italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální obchod ČR s Itálií je i nadále na vzestupu

Bilaterální obchod s Itálií překonal (poosmé v řadě od r. 2012) v roce 2019 rekord ve výši obratu a znovu překročil hranici 13 mld. Eur. Od roku 2006 trvá pozitivní saldo obchodní bilance ČR. Itálie je 6. nejvýznamnější obchodní partner ČR.… více ►

ČR - Itálie: Hlavní vývozní a dovozní komodity

thumb

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejzastoupenějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR se vedle automobilů a motorových vozidel jako traktor, autobusy a jejich součásti, vyváží také reaktory a kotle, přístroje el.… více ►

Obchodní výměna ČR – Itálie

ČSÚ používá od roku 2020 novou metodiku založenou na změně vlastnictví. Zatímco do roku 2019 včetně se evidovalo zboží, které přešlo přes hranice, od roku 2020 se eviduje změna vlastníka, tedy zahraniční obchod, který nemusí hranice překročit,… více ►