italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální opatření platná na území Itálie

OPATŘENÍ PRO VSTUP DO ITÁLIE dle nového dekretu premiéra platného ode dne 18.května 2020.

Pro vstup na území Itálie je nutné oznámit důvodu příjezdu, adresu pobytu v Itálii, kde bude osoba pobývat během karantény, způsob dopravy na toto místo a telefonní spojení. K tomuto účelu slouží formulář pro vstup do Itálie: https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

Pokud cestujete veřejným dopravním prostředkem, bude Vám kontrolována teplota (bude zakázán vstup osobám s horečnatým stavem) a budou aplikována další opatření dle stanoveného protokolu včetně např. dodržování 1 m mezi osobami a použití ochranných prostředků personálem i pasažéry. 

 

Všechny osoby, které přijíždějí soukromým dopravním prostředkem, se musí nahlásit na zdravotnické stanici ASL a podléhají 14 denní karanténě

Tato opatření neplatí pro:

a) posádky dopravních prostředků,

b) cestující personál,

c) občany a osoby s bydlištěm v EU, ve státech Schengenské smlouvy, Andorry, Monackého knížectví, Republiky San Marino, Vatikánu a Velké Británie a Severního Irska, kteří vstupují do Itálie z prokázaných pracovních důvodů, 

d) zdravotnický personál vstupující do Itálie za účelem výkonu zdravotnického povolání

e) přeshraniční pracovníky vstupující či vyjijíždějící z území Itálie z prokázaných pracovních důvodů

f) zaměstnance firem, které mají sídlo či pobočku v Itálii, kteří podnikají cesty do zahraničí z prokazatelných pracovních důvodů, nepřesahující 72 hodin, s možným prodloužením z prokazatelně nutných důvodů

g) pohyb z a do Republiky San Marino a Vatikánského městského státu

h) úředníky a pracovníky Evropské unie a mezinárodních organizací, diplomatické pracovníky, administrativní a technický personál diplomatických misí, konzulární úředníky

i) žáky a studenty, kteří navštěvují vzdělávací kurzy v jiném státě EU než je stát jejich obvyklého bydliště překračující hranice denně či alespoň jednou týdně

V Itálii platí omezení pohybu mezi regiony do 2.6. Je nutno se prokazovat čestným prohlášením při policejních kontrolách. Vzory prohlášení zde:

https://www.mzv.cz/rome/cz/formulare_pro_vstup_tranzit_a_pro_pohyb.html

 

pokračuje zákaz přesunu mezi jednotlivými regiony až na výjimky dříve stanovené

- v uzavřených prostorách a všude, kde nelze dodržet povinnou vzdálenost je povinné nosit ochrannou roušku

- pokračuje zákaz jakýchkoliv akcí, které by předpokládaly shromažďování osob

- je povolen vstup do parků a veřejných zahrad, avšak při dodržení sociální distance a preventivních opatření

- je umožněna individuální sportovní aktivita, v případě dynamického sportu při dodržení vzdálenosti 2 m, postupně dojde k obnově sportovní aktivity také u profesionálních sportovců, bez sdružování a při dodržení distance

- pohřební obřady jsou povoleny s max počtem 15 osob při dodržení preventivních opatření, 

- bary a restaurace a obchody jsou otevřeny při zajištění sanitárně-bezpečnostních opatření

- od 25.5. budou otevřena sportoviště, posilovny a bazény, 

- od 15.6. je možné navštěvovat kina, divadla, koncerty a letní tábory, 

- od 18.5. je možné se ubytovat v rámci regionu v ubytovacích zařízeních za přísných hygienických podmínek

- bude postupně obnovena výrobní a obchodní činnost za dodržování přísných bezpečnostních protokolů, nový bezpečnostní protokol je také pro dopravu a stavby (pozn. příloha č. 3 dekretu stanovuje 99 činností povolených od 4.5., včetně např. textilní výroby, módy, automobilové výroby, výroby       nábytku, manufakturního průmyslu). Podniky, jejichž výrobní a obchodní činnost je od 4.5. povolena, mohou vykonávat přípravné činnosti pro znovuotevření od 27. 4. 

- školy s docházkou žáků budou otevřou až v září.

 

Od 17.5. v návaznosti na vládní dekrety začaly regiony vydávat vlastní regionální vyhlášky ohledně podoby restartu činností od 18.5. ve svých teritoriích, kdy získaly prostor pro to, aby v závislosti na svých potřebách modulovaly pravidla a ekonomické aktivity a volný pohyb osob umožnily či omezily.

 

Od 3.6. dojde k povolení vstupu do IT a volného pohybu po územní IT pro občany EU. Velké Británie a Severního Irska, San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu.