italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příležitosti pro podniky zaměřené na umělou inteligenci, blockchain a internet věcí

Italské ministerstvo hospodářského rozvoje připravuje pobídky pro firmy, které se chystají investovat a využívat technologie umělé inteligence, blockchain a internet věcí. Prostřednictvím Fondu pro rozvoj technologií, který je financován 45 mil. euro, budou přiděleny firmám prostředky na investice v těchto oblastech.

Nový fond motivuje k využívání technologií ve firmách a korporacích a podporuje technologické inovace v nových nebo stávajících činnostech. Z fondu budou moci získat podniky, které se rozhodnou investovat  do těchto technologií od 500 tis. euro do max.  2 mil. euro. O prostředky z fondu mohou žádat podniky ze strategických prioritních odvětví: průmysl a zpracovatelský průmysl, vzdělávací systém, zemědělsko-potravinářský průmysl, zdravotnictví, životní prostředí a infrastruktura, kultura a cestovní ruch, logistika a mobilita, bezpečnost a informační technologie a letectví a kosmonautika.

Hlavními příjemci pobídek jsou malé a střední podniky, nicméně mohou je využívat i velké společnosti, pokud pracují na projektu s malými a středními podniky. Fondy nemají žádná omezení na základě typu zakládané nebo již založené společnosti. Fondy jsou poskytovány také pro projekty podávané společně, tj. za účasti více účastníků, a to až do výše pěti na jeden projekt, pro který je požadován přístup k finančním prostředkům. Žádající subjekt musí mít formu právnické osoby a být zapsán v obchodním rejstříku; nesmí být v likvidaci ani v konkurzním řízení; nezískat v minulosti protiprávně finanční podporu na evropské úrovni; mít splacené ostatní eventuální půjčky a nebýt společností v obtížích.

Žádost o finanční prostředky bude možné podat pouze elektronicky na oficiálních internetových stránkách společnosti  Infratel Italia  od 21. září 2022, kde naleznete i podrobné informace. Předložit požadovanou dokumentaci lze již od 14. září 2022. Za podání žádosti se neplatí žádné poplatky. Email na Ministerstvo hospodářského rozvoje: dgiai.div06@mise.gov.it.

Pro získání více informací se můžete obrátit na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Římě