italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČRMalta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám v krátkém časovém předstihu a mohou se lišit vůči jednotlivým zemím. Proto doporučujeme sledovat odkazy na maltské oficiální stránky, které uvádíme níže.

MT dlouhodobě neuznává EU certifikát z jiného důvodu než je očkování.


Od 14. července 2021 mohou na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem prokazujícím ukončení očkování a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky.  Od 1. října lze na Maltu přijet i po prodělaném covidu (do 6 měsíců od nákazy), ale zároveň se prokázat očkováním první dávkou vakcíny schválené EMA po uplynutí 14 dnů.


Děti a mládež: do 5 let mohou cestovat s očkovanými rodiči bez omezení, tj. bez testů,  od 5-11 let musí mít PCR test do 72h, od 12 let a více musí mít očkovací certifikát (pokud jej nemají, musí mít test PCR 72h a podstoupit karanténu).
 

 

VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

- aktuálně beze změn

Malta vyžaduje před vstupem na své území splnit dvě podmínky:

1. EU certifikát: na Maltu mohou cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem s ukončením očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (u dvoudávkového schématu počítáno až od druhé dávky).

MT dlouhodobě neuznává EU certifikát z jiného důvodu než je očkování.

Platnost EU certifikátů se dle Malty řídí dle vydávajícího státu, tj. certifikáty ČR jsou platné 9 měsíců a to 15. den od očkování. V případě třetí dávky má očkování na MT rovněž platnost od 15. dne.


2. Všichni cestující si musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář link zde: https://app.euplf.eu/#/ .

Očkování musí být provedeno vakcínou uznanou EMA  a musí být kompletně ukončen očkovací cyklus, od nějž musí uplynout lhůta 14 dní. Uznávané vakcíny jsou:  Comirnaty [Pfizer], Jannsen [Johnson & Johnson], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AstraZeneca]).

Děti a mládež - viz níže.

V případě pochybností doporučujeme vaše doklady ověřit s vašim dopravcem.

Cestující by EU certifikát měli ukázat před vstupem do letadla, pokud se tímto neprokáží, bude jim odmítnuta služba.

 

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat zvláště letíte-li přes jiné země:

 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné, ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu. 

Žádost o výjimky: Malta aktuálně zpřísnila podmínky pro udělení výjimky z karantény ze zdravotních důvodů (s výjimkou těhotenství). Nově by mělo být možné výjimku udělit pouze v případech, kdy osoba prodělala po první dávce očkování těžkou anafylaktickou reakci, vyžadující lékařský zásah. Přesto můžete zkusit o výjimku zažádat, činí se tak na e-mailovou adresu: "covid19.health@gov.mt.". Do předmětu e-mailu uvést "EXEMPTION REQUEST a Vaše jméno a příjmení". K e-mailu se připojuje potvrzení v anglickém jazyce od Vašeho lékaře. Toto potvrzení by mělo obsahovat alespoň Vaše jméno, příjmení, dále popisnou informaci, proč nemůžete být očkováni a případně nejbližší možný termín, kdy byste očkováni být mohli a samozřejmě razítko a podpis lékaře a označení lékařského zařízení. Pokud by Vaší žádosti maltská strana vyhověla, obdržíte od inspektora veřejného zdraví potvrzení o výjimce, jehož kopii musíte předložit spolu s dalšími náležitostmi při kontrole na letišti.
    Pokud byste výjimku nedostali nebo si o ni nezažádali, musíte podstoupit čtrnáctidenní karanténu v jednom z karaténních hotelů. Cena za pobyt je 100 euro za jednu noc, včetně snídaně.

Osoby, které nemohou podstoupit očkování ze zdravotních důvodů (zahrnuto i těhotenství) - vždy ale nutno doložit potvrzením, někdy též e-mailem, musí mít test PCR provedený do 72hodin před vstupem na Maltu - podrobnosti zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx.
Požádat o výjimku lze na adrese: covid19.health@gov.mt.
 

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

 

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


OČKOVANÉ OSOBY

MT dlouhodobě neuznává EU certifikát z jiného důvodu než je očkování. Platnost EU certifikátů vydaných je 9 měsíců.
Od 17.1. je platnost maltských EU certifikátů (očkování) zkrácena na 3 měsíce od ukončeného cyklu očkování, po posilující dávce bude jeho platnost 9 měsíců.

V případě třetí dávky má očkování na MT platnost od 15. dne.
 

 


TESTOVANÉ OSOBY

 Pro testování na Maltě:

Na antigenní test se lze  objednat on-line buď kdekoliv na Maltě, test nesmí být starší 48 hod.: 

https://rapidscreeningmalta.com/?gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlXQz_XhIyv-27H1Uba88E8zOIpxfqebSV0rbN2edxu64VNmalbPrxkaAvs9EALw_wcB

nebo rovněž on-line na  Maltském mez. letišti před odletem:

 https://www.swabbingmalta.com/

 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Od 1. října lze na Maltu přijet i po prodělaném covidu (do 6 měsíců od nákazy), ale zároveň se prokázat očkováním první dávkou vakcíny schválené EMA po uplynutí 14 dnů.
 


DĚTI


Děti a mládež: do 5 let mohou cestovat s očkovanými rodiči bez omezení, tj. bez testů,  od 5-11 let musí mít PCR test, od 12 let a více musí mít očkovací certifikát (pokud jej nemají, musí mít test PCR 72h a podstoupit 14 denní karanténu).

 


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Všichni cestující si musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář link zde: https://app.euplf.eu/#/ .

 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/

Od 7. 2. 2022 není zapotřebí prokázat se „očkovacím“ certifikátem pro návštěvu restaurace, snack baru či klubu.

Od 14. 2. 2022 certifikát není vyžadován pro vstup do baru, posilovny, lázní, bazénů, kina a divadla. Nutnost prokázat se certifikátem o ukončeném očkování nicméně bude i nadále v platnosti pro cestování, vstup sportovní utkání, herna a kasina, noční kluby ad.

Od 14.3.22 není povinnost nosit roušky vně, je nutno je nosit uvnitř a ve shlucích osob.
 

  


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Od 3. 1. 2022 se částečně uvolňují i podmínky karantény na MT: doba karantény se zkracuje ze 14 na 10 dní pro očkované booster dávkou, stejně jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud i ony absolvovaly 3. dávku. Od aplikace 3. dávky musí uplynout 14 dní, než se má za to, že byla osoba efektivně očkována boosterem. Osoby očkované pouze dvěma dávkami (nebo méně než 14 dní po boosteru) se dále musí izolovat po celých 14 dní.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


TRANZIT

Ze zakázaných zemí nebo ze zemí tmavě červených nelze přes Maltu transitovat.

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat, zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745, 0636095741.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

PODROBNÉ INFORMACE

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na protecting-yourself.aspx

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx


 


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html