italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění - povinnost výměny českých SPZ na italské

Upozorňujeme, že občané, kteří mají v Itálii bydliště a dlouhodobě používají české či zahraniční registrační značky vozidla, musí toto vozidlo přihlásit v Itálii nebo požádat o možnost jeho vývozu na příslušném dopravním úřadu („motorizazzione“). Hrozí vysoké pokuty, zabavení vozidla až jeho propadnutí. Pokud se jedná o auto z půjčovny nebo na leasing, řidič se musí prokázat dokumenty, v opačném případě hrozí pokuta.
 

Varování - upozornění

Varování - upozornění

 

Dne 4. prosince 2018 vstoupil v platnost zákon o bezpečnosti („Decreto Sicurezza, DL č. 113/2018), který mj. novelizuje italský silniční zákon ve věci používání vozidel registrovaných v v zahraničí.

Změny v užívání vozidla se zahraniční poznávací značkou v Itálii
Od 21. března 2022 je povoleno se pohybovat po území Itálie se zahraniční poznávací značkou, pokud má uživatel ve vozidle předepsané doklady. V souvislosti se zásahem proti užívání vozidel s cizími poznávacími značkami na území Itálie, který byl vydán zákonem Dl 113/2018, byl v zájmu dosažení souladu s evropskými normami změněn článek 93, 94, 132 a 196 silničního zákona a přidán článek 93-bis.


Některé změny platí již od 1. února 2022. Od tohoto data může každý, kdo má bydliště v Itálii a vlastní auto se zahraniční poznávací značkou, jezdit na italském území po dobu tří měsíců (dříve to bylo 60 dní). Po uplynutí doby platnosti musí být vozidlo registrováno v Itálii nebo převezeno do zahraničí.


Podle nového režimu se lze registraci v Itálii vyhnout, pokud řidič s bydlištěm v Itálii není totožný s vlastníkem s bydlištěm v zahraničí. V tomto případě musí mít řidič ve vozidle datovaný dokument podepsaný vlastníkem, v němž je uvedeno, z jakého titulu a po jakou dobu je oprávněn vozidlo užívat. Pokud právo řidiče používat vozidlo přesáhne dobu 30 dnů, i když ne nepřetržitě, během jednoho roku od začátku užívání vozu, musí být vozidlo registrováno v novém Registru vozidel registrovaných v zahraničí (Reve), který vede Veřejný registr vozidel (Pra). Za tuto povinnost odpovídá uživatel vozidla.

Výjimku tvoří vozidla na leasing, užívané na základě smlouvy nebo patřící firmě se sídlem v jiném členském státu EU. Pokud výše uvedené řidič neprokáže dokumenty, dostane pokutu 250 Eur a 30 dní na nápravu situace.

Za porušení zákona je stanovena pokuta ve výši od 712 do 2848 Eur. Příslušné orgány mohou vydat zákaz pokračování jízdy. Řidič musí přihlásit vozidlo v Itálii nebo získat souhlas s vývozem vozidla mimo italské území v termínu do 180 dní od přestupku. Pokud takto neučiní, vstupuje v účinnost předpis o propadnutí majetku dle článku 213 Silničního zákona.