italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty ČR v Itálii

Níže viz seznam honorárních konzulátů pro Itálii  a jejich kontakty.

 

KOMPETENCE ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ ČR V ITÁLII

Honorární konzuláty vykonávají konzulární agendu v omezeném rozsahu:

- pomoc českým občanům v nouzi, vydávání cestovních průkazů

- přijímání žádostí o zápis matriční události, ke které došlo v cizině (sňatek, úmrtí) do zvláštní matriky v Brně; přijímání žádostí o vystavení matričních dokladů z českých matrik a veškeré agendy s tím spojené (včetně dokladů nezbytných pro uzavření sňatku v Itálii, zápis rozvodu, změna jména  a příjmení, dodatečný zápis do matriky)

- přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR

- přijímání žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestů ČR

- ověřování fotokopií, správnosti některých překladů, podpisů.

 

Agendy, které jsou pouze v kompetenci velvyslanectví nebo generálních konzulátů je možno vyřídit na Velvyslanectví v Římě a Generálním konzulátu v Miláně:

- agenda cestovních dokladů (žádosti o vydání cestovních pasů ČR);

- vydávání zbrojních průvodních listů pro cizince

- Czechpoint

- osvědčení o  státním občanství a zápis narození dítěte do matriky ČR

Seznam honorárních konzulátů v Itálii (DOCX, 17 KB)

 

 

 

Honorární konzul v Palermu - pan Andrea Marchione

thumb

Z kontrolní návštěvy HK Palermo, Sicílie. více ►

Předání nového exequatur honorárnímu konzulovi P. Petiziolovi

thumb

U příležitosti otevření Generálního konzulátu ČR v Miláně náměstek ministra zahraničí sekce právní a konzulární pan Martin Smolek za účasti Generálního konzula ČR pana Jiřího Kuděly dne 27. března 2019 předal další, v pořadí již pátý exequatur… více ►

Předání nového exequatur honorárnímu konzulovi G. Schiavonimu

thumb

Náměstek MZV ČR sekce právní a konzulární pan Martin Smolek u příležitosti pravidelného setkání honorárních konzulů na Zastupitelském úřadě v Římě dne 7. února 2019 slavnostně předal nový exequatur panu Giampieru Schiavonimu. Děkujeme za práci… více ►

Setkání honorárních konzulů na ZÚ Řím

thumb

Dne 7. února 2019 proběhlo na Zú Řím setkání honorárních konzulů ČR pro Itálii a Maltu (zastupující HK) za účasti náměstka ministra zahraničí M. Smolka a velvyslankyně H. Hubáčkové. více ►

Honorární konzulát v Janově - výstava, představení a kontrola

thumb

U příležitosti výstavy ke 100 letům založení Československa vedoucí konzulárního oddělení ZÚ Řím J. Karfíková ve dnech 20-21. listopadu 2018 navštívila úřad honorárního konzula Franca Aprileho se sídlem v Janově a s působností pro Ligurii a… více ►

Zastupující generální honorární konzul na Maltě - pan Godwin Edvard Bencini a výstava ke 100 letům Československa

thumb

U příležitosti výstavy ke 100 letům založení Československa se dne 14. listopadu uskutečnilo setkání paní velvyslankyně H. Hubáčkové s naším zastupujícím GHK Slovenské republiky panem G.E. Bencinim, který ČR dočasně laskavě vypomáhá s konzulární… více ►

HK Miláno - setkání velvyslankyně s krajany a setkání českých škol

thumb

Dne 8. listopadu se paní velvyslankyně Hubáčková setkala v prostorách Českého domu s představiteli krajanské komunity a informovala je o chystaných změnách. Ve dnech 9-10. listopadu se uskutečnilo pravidelné setkání českých škol z celé Itálie. více ►

Honorární konzul v Udine - pan Paolo Petiziol

thumb

Z kontrolní návštěvy vedoucí konzulárního oddělení ZÚ Řím na HK Udine s působností pro Friuli-Venezia Giulia a Trentino-Alto Adige. více ►

Honorární konzulka ve Florencii - paní Giovanna Del Bianco

thumb

Vedoucí konzulárního oddělení ZÚ Řím v říjnu navštívila český honorární konzulát ve Florencii, Toskánsko. Zúčastnila se jednoho z pravidelných setkání pořádaných paní Del Bianco "I Mercoledì al Caffè". více ►

Honorární konzul v Neapoli - pan Angelo Ruoppolo

thumb

Ve dnech 3-4. října vedoucí konzulárního úseku ZÚ Řím Jana Karfíková vykonala konzulární návštěvu HK Neapol, jenž již od roku 1996 vede pan Angelo Ruoppolo. HK Neapol má pověření pro region Campania, Basilicata, Calabria. více ►

Předání nového exequatur honorárnímu konzulovi v Janově - panu Franco Aprilemu

thumb

Velvyslankyně ČR v Římě paní Hana Hubáčková předala dne 12. září 2018 panu Franco Aprilemu nový exequatur, děkovný dopis za dosavadní desetiletou spolupráci v zájmu ČR a také děkovný dopis za pohotovou spolupráci a pomoc po zřícení janovského… více ►

Honorární konzulát v Cagliari uzavřen.

Předání nového exequatur honorárnímu konzulovi v Anconě - panu Giampierovi Schiavonimu

thumb

HK Ancona p. Giampiero Schiavoni převzal dne 16. května 2018 z rukou velvyslankyně Hany Hubáčkové nový exequatur, který jej opravňuje k práci honorárního konzula po dobu dalších pěti let. ZÚ Řím jménem České republiky děkuje za dosavadní… více ►