česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března 2021. Mimo území ČR sice nebudou k dispozici tištěné formuláře, od 27. března do 9. dubna se však bude možné odkudkoliv sečíst online na webu www.scitani.cz

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let Sčítání lidu. V roce 2021 se uskuteční od vzniku samostatné České republiky již po třetí. Sčítání zajišťuje Český statistický úřad.

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu.

Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

Pokud tedy bydlíte v zahraničí a nemáte v České republice trvalý pobyt, ani nebudete v rozhodný okamžik na našem území přítomni, nemusíte vyplňovat sčítací formulář.

Pokud bydlíte v zahraničí, ale stále máte trvalý pobyt v Česku, budete muset sčítací formulář vyplnit.
V cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Od 27. března do 9. dubna se bude možné sečíst přes internet na www.scitani.cz

Český statistický úřad Vám děkuje za to, že se ho zúčastníte!

Pro bližší informace přikládáme Leták ČSÚ ke Sčítání lidu 2021 (PDF, 513 KB)a webové stránky www.czso.cz.

ČSÚ informuje  jakým způsobem se mohou sečíst občané ČR, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí a stále mají trvalý pobyt v ČR.
Níže je uveden přehled možností, které jsou těmto občanům k dispozici:
 
V cizině je dostupný pouze elektronický sčítací formulář, a to na www.scitani.cz. Možnost sečíst se online byla prodloužena do 11. 5. 2021. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít elektronickou identitu včetně tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.
 Pokud respondent nevyužije elektronickou identitu, ani datovou schránku, může se podle § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání (vyhláška č. 490/2020 Sb.) ověřit “zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel“. Lze tedy použít občanský průkaz nebo "běžný" cestovní pas.
 
Lze použít pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v České republice.
 
Nově je možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování je nutné uvést pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uvede se pouze 457683. Začíná-li číslo průkazu nulami, uvede se včetně těchto nul (například 000386).

Diplomatické pasy Ministerstvo vnitra v základním registru obyvatel nevede, proto je nelze pro ověření respondenta použít.

Pokud občan nemůže využít výše uvedené možnosti a bydlí v domácnosti s někým, kdo se může jedním z výše uvedených způsobů přihlásit, může tato osoba založit elektronický formulář a přidat ostatní členy domácnosti do společného formuláře pomocí rodného čísla (k tomuto není osobní doklad potřebný).

Pokud není možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, ve kterém lze uvést rodné číslo, nebo ve výjimečných případech i číslo neplatného osobního dokladu. Listinný formulář lze získat pouze v ČR, a to od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Pokud se občan do ČR nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v Česku vyzvedne, vyplní a odevzdá.
 
 

přílohy

Leták ČSÚ ke Sčítání lidu 2021 512 KB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021