italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Plánované investice do infrastruktury, mobility a logistiky jsou příležitostí pro české firmy z mnoha oborů

Národní plán obnovy a odolnosti Itálie přiděluje 62 miliard EUR na infrastrukturu, mobilitu a logistiku, což je o 14 miliard více oproti návrhu předešlé vlády

Největší podíl tvoří železniční sektor s více než 30 miliardami EUR. Vnitrostátní zdroje budou činit přibližně 21 miliard EUR, z toho 10,6 miliardy EUR z doplňkového fondu a 10,3 miliardy EUR z rozpočtového deficitu, určeného k financování intervencí, které by mohly mít delší časový horizont i po r. 2026 (například intervence do vysokorychlostní sítě). Italské ministerstvo pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu hodlá především financovat do rozvoje a údržby 700 km vysokorychlostních a regionálních tratí, 216 km nových tramvajových linek, metra a trolejbusů. Chystá se budovat 1 800 km turistických a městských cyklostezek. U vysokorychlostních a vysokokapacitních železničních tratí jsou plánované investice ve výši 25 miliard EUR, 5,45 miliardy jsou určeny na posílení regionálních sítí a elektrifikace, se zvláštním důrazem na jih, a zlepšení železničního spojení s přístavy a letišti. Zdroje do železničních uzlů v městských oblastech budou činit přibližně 3 miliardy, zatímco 700 milionů bude použito na přestavbu 30 strategických stanic z dopravního a turistického hlediska. Do linky Salerno-Reggio Calabria půjde 11,2 miliardy, do spojení Neapole-Bari 1,4 miliard,  do tratě Palermo-Catania-Messina 4,6 miliardy a dokončení průsmyku Terzo dei Giovi 4 miliardy. Stavební práce jsou plánovány na trati Brescia - Padova. Asi 4,8 miliardy půjde na digitalizaci v oblasti logistiky a místní veřejné dopravy na podporu modelu „Mobilita jako služba“ a integrovanou dopravu. V rámci ekologického přechodu logistiky se přibližně 1,4 miliardy bude mimo jiné týkat stánků pro elektrické dobíjení, experimentů s vodíkovou železniční dopravou a rozvoje inteligentní mobility. Předpokládají se zdroje ve výši téměř jedné miliardy EUR na cyklistiku, zejména na výstavbu městských a turistických cyklostezek a na propojení provinčních silnic s hlavními dopravními cestami. V případě regenerace měst a sociálního bydlení se předpokládá částka kolem 5,2 miliardy a 3,2 miliardy na zásahy do vodní infrastruktury (2 miliardy na přehrady, nádrže a vodovody) a do distribuční sítě (1,2 miliardy na odstranění disperzí a odpadu).

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu (https://trasparenza.mit.gov.it/pagina875_informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare.html) a webové stránky Italských státních železnic, kde jsou vypisovány tendry: https://www.gare.rfi.it/content/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi.html.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Římě