italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR

Malta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám a mohou se lišit vůči jednotlivým zemím. Proto doporučujeme sledovat odkazy na maltské oficiální stránky, které uvádíme níže.
 


Pro cestu na Maltu musíte mít EU certifikát o: očkování/uzdravení/negativním testu - antigen 24h nebo PCR 72h. - podrobně viz níže.
 

VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

Aktualizace - Malta již před příjezdem nevyžaduje PLF formulář, zůstávají další podmínky pro vstup (očkování/uzdravení/testy).

EU certifikáty uznávané pro vstup na Maltu:

1. Očkování: EU certifikát za očkování je pro Maltu platný od  15. dne – do 270 dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let neplatí časové omezení certifikátu po ukončení primárního očkovacího cyklu (tj. není potřeba booster).

2. Negativní test: může být antigenní do 24h nebo PCR do 72h provedený uznanými laboratořemi (ne domácí testy či testy ze slin). Negativní  antigenní test je uznáván pouze na EU certifikátech.

3. Potvrzení o prodělané nemoci Covid nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu.

Očkování musí být provedeno vakcínou uznanou EMA  a musí být kompletně ukončen očkovací cyklus, od nějž musí uplynout lhůta 14 dní. Uznávané vakcíny jsou:  Comirnaty [Pfizer], Jannsen [Johnson & Johnson], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AstraZeneca]).

Pokud máte jiná očkování, nebo jiné certifikáty, než je EU certifikát, nebo přijíždíte-li z třetích zemí, mohou se na Vás vztahovat jiné podmínky, které doporučujeme sledovat zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Děti a mládež - viz níže.

V případě pochybností doporučujeme vaše doklady ověřit s vašim dopravcem.

Cestující by EU certifikát měli ukázat před vstupem do letadla, pokud se tímto neprokáží, bude jim odmítnuta služba.

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


OČKOVANÉ OSOBY


EU certifikát za očkování je pro Maltu platný od  15. dne – do 270 dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let toto časové omezení neplatí.

 

V případě třetí dávky má očkování na MT platnost od 15. dne.
 

 


TESTOVANÉ OSOBY

Negativní test může být antigenní do 24h nebo PCR do 72h provedený uznanými laboratořemi (ne domácí testy či testy ze slin). Antigenní test je uznáván výlučně na EU certifikátech.

PCR test musí být buď na EU certifikátu, nebo z uznané laboratoře a v jazyce anglickém nebo s překladem ověřeným lékařem nebo laboratoří.

Pro testování na Maltě:

Na antigenní test se lze  objednat on-line buď kdekoliv na Maltě, test nesmí být starší 24 hod.: 

https://rapidscreeningmalta.com/?gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlXQz_XhIyv-27H1Uba88E8zOIpxfqebSV0rbN2edxu64VNmalbPrxkaAvs9EALw_wcB

nebo rovněž on-line na  Maltském mez. letišti před odletem:

 https://www.swabbingmalta.com/

 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

EU certifikát o prodělané nemoci Covid nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu. Pokud nemáte certifikát EU, ale jiné, prosím, konzultujte stránky https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx .


DĚTI


Děti a mládež:

od 6 let musí mít pro vstup na Maltu certifikát o očkování/prodělání Covid-19 nebo provedení testu, viz výše;

Do 18 let není platnost očkovacího certifikátu po dvou dávkách omezena jako u dospělých.

 


 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Malta zrušila nutnost prokázat se EU formulářem PLF pro země z červeného seznamu, tj. i ČR. Pro příjezdy ze třetích zemí toto neplatí, doporučujeme konzultovat stránky ministerstva zdravotnictví

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/

Roušky FFP2 jsou povinné v letadlech a nemocnicích. Doporučujeme řídit se pokyny místních autorit.

 

  


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Podmínky karantény na MT: doba karantény je 10 dní, pokud se prokáží negativním testem, mohou po 7 dnech karanténu ukončit. Řiďte se pokyny lékařů.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/quarantine.aspx

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


TRANZIT

Ze zakázaných zemí nebo ze zemí tmavě červených nelze přes Maltu transitovat.

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat, zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745, 0636095741.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

PODROBNÉ INFORMACE

Zde se nachází aktuální informace a opatření pro turisty: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na protecting-yourself.aspx

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx


 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html