italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rady na cesty

Jak úspěšně cestovat po Itálii - nic neztratit, cestování autem, nakupování a další.
 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace je v Itálii v zásadě stejná jako v jiných jihoevropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech, v dopravních prostředcích a na pláži. Velice časté je vykrádání vozidel a karavanů. Je třeba si uvědomit, že v Itálii, zejména na turistických místech a v dopravních prostředcích působí organizované skupiny s často i nezletilými členy a i když byste zaregistrovali krádež včas, předmět ani viník se často nenajde. Krádež v lidovém povědomí bývá někdy povyšována za umění, tj. oloupit turistu tak, aby si vůbec nevšimnul, v jiných regionech se používá i násilí, například vytržení kabelky z okolo jedoucího skútru (Bari, Neapol). Uvědomte si, že existuje spousta lidí, kteří nevlastní téměř nic nebo jsou ke krádežím nuceni organizovanými skupinami. Vzhledem k tomu, že Italové vědí, jak se před krádežemi bránit, bývá nežádoucí pozornost soustřeďována na dobře rozeznatelného turistu ze severu, který s takovým chováním prostě nepočítá. Zvláště zákeřné loupeže proběhly v Apůlii, kdy naši občané byli okradeni falešnou finanční policií (Guardia di Finanza) - jak se bránit viz v kapitole Cestování autem níže.

Statisticky každý třetí den dojde k okradení a k odcizení dokladů českého občana v Itálii, uvádíme tudíž několik rad, jak těmto nepříjemným událostem předcházet:

- nezbytností je zvýšená obezřetnost při prohlídce památek a návštěvě turistických míst a v dopravních prostředcích, dávat si pozor zejména na náhlé shluky lidí a tlačenici, při nastupování a vystupování do dopravního prostředku

- nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze; ženy by měly kabelku nosit před sebou a v případech „náhlé“ tlačenice si ji přidržovat, muži by si nikdy neměli dávat peněženku a doklady do zadních kapes kalhot; nespouštějte svá osobní zavazadla ani příruční tašku z dohledu
- cenné předměty (zlato, videokamera, fotoaparát apod.) nevystavovat příliš na veřejnosti

- informujte se předem, které části města jsou ta se špatnou pověstí (každé město mívá své horší části - vlaková a autobusová nádraží, nebo např. neblaze proslavená linka autobusu č. 64 do Vatikánu a zejména poslední dobou římské metro)

- NIKDY si ve vozidle nenechávejte nějaké věci, byť by šlo o prázdnou tašku – přitáhne nežádoucí pozornost (kterou už přitahuje samotná zahraniční značka auta)

 - při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce (v některých regionech), pozor na otevřená okna a věci na sedadle spolujezdce

- na plážích neopouštět své osobní věci, o případné pohlídání můžete zdvořile požádat důvěryhodného plážového souseda, riziko tím alespoň snížíte, není-li zbytí (množí se případy okradených turistů, kteří se „jen“ chtěli vykoupat a nechali si věci bez dozoru v autě nebo na pláži – důsledky jsou potom velice nepříjemné). Informujte se, zdali si na pláži nemůžete pronajmout skříňku s klíčkem na osobní věci.

 

Mimo jiných náležitostí na cesty jako je plné cestovní pojištění, registrace v systému MZV Drozd doporučujeme mít kopie dokladů a minimálně dvě platební karty uložené na různých místech; mít uloženy – ne jen v mobilu – kontakty na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by vám byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze a čísla pro zablokování platební karty. Zkuste se připravit na eventualitu, jak byste se zachovali, kdyby se některá z nepříjemností stala právě vám.

Upozorňujeme, že honorární konzulové nemají povinnost vystavovat náhradní cestovní doklady mimo otevírací hodiny svého čestného úřadu.
 

