Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

Stránky zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci jsou rozděleny do následujících podkapitol:

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Zambii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Kambodži na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který… více ►

Revidovaný Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023

V rámci průběžného vyhodnocování a zpřesňování proběhla v roce 2021 revize Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii na léta 2018 - 2023. Výsledný dokument, který odráží… více ►

Projekt zaměřený na trvale udržitelné lesnictví v Gruzii

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká rozvojová spolupráce, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů, kterým je i oblast Aragvi,… více ►

Iniciativa Team Europe

cerninsky_palac_giving_tuesday

Česká republika se spolu s ostatními členskými státy a institucemi EU v rámci společné iniciativy s názvem Team Europe podílí na pomoci třetím zemím v boji proti COVID-19 a ke zmírňování… více ►

V Palestině byla s podporou ČRA zprovozněna předváděcí recyklační linka na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů

Palestina, jako další arabské země regionu Středního východu, nemá stále vypracované a aplikované komplexní metodiky pro odpadové hospodářství. Přitom problémy s komunálními i průmyslovými odpady… více ►

Humanitární pomoc v průběhu roku 2021

Na rok 2021 vláda ČR původně na humanitární pomoc do zahraničí vyčlenila celkem 220 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo v prosinci 2020 k redukci… více ►

Projekt ochrany awasského jezera v Etiopii

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou… více ►

10 let konfliktu #NewsFromSyria

Přestože mezinárodní společenství vytrvale usiluje o mírové řešení konfliktu v Sýrii, stav země je v současné době nadále bezútěšný. Vzájemně neslučitelné zájmy mnoha aktérů a stále probíhající… více ►

Mimořádná výzva B2B pro Sýrii a Irák

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 19. 3. 2021 mimořádnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“… více ►

České projekty pomáhají v Bosně a Hercegovině v oblasti metrologie

Koncem loňského roku byla v Bosně a Hercegovině zahájena implementace dvou rozvojových projektů podpořených ČRA. více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku". Termín pro podávání nabídek je… více ►

Snažíte se měnit svět k lepšímu? Přihlaste váš projekt do Cen SDGs 2021

Ministerstvo zahraničních věcí již několikátým rokem podporuje projekt Asociace společenské odpovědnosti (ASO) Ceny SDGs. Jedná se o soutěž, při které jsou pravidelně oceňovány inovativní… více ►

Špičkové české nanotechnologie se uplatňují v zahraniční rozvojové spolupráci

Nanotechnologie velmi dobře zapadají do konceptu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). více ►

Vyhodnocení biomasa BaH - zadávací řízení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje zadávací řízení na vyhodnocení projektu Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny. Termín pro podávání nabídek je stanoven do 6.… více ►

Česká firma pomáhá s podporou MZV a ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii

Syrská vláda vnímá velmi pozitivně, že Česká republika po celou dobu krize ponechala v provozu zastupitelský úřad v Damašku. Na základě toho ČR pokračuje v poskytování humanitární a rozvojové… více ►

Bosna a Hercegovina: Lepší sociální ochrana

V závěru loňského roku skončil tříletý projekt s názvem „Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových organizací v Bosně a Hercegovině“. Jeho hlavním cílem bylo přispět k… více ►

Česká republika se zúčastnila jako řádný člen zasedání Výkonné rady UNDP, UNFPA a UNOPS

thumb

Česká republika je členem Výkonné rady Rozvojového programu OSN (UNDP), Populačního fondu OSN (UNFPA) a Projektové kanceláře OSN (UNOPS) v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022. Ve dnech 1… více ►

Setkání s Mladými dobrovolníky OSN pro rok 2021

thumb

Dne 15. února 2021 se náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa virtuálně setkal s nově vybranými českými dobrovolníky, kteří budou po dobu jednoho roku působit v rozličných agenciích… více ►

.