česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulturní a prezentační akce v říjnu a listopadu 2017

Ve dnech před i po 28.10. se uskutečnilo několik dalších významných kulturních a prezentačních akcí s českým prvkem – koncert klasické české hudby, prezenzace původní knihy chilských autorů o životě a politickém odkazu Václava Havla, koncert skladatele a klavíristy D. Dobiáše Zpíváme si s Masarykem k výročí úmrtí TGM a předání cen mladým chilským výtvarníkům – účastníkům MDVV Lidice.

Dne 20. 10. se v Národní knihovně (Biblioteca Nacional de Chile) uskutečnil koncert české hudby, na němž účinkovali studenti českého pěvce a hudebního pedagoga prof. Hanuše Steina. V první části představení sóloví zpěváci publiku představili některé známé skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka; ve druhé části potom mohli posluchači vyslechnout kantátu Otvírání studánek od Bohuslava Martinů, kterou dirigoval osobně prof. H. Stein. Koncert české hudby si nenechalo ujít kolem 90 návštěvníků, mezi nimi i vv J. Rychtar.

Profesor Hanuš Stein je na chilské hudební scéně aktivní už od 40. let minulého století, dodnes vyučuje na Universidad de Chile. V r. 2016 mu byla udělena cena ministra zahraničních věcí ČR Gracias Agit.

 

Dne 25.10.2017 byla v sále liberální nadace Libertad y Desarrollo v Santiagu představena nová kniha Havel: La libertad de terciopelo, kterou napsali chilští autoři Branimir Barrueto Jaman a Darinka Barrueto Jaman. Publikace uvádí stručný životopis Václava Havla, shrnuje hlavní principy jeho politického myšlení a obsahuje i kapitolu o návštěvě V. H. v Chile v r. 1996. Při přípravě knihy byli autoři v kontaktu s Knihovnou Václava Havla, úvod napsal Ivan M. Havel. Dle autorů se jedná o první původní práci o V. Havlovi v Latinské Americe. Knihu uvedli tři profesoři chilských vysokých škol, v sále byli přítomni hlavně novináři, dále pak zástupci akademické obce a diplomatického sboru.

 

Dne 28.10. se na velvyslanectví konal koncert skladatele a klavíristy Daniela Dobiáše k 90 letům od úmrtí TGM nazvaný Zpíváme si s Masarykem. Jedná se o komponovaný pořad, jehož záměrem je přiblížit osobnost TGM především členům krajanské komunity z generací, které v Československu či ČR nikdy nežily. Pořad měl vysokou uměleckou i vzdělávací úroveň, zúčastnilo se ho kolem 50 posluchačů, především členů krajanského spolku Círculo Chileno Checo. Daniela Dobiáše doprovázel čtyřčlenný sbor studentů Základní umělecké školy Louny, s níž umělec dlouhodobě spolupracuje.

 

Dne 2.11. předal vv J. Rychtar ve škole Instituto Hebreo v Santiagu ocenění mladým výtvarníkům, jejichž práce byly vyhodnoceny v rámci 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Jednalo se o první účast chilských dětí po mnoha letech; letos získaly jednu hlavní cenu, medaili Lidická růže, a tři čestná uznání. Vv ve svém projevu hovořil o historii Lidic i silné tradici a takřka globálním kontextu výtvarné soutěže, kterou pořádá Památník Lidice už od r. 1967. Slavnostního předání Lidické růže a čestných uznání se zúčastnilo vedení školy, učitelé výtvarné výchovy, rodiče a spolužáci oceněných dětí. Akce měla velmi důstojný průběh. ZÚ počítá s pokračováním spolupráce s Instituto Hebreo na dalších ročnících lidické výstavy.