italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování Česká republika - Itálie

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).
Itálie se řadí mezi země s nízkým rizikem. Pro cestu do regionů Sardínie a Apůlie je nutno vyplnit formuláře, uvádíme níže.

Cestování do Itálie – otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano, od 3. 6. 2020 lze do Itálie přicestovat bez udání důvodu. Pokud přijíždíte ze třetích zemí (mimo EU), musíte prokázat důvod cesty (pracovní povinnosti, zdravotní záležitosti nebo mimořádná situace) a budete se muset podrobit14-denní karanténě.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 3. 6. 2020 test nepotřebujete. Při vstupech do uzavřených prostor nebo i na pláže vám může být měřena teplota a můžete být vyzvání k uvedení kontaktních údajů.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Od 3.6. je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Itálii?

Osoba s českým občanstvím se může vrátit do ČR bez dalších podmínek.

 Itálie byla zařazena do zemí s nízkým rizikem, viz http://www.mzcr.cz/dokumenty/ve-vetsine-evropskych-zemi-je-nizke-riziko-nakazycesi-se-budou-muset-prokazat-_19404_1.html

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že občané ČR, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygienické stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách. Porušení je pokutováno (400-500 €). Výčet opatření viz níže, kapitola 4. Některé regiony vyžadují registraci před příjezdem – Sardínie, Apulie. Podmínky se mohou měnit. Doporučujeme uzavřít vhodné cestovní připojištění pro pokrytí nečekaných zdravotních nákladů.

Pozor na požadavky některých regionů - Sardínie, Apůlie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

Doporučujeme před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD -> informace MZV ČR k cestám do zahraničí 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Cestování podle semaforu https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_01_cestovani_podle_tzv_semaforu.html

Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně).

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

S účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že občané ČR, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygiencké stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz.

Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Cestující musí počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

Od 3.června byly povoleny všechny cesty do a z následujících zemí, a to z jakéhokoliv důvodu: 

o   členské státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko ); 

o   další státy Schengenské smlouvy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko);

o   Spojené království Velké Británie a Severního Irska; 

o   Andorra, Monacké knížectví;

  • Republika San Marino a Městský stát Vatikán. 

Od 3.června osoby, vstupující do Itálie z výše uvedených zemí nemusí podstupovat 14 denní karanténu, pouze ale s podmínkou, že se v období 14 dní před vstupem do Itálie nenacházeli v jiné než výše uvedené zemi. Například osoba, která 14.června vstoupí do Itálie, ale přijíždí z Francie bude muset podstoupit 14 denní karanténu, pokud do Francie vstoupila z USA 4.června, nebude však podstupovat karanténu pokud její přesun z USA do Francie byl vykonán do 30. května nebo pokud mezi 31.květnem a 13.červnem pobývala v SRN.

I po dohodě ČS EU ze dne 30.6. Itálie neotevírá hranice cestujícím ze třetích zemí: při příjezdu ze třetích zemí platí (mimo EU), musíte prokázat důvod cesty (pracovní povinnosti, zdravotní záležitosti nebo mimořádná situace) a budete se muset podrobit14-denní karanténě. Cestující ze 14 zemí doporučených Radou EU ((Maroko, Alžírsko, Tunis, Srbsko, Černá Hora, Gruzie, Kanada, Uruguay, Thajsko, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland a Rwanda) nemusí uvádět důvody příjezdu, ale karanténa zůstává povinná.

Itálie 9.7.  zastavila lety ze států s vysokým epidemiologickým rizikem, mezi které byly zařazeny: Arménie, Bahrajn, Bangladéš, Brazílie, Bosna a Herzegovina, Čile, Kuvajt, Severní Makedonie, Moldávie, Omán, Panama, Peru, Dominikánská republika.

3. DOPRAVA

Letecká doprava již byla zahájena na komerční bázi.

ČSA zahájila přímé lety na lince Praha-Řím od 2.7. s frekvencí 4x týdně (po, čt, pá, ne) a od srpna již by měly být lety operovány denně. Přímá linka ČSA Praha-Milán by měla být zahájena od srpna pouze v pátky.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování zdravotně-bezpečnostních podmínek).  Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty. Bude nutno objednávat si mnohé služby předem, zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s omezením míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat si předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz, kosluzba.rome@gmail.com

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450