česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Santiago de Chile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahájení výstavy „Broumovsko na historických mapách a zobrazeních“ v muzeu města Frutillar

Výstava „Broumovsko na historických mapách a zobrazeních“ českého dokumentaristy Petra Bergmanna byla zahájena dne 20. dubna 2018 v univerzitním muzeu jihochilského města Frutillar, v oblasti, do níž přišli v 2. polovině 19. století kolonisté z Broumovska. Na vernisáži promluvili velvyslanec Josef Rychtar, intendent (hejtman) regionu Los Lagos, starosta města Frutillar, představitelé univerzity a muzea a autor výstavy. Petr Bergmann navštívil Chile z iniciativy velvyslanectví, svůj pobyt v oblasti Los Lagos hodlá využít i k dokumentační činnosti.

Výstava obsahuje především obrazové materiály z Broumovska z 19. století, tedy z doby, kdy kolonisté z řad českých Němců tuto oblast opouštěli a město a jeho okolí si pamatovali právě v této podobě; nejstarší exponáty jsou ovšem už ze 17. století. Výstava je výběrem ze starých rytin, litografií, map a pohlednic ze soukromé sbírky Petra Bergmanna, který se už mnoho let věnuje mapování historie Broumova a Krkonoš. O starých dokumentech z těchto oblastí také publikoval několik knih, které byly na výstavě rovněž představeny. Exponáty věrně zobrazují historii rodného kraje kolonistů, kteří osidlovali region Los Lagos; jsou svědectvím o někdejší prosperitě i o pohnuté historii Broumovska.

Vernisáž výstavy konanou dne 20. dubna v muzeu patřícím Universidad Austral de Chile ve Frutillaru navštívilo kolem 80 hostů, které oslovili velvyslanec Josef Rychtar, intendent (hejtman) regionu Los Lagos Harry Jürgensen Caesar, starosta města Frutillar Claus Lindemann, zástupce rektora univerzity Dr. Renato Westermeier Hitschfeld, ředitelka správy univerzitních muzeí Karin Weil a ředitelka frutillarského muzea Karin Vogel. Přítomní byli i další výzmaní hosté, mj. honorární konzul Spolkové republiky Německo v regionu Los Lagos a nejvyšší velitelé policejních sil oblasti.

Autor výstavy Petr Bergmann během svého výkladu objasnil přítomným kontakty mezi oblastí Los Lagos a Broumovskem datující se od 70. let 19. století, dějiny Broumovska s jeho bohatými duchovními, kulturními i průmyslovými tradicemi, historický kontext, v němž budoucí kolonisté tento kraj opouštěli, hospodářské a společenské příčiny jejich odchodu i jednotlivé části výstavy. Během navazující společenské akce také navázal kontakt s mnoha potomky někdejších osadníků z Broumova a okolí; příběhy jejich předků hodlá využít k publikační činnosti. Výstava tedy není zamýšlena jako jednorázová akce, ale spíše jako základ dalších kontaktů a spolupráce.

Výstava vyvolala mezi přítomnými mimořádný zájem, především s ohledem na skutečnost, že původní historické dokumenty této kvality z Broumovska, k němuž mají obyvatelé oblasti silný vztah, byly v Chile vystaveny poprvé. Měla i dobré mediální pokrytí, přítomni byli reportéři místní TV stanice a internetové televize, jakož i několika deníků.

Součástí doprovodného programu výstavy jsou během příštích dní i komentované prohlídky autora pro skupiny žáků a studentů (pouze během 23.4., prvního školního dne během konání výstavy, ji navštívilo 7 školních tříd), pro potomky někdejších osadníků a veřejnost. Návštěvníci výstavy mají také jedinečnou příležitost prohlédnout si či zakoupit knihu Broumovsko na historických zobrazeních, která přináší přes 2000 rytin, litografií, map a pohlednic města Broumova a okolních vesnic, z nichž mnohé byly domovem kolonistů.

Výstava ve Frutillaru potrvá do 22. května. Vzhledem k vysoké kvalitě exponátů a velkému úspěchu vernisáže představitelé Universidad Austral de Chile požádali o přesun výstavy do sídla univerzity ve městě Valdivia.

Petr Bergmann žije na Broumovsku od roku 2000. Věnuje se publikační, dokumentační, kulturní a výstavní činnosti s důrazem na výzkum historie regionů Broumova, Kladska, Krkonoš a Slezska. V současnosti vydal již šestou publikaci zaměřenou na regionální historii. Je ředitelem Institutu regionální paměti, který založil v roce 2016.

 

Mediální ohlasy výstavy:

V novinách ElHeraldoAustral

Na kanálu VerdeCerca TV

V novinách UACh (Universidad Austral de Chile)

Na stránkách UACh (Universidad Austral de Chile)

 

 

 

Galerie


Frutillar Bergmann