechanismů pravidelných úprav. Tato změna nebude mít žádný fiskální dopad.

Lokální daně

Návrh zákona předpokládá nahrazení regionálních a obecních dodatečných daní z příjmu fyzických osob odpovídajícími příplatky. Nový systém zajistí, aby regiony a obce měly rovnocenné příjmy. Předpokládá se revize současného rozdělení výnosu z daní z nemovitostí mezi stát a obce.

Výběr daní

Dojde k integraci systému výběru daní. V současnosti je finanční úřad (Agenzia delle Entrate) oddělen od subjektu pověřeného výběrem daní (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě