italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro vysílání pracovníků k poskytování služeb na území Itálie

Itálie transponovala do svého právního řádu ministerským dekretem č.122/2020 směrnici Evropského parlamentu Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o prosazování předpisů EU při vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o právní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu IMI.

Směrnice rozšiřuje stávající záruky, pokud jde o pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost. Vysílaným pracovníkům musí být zajištěn základní soubor pracovních podmínek hostitelského členského státu, které musí zahraniční poskytovatelé služeb povinně splňovat. Mezi tyto podmínky patří: maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku, minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy, minimální délka dovolené za kalendářní rok, podmínky poskytování pracovníků, ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci, ochranná opatření ve prospěch těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých, rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci.

Firmy jsou povinny:

  • ohlásit vyslání pracovníka nejméně 24 hodin před vysláním prostřednictvím formuláře UNI_DISTACCO_UE a UNI_CAB_UEforms (manuál v anglickém jazyce, jak vyplnit formulář při ohlášení vyslaného pracovníka naleznete v příloze)
  • případné změny nahlásit nejpozději do 5 následujících dnů
  • sdělovat totožnost, počet zaměstnanců, kteří mají být vysláni, datum zahájení a ukončení vyslání, adresu pracoviště a povahu poskytovaných služeb
  • uchovávat základní dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, výplatní pásky a pracovní výkazy vyslaných pracovníků, formulář A1 o odvodech sociálního zabezpečení
  • určit kontaktní osobu s trvalým bydlištěm na území Itálie pro spolupráci s orgány zajišťujícími dodržování předpisů

Za nedodržení příslušných ohlašovacích povinností a pravidel vysílání, vč. mzdových a sociálních požadavků, hrozí firmám sankce (v maximální kumulované výši až 150 tis. EUR).

Detailní informace včetně návodu, jak postupovat při ohlášení vyslání pracovníka v anglickém jazyce lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Itálie.

Zpracoval Ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Římě

přílohy

Manuál na vyplnění 1 MB PDF (Acrobat dokument) 30.8.2021