italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodní výměna ČR – Itálie za období duben květen 2022

Vývoz z ČR do Itálie činil ve sledovaném období 1,54 mld. euro (v roce 2021 činil ve stejném období 1,29 mld. euro), oproti přechozímu roku se zvýšil o přibližně 250 mil. euro. Dovoz z Itálie do ČR představoval ve sledovaném období 1,50 mld.… více ►

Bilaterální obchod - ČR Itálie

Itálie patří k hlavním hospodářským partnerům ČR, což dokazuje vývoj zahraničního obchodu, který v uplynulých dvou letech překonal rekord ve výši obratu 13 mld. EUR. V důsledku ekonomické krize pandemie se v r. 2020 obrat lehce snížil na 12,6… více ►

Vývoj obchodní bilance ČR – Itálie v roce 2020 (období od ledna do listopadu 2020)

Za období leden až listopad 2020 činila hodnota vzájemného bilaterálního obchodu ČR a Itálie 10,5 mld. Eur (oproti 12 mld. Eur za stejné období v r. 2019). Vývoz z ČR do Itálie představoval 5,8 mld. Eur (oproti 6,6 mld. Eur v r. 2019) a dovoz z… více ►

Obchodní výměna ČR – Itálie

ČSÚ používá od roku 2020 novou metodiku založenou na změně vlastnictví. Zatímco do roku 2019 včetně se evidovalo zboží, které přešlo přes hranice, od roku 2020 se eviduje změna vlastníka, tedy zahraniční obchod, který nemusí hranice překročit,… více ►

ČR - Itálie: Hlavní vývozní a dovozní komodity

thumb

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejzastoupenějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR se vedle automobilů a motorových vozidel jako traktor, autobusy a jejich součásti, vyváží také reaktory a kotle, přístroje el.… více ►

Bilaterální obchod ČR s Itálií je i nadále na vzestupu

Bilaterální obchod s Itálií překonal (poosmé v řadě od r. 2012) v roce 2019 rekord ve výši obratu a znovu překročil hranici 13 mld. Eur. Od roku 2006 trvá pozitivní saldo obchodní bilance ČR. Itálie je 6. nejvýznamnější obchodní partner ČR.… více ►