česky  español 

rozšířené vyhledávání

Důležité upozornění ke vstupu na území Chile

1/ Vycestování z České republiky: Informace ohledně vycestování z ČR je možno najít na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR na https://www.mzv… více ►

Zástupci chilských firem navštívili Českou republiku

thumb

Ve dnech 11. až 21. prosince 2020 proběhla incomingová mise chilských firem zaměřená na podporu exportu českých enviromentálních technologií do Chile. Zástupci chilských firem navštívili jak výrobní závody společností Witkowitz Envi a. s., HP… více ►

Informace ke dni 05.01.2021 o možném vstupu na území Chile

Nouzový stav, ze kterého vychází i zákaz vycházení platný od 22:00 do 05:00 hod. následujícího dne, byl prodloužen do 13.3.2021. Jediným místem pro vstup cizinců na území Chile je od 23.11.2020 mezinárodní letiště v Santiagu de Chile. Všechny… více ►

Nová úprava podmínek vstupu do ČR od 23.12.2020

Od 23.12.2020 12:00 hod. SEČ platí nové mimořádné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, podle něhož budou z Velké Británie do ČR prováděny pouze lety ambulantní, repatriační a lety pro záchranu života a dále lety a cestujícími, kteří… více ►

Projekt Czech.global propojuje české krajany ve světě

Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku, kdo jste, odpoví, jsem Čech nebo mám české kořeny. Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z doby komunismu, ale také vědci, studenti nebo podnikatelé, kteří se rozhodli v… více ►

Představení českých enviromentálních technologií chilským partnerům

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se ZÚ Santiago připravily v termínu od 11. do 21. prosince 2020 incomingovou misi zástupců chilských firem zaměřenou na prezentaci enviromentálních technologií české provenience. Zástupci… více ►

Pozvánka na on-line debatu „Konzulární problematika pro Čechy žijící v zahraničí“

Tentokrát s JUDr. Martinem Smolkem, náměstkem ministra zahraničních věcí pro otázky konzulární a právní. Debata navazuje na 1. on-line debatu Čechů v zahraničí s ministrem Tomášem Petříčkem v listopadu tohoto roku. V pátek 11. prosince 2020… více ►

Konference „ČR a OECD před 25 lety a za 25 let“ připomene čtvrtstoletí členství ČR v OECD

Česká republika tento rok slaví 25 let od vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo tuto událost připomenout on-line konferencí, která se uskuteční 8. prosince od 9:30 a bude ji… více ►

Informace o otevření hranic Chile - mezinárodní letiště v Santiagu de Chile bude k 23.11.2020 otevřeno

Na základě vydaného vládního Dekretu č. 500/20 Ministerstva vnitra a veřejného pořádku Chile, bylo oznámeno, že dne 23.11.2020 od 00.00 hod. bude otevřeno mezinárodní letiště v Santiagu de Chile, jako jediný hraniční vstup pro všechny… více ►

Informace k volnému pohybu na území ČR

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Vaši cestu do ČR před odjezdem… více ►