česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Manuál k žádosti o homologaci očkování před cestou do Chile

Před cestou do Chile je nutné, aby každý cestující požádal elektronicky o uznání (homologaci) svého očkování, které bylo realizováno mimo území Chile, tj. o vydání tzv. „pase de movilidad.“
Pase de movilidad musí být kompletní, tj. musí obsahovat údaje o všech dávkách, kterými byl žadatel očkován. V případě, že pase de movilidad nevykazuje správně všechny očkovací dávky, cestující nebude vpuštěn na území Chile.

V případě neúplné validace očkování se nedoporučuje vytvářet nové žádosti, ale doplnit již podanou žádost.

Na vyřízení žádosti o homologaci očkování ze zahraničí mají chilské orgány až 30 kalendářních dní. V praxi ovšem vyřízení žádosti trvá od několika málo dnů až po několik týdnů. Byly zaznamenány i případy, kdy žádost nebyla vyřízena vůbec. Bez dokončení procesu homologace očkování, tj. bez chilského pase de movilidad, není nikomu umožněn vstup do země. Doporučujeme proto podat žádost o homologaci co nejdříve.
 
 

 1. Ještě před registrací žádosti na chilském portále www.mevacuno.cl si prosím připravte následující dokumenty:
 • sken či fotografii cestovního pasu (musí se jednat o stejný cestovní pas jehož číslo je uvedeno v záhlaví českého certifikátu o očkování vygenerovaného přes https://ocko.uzis.cz). V případě že cestovnímu pasu uvedenému na certifikátu o očkování v mezičase vypršela platnost, je třeba se do chilského homologačního systému MeVacuno zaregistrovat pod číslem českého občanského průkazu, které je rovněž uvedeno na certifikátu o očkování. V případě registrace do chilského systému s českým občanským průkazem je však třeba pro následnou cestu do Chile u sebe mít tento občanský průkaz a předložit ho v Chile na hranici při sanitární kontrole. Pro samotný vstup do země je pak samozřejmě třeba mít i platný nový cestovní pas;
 • fotografii obličeje žadatele s cestovním pasem/případně s občanským průkazem viz. případ popsaný výše (údaje na  cestovním pase musí být čitelné) vzor Obr.1;
 • EU Digital Covid certifikát s QR kódem (ke stažení na www.ocko.uzis.cz);
 • český certifikát vygenerovaný rovněž přes https://ocko.uzis.cz, ve kterém jsou zaneseny všechny informace o provedených očkováních v angličtině, číslo cestovního pasu, číslo občanského průkazu, rodné číslo – chilská strana totiž trvá na doložení detailů o všech dávkách včetně čísel jejich šarží, které EU certifikát neobsahuje.

 

Český certifikát lze ze systému vygenerovat následovně:

 • Přihlásit se na vlastní účet na https://ocko.uzis.cz
 • Přepnout stránku do angličtiny (v pravém horním rohu kliknout na britskou vlajku);
 • Zobrazit detailní informace o všech podstoupených očkováních (rozkliknout všechny odkazy na vakcíny 1/2, 2/2, 3/3) viz. vzor příloha „Očkovací certifikát certifikát uzis VZOR“;
 • Stisknout pravé tlačítko myši a vybrat volbu Pořídit snímek, dále vybrat možnost Uložit celou obrazovku, stisknout modré tlačítko STÁHNOUT; Stažený certifikát naleznete v Tento počítač -> Stažené soubory -> Screenshot datum a hodina Information about vacination;
 • Alternativně je možné jít do Soubor->Vytisknout stránku ->Zařízení pro tisk ->Uložit jako PDF, pokud tuto funkci prohlížeč podporuje.

Pokud by Vám to portál neumožnil, v příloze na konci tohoto dokumentu je k dispozici alternativní řešení získání certifikátu pomocí snímků obrazovky.

 

 

EU Digital Covid Certificate lze ze systému vygenerovat následovně:

 • Přihlásit se na vlastní účet na https://ocko.uzis.cz
 • Přepnout stránku do angličtiny
 • U poslední dávky 2/2 nebo 3/3 stisknout modré tlačítko Vaccination certificate
 • Soubor uložit do Vašeho počítače viz. vzor příloha „Očkovací certifikát EU VZOR“

 

2. Na webových stránkách www.mevacuno.cl si žadatel vytvoří nový účet zadáním vlastní emailové adresy a vytvořením hesla. Kromě španělské verze je dostupná také anglická mutace – po otevření webové stránky klikněte na ‘email‘ a ‘create new account‘

 

3. Po vytvoření účtu žadateli do několika minut přijde potvrzovací email s elektronickým odkazem, skrz který žadatel potvrdí aktivaci účtu. Potvrzovací email může přijít i do nevyžádané pošty (spam), je to tedy třeba hlídat. Občas nepřijde email vůbec, pak je lepší použít jiný email (máte-li ho) či si nějaký založit (například na Gmailu, kam emaily chodí spolehlivě).

