italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování Česká republika - Itálie

Omezení pohybu mezi regiony i noční zákaz vycházení (22h-06h) platí i o vánočních svátcích s svátcích nového roku (viz kap. Opatření). Lyžařská střediska zůstanou uzavřena. 


Rozdělení regionů dle omezení pohybu od 29.11.:

Vale d'Aosta, Horní Adiže, Kampánie, Toskánsko a
Abruzzo - výrazné omezení vycházení - červená zóna.

Lombardie, Kalábrie, Piemont, Apůlie, Umbrie, Basilicata, Emilia Romagna, Marky, Furlansko Julské Benátsko  - omezení pohybu - oranžová zóna. 

Sicílie, Ligurie, Lazio, Sardinie, Benátsko, Molise, Trento - žlutá zóna.


Pro vstup do Itálie z České republiky je požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu")
 

Blíže k rozdělení regionů na červené, oranžové a žluté v rámci šíření pandemie  Covid-19: Omezení pohybu v kritických regionech

Povinné TESTY - viz kapitola 2. VSTUP na území Itálie a transit.

 

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Formulář - čestné prohlášení

 

Před cestou na Sardinii je nutno vyplnit rovněž online dotazník nejpozději 48h předem a vyčkat na QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

Sardínie, Apůlie, Sicílie a další užitečné informace /rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

Na co si dát pozor?

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení  je pokutováno (400-1000 €). Restaurace, bary, hospody, bistra, zmrzlinárny i cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00.  Pozor:  celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací zde a v kapitole 4.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území.

K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Upozorňujeme, že pro ČR od 8.10.2020 platí povinnost prokázat se testem.  V rizikových regionech Itálie dochází k výraznému omezení pohybu osob.

Povinné testy (výtěr z nosohltanu) platí pro všechny přijíždějící z České Republiky, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska. Do obdržení negativního výsledku testu či do jeho odběru, je nařízena karanténa-domácí izolace. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány testy výtěrem na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Pokud nejsou testy na letištích, v přístavech či hranicích k dispozici: Cestující se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny). V praxi jsou lhůty výrazně delší, proto doporučujeme přijet již s vykonaným negativním testem.

Další rady a upozornění pro české občany: prijezdy_do_italie.html a Covid-19: Omezení pohybu v kritických regionech

Podrobné rozdělení, výjimky a další informace na stránkách italského ministerstva: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html   Zde naleznete rovněž formulář k vyplnění, jenž Itálie při vstupu vyžaduje. Seznam rozdělení zemí je důležitý zejména pokud jste před příjezdem do Itálie byli v posledních 14 dnech v některé ze zemí kategorií C,D,E,F.

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu nutno prokázat účel a nezbytnost cesty. 

Transit přes Itálii byl dosud povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA

 

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 31. ledna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti). 

K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech - Covid-19: Omezení pohybu v kritických regionech

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit),  v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny  jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, bude možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. Nákupní centra jsou od 6. 11. o víkendech a svátcích uzavřena (bude připuštěn pouze prodej novin a tabáku, léků a obchodů s hygienickými potřebami), rovněž tak i muzea a výstavní prostory. 

Pozor:  platí celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h. Venkovní pohyb je v těchto hodinách umožněn pouze v prokazatelně odůvodněných případech (například návrat z/do zaměstnání či naléhavá zdravotní situace), přičemž je nutné předložit prohlášení se zdůvodněním (autocertificazione).  V Lombardii platí i celodenní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Za porušení příslušných regionálních nařízení lze uložit pokutu ve výši 400 až 3000 euro. 

Nové nařízení předsedy vlády stanoví opatření i pro období vánočních svátků a začátku roku 2021. Zákaz nočního vycházení bude od 22:00 do 6:00 ráno.  Od 21. 12. bude  zákaz pohybu mezi regiony, výjimky budou v případech návratu do místa bydliště nebo z nezbytně nutných důvodů. Při návratu ze zahraničí se zvažuje zavedení povinné karantény. Lyžařské tratě (pro sjezdové i běžecké lyžování) budou uzavřeny. Nákupní centra se otevřou o víkendech i svátcích. Mše budou 24.12. i 25.12. probíhat, ovšem za předpokladu dodržení zákazu nočního vycházení.   

Formulář Autocertificazione (PDF, 627 KB)

 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

S účinností od 9. 11. je Itálie vyřazena ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, pro přijíždějící z Itálie (pokud zde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech) do ČR tak je mimo jiné zavedena povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář, kontaktovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat PCR test na Covid19 nebo se podrobit karanténním opatřením.

Více informací naleznete v článku Příjezdy z Itálie do ČR.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie vydalo dne 26. října doporučení pro italské občany, aby do ostatních zemí Evropy cestovali pouze v nezbytně nutných případech, a to s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a z toho plynoucí možné komplikace při návratu do země.


Více informací naleznete  zde.

 

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450