italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování - Česká republika a Malta

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území. Cestující na Maltu musí před odletem vyplnit dva formuláře - viz níže. Pozor, restrikce pro přílety a přijíždějící z/do Velké Británie!

 

Cestování na Maltu– otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? -

ano, ale POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z
CR test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin - viz odpovědi níže a kapitola Vstup.

 Od 1.7.2020 jsou na maltském letišti obnoveny některé lety, včetně letů do a z ČR.

Aktuální výčet zemí, s nimiž má Malta letecké spojení naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

Pozor: Malta zavedla seznam zemí, ze kterých při cestě na Maltu, musíte mít negativní PCR test. Seznam bude aktualizován přibližně jednou týdně - od pátku 28.8. od 24h platí pro Českou republiku požadavek testu!

!!! S účinností od 22. 12. 2020 zakazuje Malta příjezd/odjezd všech osob z/do Velké Británie a ruší vzájemné lety. Výjimku mají pouze maltští občané a rezidenti, kteří se aktuálně nacházejí v UK. Těm by mělo být umožněno vrátit se na Maltu. Budou se však muset prokázat negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 72 hodin před vstupem na Maltu). Poté budou otestováni po příletu a podstoupí povinnou čtrnáctidenní karanténu a opakovaný PCR test, provedený mezi 5. a 7. dnem karantény.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z České republiky test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Dle sdělení maltských orgánů se povinnost vztahuje na všechny osoby bez rozdílu věku.

 

Všichni cestující musí vyplnit následující dva formuláře:

Jeden se týká prohlášení, že cestující strávil posledních 14 dní v jedné z výše uvedených povolených zemí (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti) a ve druhém formuláři uvede kontaktní údaje.

 

  1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
  2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Podmínky jsou stejné jako v členských státech EU.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště na Maltě?

Od 15.6. je Malta zařazena do zemí s nízkým rizikem nákazy, nemusí se tudíž po příjezdu do ČR prokazovat negativním testem na Covid-19. 

Občané ČR, kteří v zemích s vysokým rizikem (červená barva) nebo neoznačených na Semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygienické stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích. Dbát pokynů místních úřadů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. června 2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU.

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

S účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že občané ČR, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygiencké stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz


Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

 

POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z České republiky test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání.

Cestující by negativní výsledek testu měli ukázat před vstupem do letadla. Pokud cestující z těchto zemí a oblastí (tzv. jantarového seznamu - "amber list") test nebudou mít, budou jej muset absolvovat po příletu nebo se budou muset podrobit 14-denní karanténě.

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné (od 28.8. se netýká ČR), ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu.

Informace vlády MT: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

 

Doporučujeme vždy konzultovat maltskou stranou aktualizovaný seznam zemí:

Aktuální výčet zemí naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

 

3. DOPRAVA

1. července došlo k otevření maltského mezinárodního letiště pro 22 destinací:  Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Kypr, Švýcarsko, Island, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, Irsko. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko.   Mezinárodní letiště Malta zveřejnilo informace k cestování na Maltu a bezpečnostní opatření na letišti

Aktuální výčet zemí, pro jejichž cestovatele je povolen vstup: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Doprava po ostrově a mezi ostrovy je funkční, veřejná i taxislužby za dodržení hygienicko-sanitárních předpisů.

 

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění. Zatím není povolen kontaktní sport.


 

Stručný přehled sanitárně zdravotních opatření na Maltě: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich_1.html

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​
 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

Úřad vlády a opatření:  https://covid19malta.info

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Malta je pro ČR od 7.12. v oranžové kategorii zemí.  Čeští cestující mohou do ČR přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, kteří přijíždějí z Malty do ČR za prací či studiem. Od 18. prosince 2020 je účinné nové opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob na území ČR. Od tohoto data je pro cizince možné do ČR přicestovat jen z nezbytných důvodů. Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území není možné přicestovat za účelem návštěvy přátel či rekreace. Pravidla pro vstup platná od 18. prosince pravidla vstupu do ČR od 18.12.2020 (PDF, 410 KB)

Více informací naleznete v článku Příjezdy z Itálie a Malty do ČR.

Veškeré podrobné informace o podmínkách vstupu do ČR najdete na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví či ministerstva vnitra.

 

 

 

 

přílohy

pravidla vstupu do ČR od 18.12.2020 409 KB PDF (Acrobat dokument) 17.12.2020