česky  español 

rozšířené vyhledávání

Krajanská organizace Chilsko - český kroužek

Historie aktivit českých krajanských organizací v Chile, činnost dnešního krajanského sdružení – Chilsko-českého kroužku.

První zmínky o organizovaných aktivitách českých a slovenských krajanů v Chile sahají do let 1941 - 1944, kdy v Santiagu de Chile působilo Československé národní sdružení. Tato organizace vyvíjela velmi aktivní činnost v oblasti pomoci válkou postiženému Československu (sbírky a veřejné akce ve prospěch Lidic aj.).

Další organizací krajanů byl Chilsko - československý kulturní institut (Instituto Chileno - Checoeslovaco de Cultura), který v Chile pracoval kolem poloviny padesátých let pod vedením manželů Otto a Anny Langových. Institut byl organizací většinou předválečných přistěhovalců a jejich rodin, popřípadě přátel, kteří do Chile přijeli krátce po válce. Velmi početná skupina poúnorových exulantů (jde o vůbec nejsilnější krajanskou skupinu v Chile) zůstala mimo zájem "starousedlíků" sdružených v institutu. Mladí lidé z poúnorového exilu se scházeli většinou na neformální bázi.

Počátky dnešního Chilsko - českého kroužku (Círculo Chileno-Checo, CCC) se datují do roku 1995, kdy na základě neformálních setkání krajanů a také na pozadí obnovených vztahů mezi velvyslanectvím a krajany, které byly z politických důvodů přerušeny čtyři desítky let, vznikla myšlenka vytvořit "společenství Čechů žijících v Chile". Tuto myšlenku se podařilo uskutečnit 25. listopadu 1995, kdy se v Italské kapli (Parroquia Italiana) v Santiagu konalo shromáždění přibližně osmi desítek v Chile žijících Čechů, na němž byly vyhlášeny hlavní cíle nového sdružení a byli navrženi členové jeho vedení. V prosinci téhož roku byl prvním předsedou krajanského kroužku zvolen pan Josef Rotter a místopředsedkyní paní Tatiana Škvorcová. V roce 1998 byly splněny všechny formální kroky k tomu, aby spolek mohl být uznán chilskými úřady jako samostatně existující právnická osoba - občanské sdružení.

Krajanské sdružení navázalo kontakt s přibližně 250 rodinami po celém Chile, aktivit kroužku se soustavně účastní okolo padesáti členů. Velmi nadějná je skutečnost, že zájem o krajanský život projevuje čím dál více potomků českých přistěhovalců narozených v Chile ve druhé či dokonce třetí generaci. V kroužku se tak integrují členové a potomci různých přistěhovaleckých vln, kteří se - a to rovněž díky podpoře velvyslanectví - začínají vzájemně více poznávat ("baťovci", osmatřicátníci, osmačtyřicátníci a velmi aktivní skupina mladých, většinou dívek, přišedších do Chile po roce 1990).

Krajanský spolek nedisponuje vlastními prostorami pro svou činnost, příležitostně mu vypomáhá české velvyslanectví.

Aktivity

Dnes již tradiční každoroční akcí je svatováclavské setkání krajanů koncem měsíce září. Toto kulturně společenské setkání krajanská organizace pojímá vždy jako hlavní akci celého roku, na níž přijíždějí do Santiaga Češi i ze vzdálenějších teritorií, aby se pobavili, zatančili české tance a ochutnali něco z českých kulinářských specialit. Je to také jedna z příležitostí, na níž se představuje krajanský folklórní kroužek v národních krojích. Svatováclavské setkání je vždy přitažlivé i pro širší chilský okruh přátel České republiky.

Krajanský spolek a velvyslanectví dále každoročně dne 10. června připomínají vyhlazení Lidic pietním setkáním u pamětní desky, která je umístěna v uličce nesoucí název Lidice v centru Santiaga de Chile. Chilsko - český kroužek také pomáhá velvyslanectví při zajištění účasti chilských dětí na každoroční Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice.

Přehled připravovaných akcí Chilsko-českého kroužku v r. 2014

Trvá i zájem především mladých krajanů o možnosti studia v České republice. Každý rok se čeští krajané z Chile účastní krátkodobých letních kursů českého jazyka a kultury pořádaných v Dobrušce.

Krajanská organizace převzala v roce 2003 záštitu nad obecní základní školou v městečku Peñaflor, kde dosud český prvek přežívá díky někdejšímu působení českých zaměstnanců tamějších Baťových závodů. Škola nese jméno České republiky.


Výbor CCC (Directorio) na období 2017 - 2018

Presidenta: Sra. Ana Maria Kocian
Vice- Presidenta: Sra. Elizabeth Kasik
Secretaria: Sra. Lenka Sopik
Tesorero: Sr. Hector Labrin
Pro- Tesorera: Sra Tatiana Eneros
Director Cultural: Sr. Miguel Gutierrez
Director de Logística y Eventos: Sr. Filip Carrasco
Directora: Sra. Peggy Kuruz

Email Directorio: info@checo.cl