italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Seznamy - advokáti a překladatelé

V seznamu překladatelů jsou čeští a italští občané, kteří se přihlásili, že jsou schopni provádět překlady a tlumočení.

Upozorňujeme, že v případě neuspokojivé kvality práce budou dotyční ze seznamu vyřazováni.

Upozorňujeme, že pro překlady dokumentů v rámci školského zákona jsou v ČR vyžadovány překlady výlučně ze seznamu českých soudních tlumočníků s platností do 30.9. Od 1. října 2020 bude možno použít jakýkoliv úřední překlad školských dokumentů (novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání).

Na seznamu advokátů jsou osoby, které jsou schopny pracovat v italském a českém jazyce, nebo které se  prokázaly úspěšnou obhajobou českého občana, nebo které ovládají podobný, tj. slovenský jazyk.


ZÚ Řím upozorňuje, že nenese zodpovědnost za kvalitu práce provedenou těmito osobami.

 

Na seznamu se nenacházejí pracovníci Velvyslanectví ČR v Římě. Toto také nenese žádnou odpovědnost za kvalitu překladů nebo práce vykonané výše jmenovanými osobami. Další seznamy překladatelů, advokátů a jiné lze nalézt například na webových stránkách Velvyslanectví Itálie v Praze

a Jednoty tlumočníků a překladatelů

Seznam soudních tlumočníků je na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR

Možnost vyhledat si advokáta mimo seznam ZÚ Řím:

přes jednotlivé advokátní komory v Itálii: http://www.cassaforense.it/ordini-forensi

nebo https://www.consiglionazionaleforense.it/ricerca-avvocati

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz

 


Seznam advokátů (DOC, 48 KB)

Seznam překladatelů (DOC, 93 KB)

 

 

S odvoláním na informaci Notářské komory ČR sdělujeme, že byly oficiálně spuštěny webové stránky Evropského seznamu notářů. Tento seznam vznikl na základě iniciativy Rady notářství Evropské unie (CNUE) a za podpory Evropské komise.

Jedná se o internetový vyhledávač notářů v zemích Evropské unie se systémem notářství latinského typu. Prostřednictvím těchto webových stránek je snadné vyhledat kontaktní údaje notáře, umístění jeho kanceláře na mapě a jazyky, jimiž notář nebo jeho pracovníci hovoří. Stránky jsou dostupné v celkem 23 jazycích a obsahují základní informace o notářích v zemích EU. Evropský seznam notářů naleznete na adrese: www.notaries-directory.eu.

S odvoláním na informaci Notářské komory ČR dále sdělujeme, že Rada notářů Evropské unie (CNUE) zpracovala projekt „Successions-europe.eu“, jehož cílem je poskytnout veřejnosti informace o vyřizování dědictví v zemích EU.

Na základě tohoto projektu byly zřízeny webové stránky www.successions-europe.eu, kde se v příslušných národních jazycích nacházejí základní informace týkající se problematiky dědického práva ve 22 zemích EU.