česky  español 

rozšířené vyhledávání

Aktuální obchodní překážky EU – Chile

INFORMAČNÍ NÁSTROJ PRO EXPORTÉRY:

MARKET ACCESS DATABASE » Databáze obchodních překážek

Databázi užitečných informací o dovozech a dovozních formalitách do zemí ležících mimo území Evropské unie nabízí evropským exportérům na svých stránkách Evropská komise, a to v anglickém jazyce.

Databáze obsahuje informace o celních tarifech na dovoz evropského zboží na třetí trhy v členění podle zemí a kombinované nomenklatury. Také další sekce – exportérův průvodce dovozními formalitami - umožňuje vyhledávání informací podle zemí dovozu a kombinované nomenklatury. Statistická databáze obsahuje údaje o tocích zboží a služeb mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi.

Nově je do Market Access Database (MADB) zařazen registr stížností evropských firem nebo jejich sdružení na překážky v obchodování nebo investiční bariéry, se kterými se setkaly na třetích trzích (vně EU). Stížnosti se mohou týkat např. vysokých celních tarifů, obtížných celních procedur, technických předpisů nebo standardů, zneužívání sanitárních nebo fytosanitárních opatření, restrikce v přístupu k surovinám včetně exportních daní, špatné ochrany práv k duševnímu vlastnictví, bariér v obchodování službami nebo překážek kladených přímým zahraničním investicím, omezujících pravidel vládních veřejných zakázek, protiprávní nebo s pravidly WTO neslučitelného používání obchodních ochranných nástrojů, protiprávního poskytování státní pomoci a dalších dotací. 

Informace o obchodních překážkách, které dovozní země zavedly pro jednotlivá odvětví výrobků nebo služeb, jsou uvedeny v sekci Databáze obchodních překážek. MADB obsahuje také přehled sanitárních a fytosanitárních opatření, která mohou znesnadnit přístup evropského zboží na třetí trhy. Postupy pro podávání oprávněných stížností proti obchodním překážkám uplatňovaným třetími zeměmi popisuje Nařízení Rady č. 3286/94 , tzv. Trade Barries Regulation (TBR). 

MADB je volně přístupná pouze na území členských států EU. Mimo toto teritorium uděluje Evropská komise přístup prostřednictvím hesla pouze oficiálním zastoupením členských států, jako jsou velvyslanectví nebo konzuláty.

ZÚ Santiago de Chile proto zřídil na své webové stránce menu „Aktuální obchodní překážky EU – Chile“, kde si zájemci mohou v angličtině přečíst informace o současných obchodních překážkách a o tom, jak se snaží EK ve spolupráci s národními diplomaciemi a úřady sjednávat nápravu:  

List of key market access barriers in Chile
Barrier Description
Copyright legislation Chile s Copyright Law was modified in 2010, but it still contains some weaknesses. The reform provides for liability of internet service providers, increases sanctions, and regulates the extent and scope of private copies. Strengthened measures against digital piracy are needed to ensure effective action against illegal content on the internet. More enforcement of copyright rules on the streets.
Non-recognition of certificates of imported products An additional certification process in Chile is applied to a number of already certified products by manufacturers or European notified bodies or laboratories (depending on the product), in particular electronic and electrical appliances.
IPR enforcement - pharmaceuticals and agro-chemicals The pharmaceutical and agro-chemical industry appears to face insufficient protection of test and other undisclosed data provided during the registration process of new products. The pharmaceutical industry also faces potential difficulties in the registration of new products in Chile. These problems should be addressed by the competent Chilean authorities.