italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Řím
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České republice 27.3.-9.4.2021

(Archivní článek, platnost skončena 26.05.2021 / 11:45.)

Velvyslanectví České republiky v Římě upozorňuje na povinné sčítání lidu, domů a bytů v České republice. Elektronický formulář online bude připraven od 27. března do 9. dubna 2021 na stránkách Českého statistického úřadu  www.czso.cz.
 

Koho se sčítání týká


Sčítání 2021 je povinné pro všechny české občany i cizince, kteří mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021, na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (nad 90 dnů). Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné apod. provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.

Sčítání online s vysvětlením, co po Vás bude požadováno naleznete zde: https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/scitani-online#10

ZÚ Řím uvádí základní informace z těchto stránek:

K přihlášení použijte číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít můžete také elektronickou identitu (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby. Dále postupujte dle uvedených pokynů.

Pro přístup k elektronickému formuláři prostřednictvím osobního dokladu musíte být evidováni v registru obyvatel a adresa obydlí musí být v databázi adres sčítání. Pokud nebudou identifikační údaje uživatele odpovídat datům zaneseným v registru obyvatel, jejž spravuje Ministerstvo vnitra, či bude zadána adresa, kterou aplikace neeviduje, není možno pokračovat ve vyplňování elektronického sčítacího formuláře. V tomto případě bude nutné sečíst se pomocí listinného sčítacího formuláře.

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.

Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Pro vyplnění údajů o bytě

 • adresu bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021)
 • velikost bytu v m2
 • číslo bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu
 • způsob vytápění a zdroj energie / druh paliva k vytápění bytu
 • Adresa obvyklého bydliště
 • adresu obvyklého bydliště vyplňuje pouze osoba, která uvedla, že bydlí na území České republiky
 • je to adresa, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času (nemusí se přitom jednat o adresu trvalého bydliště)
 • pokud nebydlíte na území České republiky, zadáte pouze stát

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. 

Neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav.

Na koho se obrátit v případě potíží s vyplňováním?

 • zeptejte se chatbota (v pravém dolním rohu symbol s textem „Potřebujete poradit?“)
 • zavolejte do Kontaktního centra Sčítání lidu, domů a bytů: 840 304 050
 • napište na adresu dotazy@scitani.cz

Cizinci žijící v ČR


Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, tzv. doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

Osoby v zahraničí


Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů v ČR. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli.

Nesplnění povinnosti sečíst se 


Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021).