italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování - Česká republika a Malta

Před cestou vždy konzultujte doporučení MZV ČR k cestování (cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky). Cestující na Maltu musí před odletem vyplnit dva formuláře a prokázat se negativním PCR testem na Covid 19 - viz níže.
 

Cestování na Maltu– otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? -

Ano, ale všichni cestující z ČR musí mít test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin - viz odpovědi níže a kapitola Vstup.

Aktuální výčet zemí, s nimiž má Malta letecké spojení naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné ze zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

Malta zavedla seznam zemí, ze kterých při cestě na Maltu, musíte mít negativní PCR test. Seznam bude aktualizován přibližně jednou týdně -  pro Českou republiku požadavek testu!

Malta příjezd/odjezd všech osob z/do Velké Británie a ruší vzájemné lety. Výjimku mají pouze maltští občané a rezidenti, kteří se aktuálně nacházejí v UK. Těm by mělo být umožněno vrátit se na Maltu. Budou se však muset prokázat negativním výsledkem PCR testu (ne starším než 72 hodin před vstupem na Maltu). Poté budou otestováni po příletu a podstoupí povinnou čtrnáctidenní karanténu a opakovaný PCR test, provedený mezi 5. a 7. dnem karantény.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Všichni cestující z České republiky musí mít test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Dle sdělení maltských orgánů se povinnost vztahuje na všechny osoby bez rozdílu věku.

 

Všichni cestující musí vyplnit následující dva formuláře:

Jeden se týká prohlášení, že cestující strávil posledních 14 dní v jedné z výše uvedených povolených zemí (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti) a ve druhém formuláři uvede kontaktní údaje.

 

  1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
  2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

Malta je zařazena Českou republikou mezi státy s velmi vysokým rizikem nákazy - podrobnosti k povinnostem pro návrat naleznete v bodě 6.

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích. Dbát pokynů místních úřadů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY a  NÁVRAT DO ČR

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html)


 

Pro testování na Maltě zadejte link: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/getting-tested.aspx

Testuje se pouze na objednávku, lze i na čísle +356 21324086 nebo zde: https://covidtest.gov.mt/ . Testovací centra naleznete rovněž přes vyhledávače zadáním "swab test Malta".

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

 

POZOR všichni cestující z České republiky musí mít test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Maltská strana potvrdila Velvyslanectví ČR v Římě, že povinnost testu se vztahuje na všechny občany přijíždějící z ČR bez ohledu na věk.

Cestující by negativní výsledek testu měli ukázat před vstupem do letadla. Pokud cestující z těchto zemí a oblastí (tzv. jantarového seznamu - "amber list") test nebudou mít, budou jej muset absolvovat po příletu nebo se budou muset podrobit 14-denní karanténě.

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné (od 28.8. se netýká ČR), ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu.


Stále nejsou povoleny lety na a z Malty z UK, Brazílie a JAR. Maltští rezidenti se mohou vrátit, pokud se prokáží negativním PCR testem ne starším 72h, podrobí se 14 denní karanténě a opakovanému testu 5-7. den od příjezdu.


Aktualizace: Malta pro ČR je dle seznamu MZd v tmavě červené kategorii zemí, tj. s povinností prokázat se negativním výsledkem testu (antigenní ne starší 24 hodin, nebo PCR do 72h) a opakovaný test od pátého dne po příjezdu.

Informace vlády MT: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

 

Doporučujeme vždy konzultovat maltskou stranou aktualizovaný seznam zemí:

Aktuální výčet zemí naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

 

3. DOPRAVA

Mezinárodní letiště Malta zveřejnilo informace k cestování na Maltu a bezpečnostní opatření na letišti

Aktuální výčet zemí, pro jejichž cestovatele je povolen vstup: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

a zde: https://reopen.europa.eu/en

 

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění.


 

Vzhledem k dramatickému nárůstu nových případů COVID-19 v posledních tý/dnech přistoupila maltská vláda dne 10. 3. t. r.  k dalšímu zpřísnění pravidel, která ve více méně nezměněné formě platila od poloviny října 2020. Musí se nosit rouška ve všech veřejných prostorách i na otevřených prostranstvích – z této povinnosti jsou vyňaty pouze děti mladší tří let, lidé trpící dýchacími obtížemi, sportující (jogging, jízda na kole), hovořící s lidmi, kteří závisí na odezírání z úst. Od 29. 10. 2020 jsou na Maltě zavřena všechna pohostinská zařízení nepodávající jídlo. K zavřeným barům a klubům přibyla od 4. 3. t. r. i veškerá restaurační zařízení, a to minimálně do 11. 4. t. r. (možnost donášky a take-out).
Dne 10. 3. t. r. pak premiér MT Robert Abela oznámil zásadní zpřísnění opatření na MT, a to min. do 11. 4. t. r. Mohou na MT být otevřeny jen prodejny s nezbytným sortimentem, byly zrušeny veškeré kolektivní sportovní či kulturní aktivity, rovněž náboženské aktivity jsou omezeny pouze na pohřby, svatby a individuální modlitbu, od 15. 3. jsou uzavřeny školy Dále byla rozšířena omezení ohledně počtu osob: na veřejnosti se mohou sejít max. čtyři osoby a trvá (od října 2020) nařízení dvoumetrových rozestupů na všech veřejných místech. Od 11. 3. také platí zákaz cestovat mezi maltskými ostrovy – pokud k tomu nejsou buď nezbytné důvody, nebo pokud osoba na druhém ostrově nevlastní nemovitost. Veškeré prohřešky osob proti vládou vyhlášeným opatřením je možné trestat pokutou 200 EUR, pokud je tato zaplacena na místě, činí 100 EUR.

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​
 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

Úřad vlády a opatření:  https://covid19malta.info