česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program na rok 2010

Též v roce 2010 bude pokračovat realizace tzv. krajanského vzdělávacího programu, který nabízí alespoň mezi krajany v Chile dobře známý čtyřtýdenní kurz českého jazyka v Dobrušce, ale též nabídku semestrálních studijních pobytů.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Stejně jako v letech minulých i v roce 2010 bude poskytnuto 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním kurzu zaměřeném na výuku českého jazyka a poznávání českých reálií, který proběhne v termínu 23.7. - 20.8.2010 v ČR. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených podle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Všichni účastníci kurzu budou mít hrazenu stravu a ubytování, stejně jako zdravotní péči v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu z Chile do ČR a zpět činí 4.500,- Kč. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit věku nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. "samoplátců".

V případě zájmu o účast v kurzu je nutné vyplnit přihlášku (najdete ji na www.dzs.cz nebo přímo zde ) a spolu s doporučením krajanského spolku Círculo Chileno Checo ji doručit Velvyslanectví ČR v Chile v termínu do 28. února 2010. V termínu do 15. května 2010 bude vybraným kandidátům zasláno potvrzení o přijetí, nevybraní uchazeči se stávají automaticky náhradníky.

 

Semestrální studijní pobyty pro studenty z řad krajanů

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních)stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000 Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500 Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům-občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu z Chile do ČR a zpět činí 4.500 Kč.

Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraničních služeb. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium (v přihlášce je proto nutné uvést své trvalé místo bydliště v zahraničí). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen si zajistit české vízum za účelem studia po celou dobu studijního pobytu.

Vyplněnou přihlášku ve dvou vyhotoveních (ke stažení zde) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem a doporučením krajanského spolku je třeba doručit Velvyslanectví ČR v těchto termínech:

  • pro studium v zimním semestru 2010/2011 (od 1.10.2010) do 10.3.2010,
  • pro studium v letním semestru 2010/2011 (od 15.2.2011) do 10.8.2010.