italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování Česká republika - Itálie


Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu.

POZOR!! Lyžařská střediska v Itálii zůstávají uzavřena pro amatérský sport  z důvodu šíření mutací koronaviru.

Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování.

POZOR! Zákaz pohybu mezi regiony byl prodloužen do 27. března včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu).
 
Od 21. února se většina Itálie ocitá ve žluté zóně (možnost cest v rámci regionu, možnost konzumace v barech a restauracích do 18h).

Regiony Abruzzo, Kampánie, Emilia Romagna, Ligurie, Molise, Toskánsko, Umbrie, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento jsou v oranžové zóně.Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

 

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

Do 27. března se prodlužuje již existující zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi.  Přesun je možný pouze pokud prokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště a vyplníte čestné prohlášení. Za neprokázání důvodu přesunu hrozí vysoké pokuty (400-3000 EUR).

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

 

Na co si dát pozor?

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení  je pokutováno (400-1000 €). Restaurace, bary, hospody, bistra, zmrzlinárny i cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00.  Pozor:  celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací v kapitole 4. Porušení podléhá pokutám.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme na webových stránkách MZV ČR https://www.mzv.cz

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: "strutture autorizzate test molecolari" (PCR) nebo  "... test antigenici" (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur).

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/:  dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Počínaje 10. prosincem 2020 se v italském seznamu zemí C nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 7 Dekretu premiéra):

  1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
  2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
  4. přeshraniční pracovníci
  5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
  6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
  7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
  8. posádky dopravních a přepravních prostředků 
  9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Dekret, články 6. a 8. k cestování a příloha se seznamem zemí č. 20 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_14_gennaio_2021.pdf

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/normativa_anticovid_per_rientro_12_01_2021_eng_rev_1.pdf

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty. 

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 30. dubna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Do 27. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu pro maximálně dvě osoby, které si sebou mohou přivést i děti do 14 let, případně nesoběstačné osoby. Návštěva se může uskutečnit v rámci regionu (u žlutých zón) a v rámci obce bydliště (u zón oranžových), nově neplatí toto povolení u zón  červených.

K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech:

1. V červené zóně je zaveden lockdownobčané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny, kadeřnictví). Za podmínky dodržení fyzických rozestupů je umožněno doprovázet děti do školních zařízení a na sportovní aktivity v místě bydliště. 

I v rámci oranžových či žlutých regionů vznikají lokální červené zóny z důvodu vzniku lokálních ohnisek nákazy (zejména novými vysoce nakažlivými mutacemi).

2.  V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby. Platí výjimka pro obce do 5000 obyvatel, ze kterých je možno cestovat do sousedních obcí, a to do vzdálenosti 30 km (nikoliv však do hlavních měst provincií). 

3Ve žluté zóně  platí celonárodní opatření  (platí zákaz pohybu mezi regiony).  Muzea budou moci být otevřena, ale pouze v pracovní dny.

4. V bílé zóně bude nejmírnější režim, pravidla upraví speciálními protokoly. Povinnost nosit roušky a dodržovat odstupy, jinak prakticky volný režim.

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení. 

Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb). Rovněž  jsou uzavřena muzea a výstavní prostory. Až na nezbytně nutné cesty (práce, studium, jiné nezbytné důvody) se nedoporučuje cestovat ani soukromými, ani veřejnými dopravními prostředky.  

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit),  v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Je důrazně doporučováno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny  jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je jakékoliv shlukování osob. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Odkaz na nové dekrety premiéra a přílohy: http://www.governo.it/node/15850

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Itálie je Českou republikou zařazena mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Cestující z Itálie (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není před započetím cesty (nástupem do letadla, autobusu) starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí podstoupit v ČR další test PCR (antigenní nestačí), a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně poslat elektronicky na příslušnou krajskou hygienickou stanici . Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let. Tranzit přes ČR je možný pokud nepřesáhne 12 hod.

Více informací naleznete v článku na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

 

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450