Cestování autem

Aktualizace upozornění: zejména po cestách na jihu Itálie (Apulie, Puglia) se již vícekrát stalo, že občané byli okradeni falešnou finanční policií (Guardia di Finanza) - pokud se vás bude snažit zastavit finanční policie, volejte policii na čísle 112 a do doby ověření situace nedávejte z rukou doklady ani peníze.

- na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech

- doporučujeme jezdit defensivně, kontrolovat reakce ostatních řidičů a účastníků silničního provozu (a to i když dle pravidel máte přednost), ve městech počítat se spoustou skútrů, na dálnicích pozor na náhlé kolony, které se tvoří před sjezdy, a to i ve vzdálenosti přes deset kilometrů od sjezdu, doporučujeme kontrolovat situaci i daleko před vozidlem, pozor na náhlá zpomalování místních řidičů při předjíždění kamiónů v levém pruhu


- řidič by během jízdy neměl telefonovat, ani se telefonu jinak věnovat (psaní SMS, prohlížení), policie mu může zabavit řidičský průkaz – průkaz může být zabavený od 1-3 měsíců a na řidiče se ani nebude vztahovat sleva 30%, pokud zaplatí pokutu včas (dnes 161Eur)


- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba

 

- za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz, nebo i zadržet vozidlo – upozorňujeme, že pokuty jsou vysoké, v řádech stovek Eur  a čeští turisté tím bývají často zaskočeni. Policie bývá nekompromisní. Naopak, u některých přestupků se při včasném zaplacení pokuta může snížit až o 30%; při opožděném placení pokut se cena zvyšuje. Pokud řidič-cizinec není schopen zaplatit pokutu na místě, policie má právo mu zabavit vozidlo a ponechat na autorizovaném parkovišti, dokud dotyčný nezaplatí. Často také dochází k zadržení vozidla za spáchání více přestupků, nebo za určité závažnější přestupky (zakázané předjíždění). Je podstatně snazší uhradit pokutu, dokud jste na území IT, jinak pro úhradu požadujte účet s IBAN (pro zahraniční platbu) a pozor zvláště na zvláštní účet pro platby, který platí pouze pro IT (tzv. F23).

  • označení parkovacích míst:
     modrá čára - placené místo

             žlutá čára - rezervované místo

             bílá čára - neplacené místo
 

Nakupování

Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad.
V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích.

- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)

- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné

 

Další upozornění:

- za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet, ale i baseballových pálek atp.)

Pozor na zprostředkovatelny práce, které slibují zajištění práce v Itálii. Zájemce podepíše smlouvu, zaplatí poplatek a pak je dopraven do Itálie, kde je zanechán svému osudu. Doporučujeme proto, aby si zájemci o práci v Itálii před podpisem pracovní smlouvu vždy řádně přečetli a ověřili si, zda je smluvní vztah vyvážený. To znamená, zda jsou uvedeny nejen povinnosti zájemce a práva agentury, ale též práva zájemce a povinnosti agentury, zejména pro případ, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo k jinému nesplnění podmínek ze strany agentury nebo italského zaměstnavatele.
Současně informujeme, že Velvyslanectví ČR v Římě nemá žádnou možnost ověřovat důvěryhodnost zprostředkovatelen práce ani italských zaměstnavatelů.

Většina území Itálie leží v zóně seizmického rizika a na jejím území jsou četné aktivní sopky. Nařízením předsedy vlády č. 105/2006 Sb. byla vydána podrobná mapa odhadované míry seizmického rizika celé Itálie. Tato mapa je k dispozici např. na stránkách Italského národního institutu geofyziky a vulkanologie www.ingv.it. Na těchto stránkách je i průběžně aktualizovaný seznam všech otřesů země v Itálii. Zemětřesení a erupce sopek jsou přírodní jevy, které není možné současnými technickými prostředky předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých stránkách kromě informací o nastalých přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom, co dělat v těchto situacích (www.protezionecivile.it). Cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci https://drozd.mzv.cz/ .

Upozornění pro lyžaře

V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Odst. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €.
Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění .