česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna podmínek cestování do Chile:Od 4.dubna 2021 platí:

Zákaz vstupu na území Chile pro všechny cestující, kteří nejsou chilské národnosti či nemají v Chile trvalý či přechodný pobyt. Vstoupit na území Chile tak smí pouze Chilané, rezidenti a cestující, kteří pocházejí ze zemí, kde se nevyskytuje komunitní šíření koronaviru (https://covid19.who.int/table). Není staven termín zrušení tohoto zákazu.


 

Pro cestující, kteří nejsou občany ani trvalými rezidenty platí zákaz vstupu na území Chile od 4. dubna 2021, vstup je jim povolen pouze na základě výjimky tzv. „salvaconducto“. O tuto výjimku je nutné požádat na ZÚ Chile v dané zemi. Cestující musí mít uzavřené zdravotní pojištění, které mj. zahrnuje krytí nákladů spojené s léčením na covid-19 (min. krytí 30.000 USD).

Nadále platí, že před nástupem do letadla musí mít cestující negativní test PCR ne starší 72 hodin a po příjezdu musí každý den vyplnit elektronický formulář týkající se jeho/jejího zdravotního stavu (symptomů) a místa pohybu v zemi.

Rovněž zůstává v platnosti, že všichni cestující bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí  budou muset postoupit obligatorní 10-ti denní karanténu, ze které musí strávit prvních 5 dní v tranzitním hotelu.
Náklady na pobyt v hotelu si plně hradí cestující. Hotel a tranzit do hotelu je třeba zaplatit před nástupem cesty. Bez dokladu o zaplacení nebude cestující odbaven do letadla. V nabídce je přes 70 hotelů, ze kterých si pasažér může vybrat podle preference a cen. Všechny nabízejí jídlo 4krát denně a připojení k internetu. Ceny se pohybují kolem 420 – 1.000 USD za pobyt na osobu. Po ukončení pětidenního pobytu v tranzitním hotelu se provede cestujícímu PCR test. Pokud bude výsledek testu negativní, bude cestující moci opustit hotel a dokončit dalších 5 dní karantény v místě, které si vybere.  V případě, že PCR test bude pozitivní, bude cestující převezen na dobu 14-ti dnů do státního zdravotnického zařízení, kde je pobyt bezplatný. Cena testu je zahrnuta ve „vstupním balíčku“ za hotel a tranzit.

Vycestování z Chile:

Na základě informací z oficiální stránky MINSAL : https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/07/Fronteras-Protegidas-1300.pdf

je situace následující ve věci vycestování z Chile :

Od 26.07.2021 se možnost cestování dělí na "očkované a neočkované".

Očkovaní mohou vycestovat s předložením očkovacího průkazu "Pase de movilidad" bez žádné restrikce a bez udání důvodu. Po návratu do Chile vykonávají karanténu po dobu 10 dní doma.

Je nutné si zjistit podmínky vstupu do země, do které občané cestují.


Neočkovaní mohou vycestovat pouze s obdržením speciálního povolení na policejním komisařství, a to pouze v následujících případech:

1. Jednosměrné cesty, bez návratu do Chile
2. K vykonání nezbytných aktivit v zahraničí v zájmu Chile
3. Z humanitárních důvodů
4. Ze zdravotních důvodů

Po návratu do Chile musí neočkovaní podstoupit karanténu po dobu 10 dní v tranzitním hotelu (na vlastní náklady).

O povolení k odjezdu za výše uvedených podmínek je třeba požádat na stránkách policejního komisařství Chile: www.comisariavirtual.cl