česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanci členských zemí EU protestují proti ruské agresi vůči Ukrajině

Stalo se to poprvé od roku 1945, kdy se jeden stát v Evropě rozhodl zaútočit a napadnout jiný suverénní, mírumilovný a demokratický stát, který nikoho neohrožoval. Tato agrese s sebou přinesla smrt, utrpení a zmar. Válečný mor se vrátil do Evropy, a to navzdory 75leté snaze se ho navždy zbavit. Doufali jsme, že použití síly a nátlaku je minulostí. Bohužel jsme se mýlili.


 

Agresí proti Ukrajině porušil ruský prezident Vladimir Putin mezinárodní právo a Chartu Organizace spojených národů. Jeho motivace pro tento krok nemá žádné opodstatnění a je charakteristická pro agresory, kteří stejné argumenty uplatňovali v historii již mnohokrát.
Níže podepsané země usilovaly do poslední chvíle o udržení dialogu a snažily se - při zohlednění zájmů všech stran - dosáhnout řešení sporu diplomatickou cestou. Všechny tyto snahy však byly marné, protože jak se zdá, prezident Putin byl rozhodnut použít všechny prostředky, dokonce i ty nejextrémnější, a nikdy neměl v úmyslu vyjednávat v dobré víře. Diplomatické řešení, které musí následovat, však nemůže být založeno na ignorování suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. Bezpečnost jedné země nesmí být zajištěna na úkor bezpečnosti zemí jiných. Mezinárodní vztahy nejsou hrou s nulovým součtem. Pokud by tomu tak bylo, riskovali bychom, že se vrátíme k zákonu džungle.  
Signatářské země jsou s Ukrajinou solidární. Přijaly opatření, aby na jedné straně pomohly a podpořily Ukrajinu v oblasti humanitární (včetně přijímání uprchlíků zeměmi EU), hospodářské, finanční a obranné a aby na druhé straně vyvinuly na Rusko a jeho běloruského spojence tlak prostřednictvím účinných ekonomických, obchodních a finančních sankcí tak, aby tyto země zaplatily za svou agresi nejvyšší možnou cenu. Jsme odhodláni tato opatření zachovat a posilovat je tak dlouho, jak jen to bude nutné.
Vítáme jasná stanoviska chilské vlády i nově zvoleného prezidenta, která jsou v souladu s hodnotami, sdílenými Chile a signatářskými zeměmi. Toto je ještě důležitější, protože jde o zásadní věc pro všechny země, které se zavázaly zachovávat mír a budovat svobodu a demokracii. Musíme být silní a postavit se jednotně každému porušování zásad, na nichž musí být založeno civilizované mezinárodní společenství.
Krátkodobé i střednědobé důsledky, které válka v minulosti přinesla jak občanům našich zemí, tak i Chile, představují obrovskou výzvu, které musíme společně čelit. V sázce je nyní mírové soužití garantované mezinárodním právem, a to se týká každé země, Chile nevyjímaje. Proto je solidarita, jednota a odhodlání demokratických zemí zásadní pro to, aby ukrajinský lid znovu mohl žít v míru a svobodě a abychom my ubránili naše hodnoty a zásady.
 

Podpisy všech akreditovaných velvyslanců EU v Chile.

El Mercurio, dne 1.3.2022

 

Galerie


El Mercurio, podpora Ukrajiny