italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární agenda (volby, seznamy, vzdělávání a další)

Novela zákona o státním občanství

thumb

Novela zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb., účinná od 6. 9. 2019, dovoluje dětem a vnukům bývalých českých/československých občanů nabývat státní občanství ČR prohlášením. více ►

Odškodnění obětí trestných činů Itálie a Malta

Níže přinášíme informace a odkazy k tomu, jak postupovat pokud jste se stali obětí trestného činu v Itálii či na Maltě. více ►

Seznamy - advokáti a překladatelé

V seznamu překladatelů jsou čeští a italští občané, kteří se přihlásili, že jsou schopni provádět překlady a tlumočení. Upozorňujeme, že v případě neuspokojivé kvality práce budou dotyční ze seznamu vyřazováni. Upozorňujeme, že pro… více ►

Konec apostil a překladu u některých listin v EU

zapis_ilustrativni

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Upozornění k překladům a ověřování překladů pro řízení dle školského zákona

pecetni_razitko

Ustanovení školského zákona vylučuje možnost použít při žádosti o uznání vzdělání v zahraničí překlad dokumentů provedený jiným subjektem než stanoveným v zákoně. Tudíž v případě, že se jedná o dokumenty, které budou v České republice použity… více ►

Informace k žádostem o potvrzení příjmu pro stipendia v Itálii, tzv. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

VŠECHNY DOKLADY PŘINESE STUDENT V ORIGINÁLE NEBO V OVĚŘENÉ KOPII, KTEROU ZANECHÁ NA ZÚ, POPŘ. PŘINESE KOPIE A ORIGINÁL K NAHLÉDNUTÍ. více ►

Zpracování a ochrana osobních údajů na MZV ČR

gdpr

Ministerstvo zahraničních věcí ČR při plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů. více ►