italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Italská vláda schválila Dekret simplifikace

V rámci aktivit vedoucích k oživení a modernizaci země schválila Italská vláda 6. července 2020 zákonný dekret o sto stranách a padesáti článcích s názvem Simplifikace, jehož cílem je snížení byrokracie a podpora digitalizace. Přináší kroky vedoucí ke zjednodušení administrativních procedur, odstranění a zrychlení byrokratických povinností, digitalizaci veřejné správy a podporu zelené ekonomiky a obchodu.

Změny zasáhnou čtyři základní oblasti. Zjednoduší se proces zadávání státních zakázek a státních stavebních projektů, procedurální systém a nastavení zodpovědnosti, opatření na podporu digitalizace, oblast obchodu, zelené ekonomiky a životního prostředí. Dle premiéra Conte je tento dekret, který by měl odstranit byrokratické překážky brzdící oživení ekonomiky, „matkou všech reforem“ a bude využit i pro nadcházející jednání s evropskými partnery ve věci Recovery Fund.

Obsah opatření v jednotlivých oblastech

1) Veřejné zakázky a stavby

Dekret  nově umožňuje zadávání veřejných zakázek na práce, služby a dodávky pod 150 tis. Eur bez výběrového řízení (s platností do 31.7.2021).  Pro zakázky od 150 tis. Eur do finančního limitu stanoveného EU (5,3 mil. Eur) bude platit vyjednávací řízení bez nabídkového řízení. Zadání nebo definitivní výběr pak proběhne do dvou měsíců, v odůvodněných případech do čtyř měsíců. Nedodržení těchto podmínek, zpoždění při uzavírání smluv nebo při zahájení plnění může být posouzeno jako způsobená škoda. U zakázek v objemu převyšujícím evropský limit musí proběhnout výběr do šesti měsíců od zahájení řízení. S cílem zabránit zpoždění či pozastavení prací byl vytvořen zvláštní fond na dočasné financování zadavatele v případě nedostatku zdrojů. Dojde ke zřízení technických poradenských výborů, jejichž úkolem bude řešení sporů. Pro větší zakázky strategického významu budou jmenováni mimořádní komisaři. Ve stavebnictví se zjednodušují demoliční a rekonstrukční zásahy a postupy pro úpravu budov, zkrácení lhůt pro provedení stavebních řízení, posílení pobídek pro revitalizaci měst se snížením stavebních poplatků, prodloužení platnosti stavebních povolení.

2) Postupy a zodpovědnost

U většiny byrokratických postupů se po zákonné lhůtě použije pravidlo tichého souhlasu. Administrativní pracovníci budou mít povinnost odpovědět do 60 dnů od podání žádosti. Prioritou bude digitalizace administrativních postupů a možnost nahlédnout do dokumentů na vyhrazených portálech.

Agenda administrativního zjednodušení se zavádí na období 2020–2023, kdy je definována v souladu s pokyny sdílenými státem, regiony, autonomními provinciemi a místními orgány a předpokládá se jednotný postup pro prezentaci žádostí, prohlášení a zpráv od občanů.

3) Podpora a šíření digitalizace státní správy

Bude zřízen přístup ke státním službám prostřednictvím veřejného systému digitální identity SPID, digitální identifikační karty CIE a prostřednictvím aplikace AppIO. Vytvoří se jednotná platforma pro dokumenty státní správy a prostřednictvím certifikované elektronické  pošty PEC (obdoba datových schránek) pro soudní dokumenty. Dojde ke zjednodušení elektronického podpisu, bude podpořen přístup osob se zdravotním postižením k elektronickým zdrojům, vytvoří se pravidla společného nákupu ICT pro státní správu, školení státních zaměstnanců v oblasti digitalizace, dojde ke zjednodušení a propojení veřejných databází pro zajištění plné dostupnosti a sdílení údajů a ke zjednodušení a posílení národní digitální datové platformy zaměřené na využívání veřejně přístupných údajů a dat.

4) Zjednodušení v podnikání, životním prostředí a zelené ekonomice

Stát urychlí práce na vysokorychlostních sítích a na posílení širokopásmového připojení. Dojde k navýšení fondů na podporu podniků (příspěvek firmám na investice do strojů a zařízení) a zjednodušení pobídek pro podniky v jižních regionech. Zjednoduší se postupy pro výmaz z obchodního rejstříku a rozpouštění družstevních společností, posílení systému sledování veřejných investic, zjednodušení činností CIPE (Meziresortního výboru pro hospodářské plánování) a vyplácení veřejných příspěvků v odvětví zemědělství.


V oblasti ochrany životního prostředí a zelené ekonomiky se zavádí dekret k racionalizaci postupů posuzování vlivů na životní prostředí souvisejících s veřejnými pracemi. V naléhavých případech, kdy Ministerstvo infrastruktury a dopravy požaduje zásahy do stávajících vodních přehrad, jsou tyto vyloučeny z povinnosti posouzení vlivu na životní prostředí. Zjednodušují se postupy pro zásahy a práce ve strategických oblastech národního zájmu, urychlení procesu přidělování finančních prostředků proti hydrogeologické nestabilitě, racionalizace zásahů do životního prostředí, budování nabíjecích stanic pro elektrická vozidla, prodej obnovitelné energie z Itálie do evropských zemí, posílení výroby a užití obnovitelných zdrojů pro malé obce (až 20 000 obyvatel), mimořádný plán údržby lesních a horských oblastí, zjednodušuje se získání státních záruk od italské úvěrové pojišťovny SACE pro zelené projekty.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Římě