4. Po aktivaci účtu na MeVacuno, a ještě před zahájením procesu vyplňování vlastní žádosti, v menu na levém okraji stránky klikněte na odkaz My profile a doplňte údaje o své osobě. Doporučujeme se registrovat buď pod číslem pasu nebo občanského průkazu, která jsou uvedena v záhlaví výše uvedeného českého certifikátu o očkování. Doklad, pod kterým se žadatel zaregistruje a na základě kterého mu bude vydán chilský pase de movilidad musí být cestující následně schopen předložit při sanitární kontrole při vstupu do Chile. Kromě skenu cestovního pasu/občanského průkazu je požadována také fotografie žadatele držícího svůj pas/občanský průkaz vedle svého obličeje tak, aby byla zároveň zřetelná jeho podoba a údaje na dokladu totožnosti. Fotografii můžete pořídit sami předním fotoaparátem svého telefonu, přetáhnout do počítače a nahrát do systému.

Případná emailová korespondence ze strany chilské verifikační autority bude následně chodit na Váš osobní email.

 

5. Následně přejděte na levém okraji stránky na panel Validation a vytvořte samotnou žádost o uznání vakcín. Vyplňte osobní formulář, do kterého manuálně vložíte údaje o všech 2/2 případně 3/3 aplikovaných dávkách (typ vakcíny, datum aplikace, číslo šarže, místo očkování) a nahrajte oba dokumenty zmíněné v bodu 1 (EU Digital Covid certifikát s QR kódem a český certifikát se všemi informacemi o jednotlivých očkováních v angličtině), jimiž potvrdíte správnost deklarovaných údajů.

Dokumenty se přidávají tlačítkem „add more documents.“ Žádost lze editovat a doplňovat i po jejím vytvoření, pro urychlení procesu je však lepší vložit vše požadované najednou.

Při prvotním vkládání potvrzení o očkování se zdá, že je možné vložit pouze jeden dokument. Po jeho vložení se však přes tmavomodré tlačítko s bílým nápisem EDIT REQUEST, umístěné v pravém horním rohu, dají vložit další dokumenty. Po kliknutí se otevře nový náhled stejné stránky, na kterém se přes modře označené tlačítka s bílou výplní a modrým nápisem ADD VACCINE a ADD FILE dají vložit další dokumenty.

Rozhodně nedoporučujeme do žádosti vkládat česká potvrzení s QR kódy vydávaná českými očkovacími místy ještě před zavedením EU Digital Certificate, protože za a) v ČR se QR kód k prvnímu očkování vůbec nevydával a za b) QR kódy na CZ národních certifikátech se při verifikaci ze zahraničí vykazují jako neaktivní.

Níže ve stejném náhledu přes bílé tlačítko +ADD NOTE vepište následující text:  v případě 2 dávek  " El QR UE certifica las 2 dosis reflejadas. The National Certificates issued in the Czech Republic, which provide the detailed information about individual vaccines do not contain the QR codes. The only official QR codes issued and recognized by the Czech authorites come from the EU Digital Covid Certificate. This particular certificate bears only one QR code which reflects the final status of the vaccination 2/2. QR codes for individual vaccines are NOT issued in the Czech Republic.“, v případě 3 dávek: " El QR UE certifica las 3 dosis reflejadas. The National Certificates issued in the Czech Republic, which provide the detailed information about individual vaccines do not contain the QR codes. The only official QR codes issued and recognized by the Czech authorites come from the EU Digital Covid Certificate. This particular certificate bears only one QR code which reflects the final status of the vaccination 3/3. QR codes for individual vaccines are NOT issued in the Czech Republic.“

6. V případě neúplné žádosti bude žadatel emailem vyzván k doplnění chybějících informací.

7. Nejdříve bude potvrzena Vaše identida (většinou do týdne), poté většinou do jednoho či dvou dnů obdržíte email o potvrzení vakcinace.

8. Po úspěšném schválení očkování ze zahraničí, viz. příloha „Potvrzení o uznání očkování z MeVacuno VZOR“ bude na Vašem účtu na portálu MeVacuno k dispozici ke stažení chilský pase de movilidad s QR kódem, viz. příloha „Chilský pase de movilidad VZOR“. Certifikát je nejprve všem držitelům po příletu do Chile deaktivován a po příjezdu na deklarované místo pobytu znovu aktivován na základě obdržení výsledků PCR testu absolvovaného na letišti. PCR test je prováděn zdarma a po příletu do Chile ho v současnosti musí podstoupit každý cestující bez ohledu na počet absolvovaných očkování.

9. Platnost certifikátu lze ověřit přes stránku https://scanmevacuno.gob.cl. Před aktivací ukazuje „NO HABILITADO“, po úspěšné aktivaci po negativním testu pak „HABILITADO“.

 

Další informace o podmínkách ke vstupu do Chile lze také najít na:

https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/02/PBP_Foreigners_February-1.pdf

 

 

přílohy

Očkovací certifikát EU VZOR 340 KB PDF (Acrobat dokument) 7.2.2022

Očkovací certifikát uzis VZOR 206 KB PDF (Acrobat dokument) 7.2.2022

Potvrzení o uznání očkování z MeVacuno VZOR 59 KB PNG (Obrázek) 7.2.2022

Chilský pase de movilidad VZOR 231 KB PNG (Obrázek) 7.2.2022