italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Itálie - příležitosti pro české firmy v oblasti zdravotnictví

Italské ministerstvo hospodářského rozvoje uveřejnilo výzvu k vyjádření zájmu o účast v projektu společného evropského zájmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) v oblasti zdravotnictví s termínem do 28. února 2022. Jedná se strategické sektory, jako jsou výroba léků včetně vakcín a moderních terapií, aktivní složky a meziprodukty, lékařské přístroje a diagnostika, biotechnologie, nanotechnologie, digitální terapie, bioinformatika, další zdravotnické zboží a technologie). Stěžejním cílem je posílit národní a evropskou strategickou autonomii.
 

Výzva má identifikovat subjekty působící v těchto oblastech:

  • Prevence zdravotnických krizí a šíření vysoce rozšířených a/nebo mimořádných onemocnění, která vyžadují novou léčbu (kardiovaskulární, onkologická, degenerativní, infekční a genetické)  pokročilou bionanotechnologií, vývojem inovativních vakcín, zdravotnickým prostředkům, účinným látkám a léčivům chemické, biologické a biotechnologické povahy;
  • Inovace produktů a personalizovaná medicína prostřednictvím projektů zaměřených na vývoj a výrobu lékařských přístrojů a diagnostických testů, léků na bázi biologických makromolekul a chemických sloučenin a souvisejících aplikačních systémů, buněčných terapií pro imunoterapii a regenerativní medicínu, zaměřené na umožnění nových přístupů k výzkumu, diagnostice a léčbě s cílem posílit systém zdravotní péče v Itálii a v Evropě;
  • Inovace ve výrobních procesech prostřednictvím projektů udržitelnosti a digitalizace (např. inteligentní výroba, Průmysl 4.0, robotika, screening léků), které napomáhají ke zvýšení výrobní kapacity, přidané hodnoty a konkurenceschopnosti, snížení nákladů a doby výzkumu, vývoje a výroby;
  • Boj proti antimikrobiální rezistenci a vývoji rezistentních bakteriálních kmenů pomocí výzkumných a výrobních projektů zaměřených na zvýšení terapeutické účinnosti, zlepšení přístupu k léčbě, posílení zdravotního systému v Itálii a Evropě;
  • Digitální zdravotnictví s rozvojem platforem a umělé inteligence pro výzkum a vývoj, digitální terapie, analýza reálných dat za účelem prevence a zlepšení přístupu a léčebných cest v Itálii a Evropě.

Zájemci mohou avizovat zájem na e-mailovou adresu: dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it nejpozději do 28. února 2022. Jsou povinni přiložit příslušnou dokumentaci v anglickém jazyce (projektové portfolio a projektový list viz příloha).

V případě několika společností, které chtějí prezentovat integrovaný projekt, musí každá společnost, která hodlá žádat o financování, samostatně předložit svůj vlastní projev zájmu a připojit své projektové portfolio a projektový list.

Společnost musí působit v průmyslovém odvětví zapojeném do identifikovaného strategického hodnotového řetězce (od surovin nezbytných pro výrobu produktu až po jeho recyklaci). Projekt musí mít fázi výzkumu a vývoje a může mít první fázi průmyslového vývoje nových technologií či produktů. Následné fáze hromadné výroby a komerční aktivity musí být zahrnuty do projektu, ale nejsou způsobilé pro získání vládních grantů.

Účastnit se mohou i evropské subjekty, nicméně realizace projektu musí proběhnout v Itálii.

Českým společnostem z oboru doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva hospodářského rozvoje Itálie.

Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista Velvyslanectví ČR v Římě

přílohy

Project Portfolio 51 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.1.2022

Project List 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.1.2022