italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.
UPOZORNĚNÍ: občané, zapsáni ve zvláštním volebním seznamu v Římě, kteří územně spadají pod volební okrsek v Miláně, byli administrativně převedeni pod tento okrsek, tj. mohou se voleb účastnit na Generálním konzulátu v Miláně
(GK Milán všechny kontaktoval).

Vyhlášení - volby - Itálie - ZÚ Řím a GK Milán (PDF, 68 KB)

Seznam kandidátních listin v ústeckém kraji (kraj byl vylosován pro volby ze zahraničí): Seznam kandidátních listin (PDF, 55 KB)

Vylosovaná čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, hnutí a koalic  volební strany, hnutí a koalice (PDF, 662 KB)

Informujeme, že Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo k volbám následující video https://www.mvcr.cz/clanek/videozpravodajstvi-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr.aspx

Seznam kandidátů za Ústecký kraj pro volby 2021 ze zahraničí seznam kandidátů-volby 2021 - ústecký kraj - zahraničí (PDF, 566 KB)

Kdy a kdo může volit v Římě?

Volit bude možné  8. října 2021 v době 14:00 – 22:00 hod a 9. října 2021 v době 08:00 – 14:00 hod na Velvyslanectví ČR v Římě pro voliče, kteří:

  • jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Římě, tj. voliči s bydlištěm v krajích: Emilia Romagna, Marky, Toskánsko, Umbrie, Abruzzo, Molise, Lazio, Kampánie, Kalábrie, Apůlie, Basilicata, Sicílie a Sardínie.
  • nebo předloží voličský průkaz vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

 

  • POZOR: Voliči, kteří mají bydliště v krajích Tridentsko, Horní Adiže, Furlansko - Julské Benátsko, Vale d´Aosta, Piemonte, Ligurie a Benátsko mohou volit na Generálním konzuláte v Miláně, via G.B. Morgagni 20. Ti, kteří mají bydliště ve výše uvedených regionech a byli do vzniku nového volebního okrsku na GK Milán vedeni ve zvláštním seznamu v Římě, jsou administrativně převedeni pod GK Milán.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Římě, tak může pro účely říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR učinit ve lhůtě do 29. srpna 2021. Do tohoto termínu je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis.

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit v Římě?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Římě, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Říma, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Římě o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – uplatnit své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Římě do 1. října 2021V případě osobního předání žádosti tato lhůta končí 6. října 2021.

Velvyslanectví ČR v Římě může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě říjnových parlamentních voleb tedy od 23. září 2021.

Kdo dostane můj hlas?

Státní volební komise dne 7. ledna 2021 určila losem Ústecký kraj jako volební kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že voliči, kteří budou volit na Velvyslanectví ČR v Římě, budou volit kandidáty z Ústeckého volebního kraje.

Jak bude probíhat volba na Velvyslanectví ČR v Římě?

Upozorňujeme, že z důvodu trvající pandemie Covid-19 bude vstup do volební místnosti a budovy zastupitelského úřadu regulován. Uvnitř budovy je nezbytné nosit ochrannou roušku a při vstupu si vydezinfikovat ruce.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, tedy i na Velvyslanectví ČR v Říměobdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Důležité termíny:

Nejpozději do neděle 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Ve čtvrtek 23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům.

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Voličský průkaz

Důležité odkazy:

https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_agenda_volby_seznamy/volby_1/zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu.html

 

https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_agenda_volby_seznamy/volby_1/informace_k_volbam_otazky_a_odpovedi.html