italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a matriční agenda

Konzulární a matriční agenda: apostila, rejstříky, trestů, ověřování, občanství, sňatky atp.

Konec apostil a překladu u některých listin v EU

zapis_ilustrativni

Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně… více ►

Novela zákona o státním občanství

thumb

Novela zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb., účinná od 6. 9. 2019, dovoluje dětem a vnukům bývalých českých/československých občanů nabývat státní občanství ČR prohlášením. více ►

Občanské a řidičské průkazy

Velvyslanectví nemůže přijímat žádosti o vydání občanských a řidičských průkazů, ani vyhotovené průkazy nepředává žadatelům zdržujícím se v zahraničí. více ►

Upozornění k překladům a ověřování překladů pro řízení dle školského zákona

pecetni_razitko

Ustanovení školského zákona vylučuje možnost použít při žádosti o uznání vzdělání v zahraničí překlad dokumentů provedený jiným subjektem než stanoveným v zákoně. Tudíž v případě, že se jedná o dokumenty, které budou v České republice použity… více ►

Výplata důchodů do zahraničí – aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití

Informujeme, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude do 30. 6. 2022 akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. více ►

Žádost o výpis z Rejstříku trestů ČR

thumb

Informace pro případ, že potřebujete vystavit výpis z Rejstříku trestů ČR. více ►

Žádost o vystavení oddacího listu (duplikát)

Informace pro případ, kdy potřebujete vystavit duplikát vašeho oddacího listu. více ►

Žádost o vystavení oddacího listu (sňatek se uskutečnil v Itálii)

thumb

Informace k žádosti o vystavení oddacího listu více ►

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR

thumb

Informace pro případ, kdy se vaše dítě narodilo v Itálii, San Marinu nebo na Maltě a přejete si požádat o jeho české občanství a český rodný list. více ►

Zápis rozvodu manželství

thumb

Zápis rozvodu manželství - formuláře a popis více ►

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství

thumb

Informace pro případ, kdy za účelem sňatku/registrovaného partnerství potřebujete v Itálii vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/registrovaného partnerství. více ►

Ověřování a apostila

Informace o ověření podpisu, kopie nebo překladu pro použití v ČR a o apostile pro použití v Itálii. POZOR: od 16.2.2019 platí nové nařízení EU, kdy většina základních matričních listin může být vyžádána ve vícejazyčné verzi a nebude potřebovat… více ►

Možnosti uzavření sňatku v zahraničí a nezbytné dokumenty:

Informace o dokumentech pro uzavření a zapsání sňatku více ►

Uzavření sňatku na zastupitelském úřadě

Mezi činnosti vykonávané konzulárním úřadem patří dle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě i příjem žádostí o uzavření manželství. Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo… více ►