italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Italská vláda schválila Dekret "Pohostinství"

Dne 27. října 2020 schválila italská vláda další ze zákonných dekretů, jehož cílem je mírnit dopady pandemie na ekonomiku, rodiny, zaměstnance a firmy. Dekret „Pohostinství“ (Ristori) zasahuje především do oblasti restaurací, kultury a turismu, ale zároveň zavádí nová opatření v oblasti ochrany zdraví, justice a bezpečnosti. Na vyplývající platby bylo  vyčleněno 5,4 mld. Eur, pokrytí všech opatření přesahuje 6,2 mld. Eur.
 

Finanční prostředky jsou určeny na podporu 460 000 firem. Nevratné dotace představují v dekretu celkový objem 2,4 mld. Eur a jsou určeny společnostem, které musí v důsledků opatření přijatých k potlačení pandemie omezit či uzavřít provoz, ale i těm, které opatření zasáhne druhotně, jako např. řidičům taxi. V řadě případů dochází k navýšení stávajících dotací a nově na ně dosáhnou i společnosti s obratem vyšším než 5 mil. Eur. Dotace pro firmy v pohostinství by se dle obratu měla pohybovat mezi 5 – 25 tis. Eur, dotace divadel mezi 5 a 30 tis. Eur. Mezi opatření patří i 85 mil. Eur na zakoupení výpočetní techniky pro žáky a studenty. Jsou alokovány prostředky na pořízení 2 mil. rychlotestů. Je zřízen fond na podporu vývozu a mezinárodních veletrhů v objemu 400 mil. Eur, fond pro firmy v cestovním ruchu v objemu 400 mil. Eur, 100 mil. Eur půjde do zemědělství a 50 mil. Eur je určeno amatérským sportovním klubům. Dekret rovněž zavádí právo získat voucher za vstupenky na zrušené kulturní podniky.

Zákaz výpovědí ze zaměstnání se prodlužuje o dalších 6 týdnů. Zaměstnavatel přispívá na náhradu mzdy z 18% v případě, že v jeho firmě nedošlo ke snížení obratu. Pokud se obrat snížil o více jak 20% je příspěvek zaměstnavatele 0. Integrační mzdový fond se tak prodlužuje do konce ledna 2021 a očekávané náklady na náhrady mezd činí 1,6 mld. Eur.

Ministr financí ujistil zástupce nejvíce postižených sektorů (sezónní pracovníci, zábavní průmysl, restaurace a bary, hudební kluby a fitness kluby), že platby obdrží během první poloviny listopadu 2020. Firmy, které dotaci získaly již v minulosti, by měly prostředky obdržet do 15. listopadu, ostatní do konce roku.

Přehled jednotlivých opatření

1. Nevratné dotace

Firmy působící v sektorech, kterých se týkají nová omezení, získají nevratné granty. Mezi příjemce nově patří i firmy s obratem vyšším než 5 mil. Eur, které získají náhradu ve výši 10% poklesu obratu. O dotaci se mohou ucházet i firmy, které nezískaly dotace z předchozích programů. Ty společnosti, které si o dotace žádaly v minulosti, obdrží další platbu do 15. listopadu a to v objemu 100 – 400% předchozí dávky, dle oblasti podnikáni.

2. Prodloužení fungování integračního mzdového fondu

Podniky, které musely uzavřít či omezit provoz, mohou čerpat mzdové prostředky z integračního mzdového fondu, jehož objem nyní činí 1,6 mld. Eur a jehož fungování se prodlužuje o dalších 6 týdnů. Podniky tak mohou čerpat prostředky do 31. ledna 2021 a ke stejnému datu platí zákaz výpovědí ze zaměstnání.

3. Úlevy na platbách na sociální zabezpečení

S výjimkou zemědělského sektoru mohou úlevu na platbách na sociální zabezpečení získat zaměstnavatelé, kteří museli v důsledku pandemie uzavřít či omezit provoz. Úleva se odvozuje od ztráty obratu a rovná se 50% příspěvkům pro ty, kterým se obrat snížil méně o 20% a 100% objemu příspěvků pro ty,  kterým se obrat propadl o více jak 20%.

4. Daňový kredit z nájmu

Daňový kredit z nájmu se prodlužuje na 4. čtvrtletí a nově platí i pro firmy, jejichž výnos přesahuje 5 mil. Eur a kterým se obrat propadl o 50%. Týká se především majitelů nemovitostí.

5. Zrušení splátky daně z nemovitosti

Druhá splátka daně z nemovitosti původně k 16. 12. 2020 se u budov a provozoven ruší pro firmy, kterých se dotýkají současné restrikce.

6. Opatření pro pracovníky v zábavním průmyslu a turismu

Zaměstnanci v zábavním průmyslu získají dávku 1 000 Eur. Prodlužuje se fungování mzdového integračního fondu pro pracovníky v turismu.

7. Dotace pro nejvíce postižené sektory

Na podporu nejvíce postižených sektorů je vyhrazena částka 1 mld. Eur.

-Pro cestovní kanceláře a operátory 400 mil. Eur

-Pro veletrhy a kongresy 100 mil. Eur

-Pro hotely a lázně 100 mil. Eur

-Na podporu vývozu a mezinárodních veletrhů 400 mil. Eur

8. Nouzový příjem

Ti, kteří již čerpali nouzový příjem, obdrží další dávky během nadcházejících dvou měsíců. Všichni, kteří měli v září rodinný příjem nižším, než nouzový příjem, získají částku v hodnotě 2 měsíců nouzového příjmu. Jedná se v průměru o 560 Eur pro přibližně 300 000 rodin.

9. Kompenzace pro pracovníky ve sportovním sektoru

Ti, kteří již čerpali dávky v rámci předchozích dekretů, obdrží kompenzaci 800 Eur pro pracovníky ve sportovním sektoru. Dochází ke zvýšení původní částky, která činila 600 Eur.

10. Podpora amatérských sportovních klubů

Je zřízen fond na podporu amatérských sportovních klubů a asociací v objemu 50 mil. Eur určený těm, kteří museli zastavit nebo utlumit činnost. Prostředky jsou určeny na opatření vedoucí k obnově a zachování činnosti s vědomím přínosu, který tyto spolky mají pro místní komunity a mladé lidi.

11. Nevratný grant pro oblast zemědělství a rybářství

Na podporu firem v oblasti zemědělství a rybářství, které jsou zasaženy restrikcemi, je zřízen fond v objemu 100 mil. Eur. Nevratné granty jsou určeny těm, kteří začali v těchto oblastech podnikat po 1. lednu 2019 a těm, jejichž obrat se v listopadu 2020 sníží o více jak 25% v porovnání s předchozím rokem.

12. Zdraví a bezpečnost

Dojde k přidělení finančních prostředků na pořízení 2 mil. rychlotestů pro obvodní lékaře. Při ministerstvu zdravotnictví bude zřízena zvláštní linka pro trasování a sledování průběhu nákazy.

13. Justice

Činnosti spojené s předběžným vyšetřováním v občanských i trestních záležitostech bude možné vykonávat z domova. Dojde ke zjednodušení podávání žádostí a dalších listin.