česky  español 

rozšířené vyhledávání

Pro české krajany žijící v Chile

Informace o stránce Českého rozhlasu pro české krajany, o možnosti zpracování genealogických rešerší, poskytování peněžních darů krajanským spolkům a o letních kurzech českého jazyka v Poděbradech.

Vážení čeští krajané ze Santiaga i celého Chile!

Rádi bychom Vás informovali o následujících skutečnostech:

·         Oznamujeme vám, že Český rozhlas pro Vás připravil zajímavou internetovou stránku s aktuálními informacemi ze života českých rodáků v zahraničí. Na obsahu stránky se můžete svými příspěvky podílet i Vy nebo Vaše krajanská organizace. Rovněž zde naleznete užitečné kontakty na domácí instituce zabývající se problematikou zahraničních Čechů - tedy na zvláštního zmocněnce Ministerstva zahraničních věcí pro krajany, stálou komisi Senátu Parlamentu ČR pro krajany, podvýbor Poslanecké sněmovny pro krajany a Československý ústav zahraniční.

 

·         Pokud máte zájem získat informace o svých předcích v České republice, naleznete zde základní informaci o podmínkách provádění genealogických rešerší v archivech v České republice.

 

·        Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (od r. 2019 v Poděbradech)

         Termín kurzu: 17. 7. – 14. 8. 2020

 

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky.

Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Je také možno zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

Učebna se nachází ve 4. patře bez možnosti využití výtahu. Studenti tuto cestu absolvují min 2x až 3x denně. Dále je třeba počítat s pěšími přesuny mezi místem ubytování, výuky a stravování, s výlety a exkurzemi mimo Poděbrady.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2020, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/. Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč na ZÚ Santiago de Chile.

 

·      Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (aktualizace pro rok 2020)

V roce 2020 bude (v souladu s usnesením vlády č. 887  ze dne 9. prosince 2019) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.

Z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.

Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům bude od února možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

 

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2019 – do 31. ledna 2020

Žádosti o peněžní dary na rok 2021 -  do 1. srpna 2020

 

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2021 bude od února na webových stránkách www.mzv.cz/krajane/financni_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání. Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí zastupitelskému úřadu v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

přílohy

web_krajani_genealogie 53 KB DOC (Word dokument) 4.3.2014