česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Photo by Steven Weeks on Unsplash
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Budoucnost zemědělství v Chile a nové příležitosti pro české firmy

Zemědělství v Chile představuje jednu z důležitých ekonomických aktivit země. V roce 2023 zaměstnává zemědělsko-potravinářský průmysl okolo 5,5-6,8 % obyvatelstva. Zároveň se každoročně podílí zhruba 3-4,5% na HDP země. Chile patří mezi největší exportéry v rámci zemědělského průmyslu na světě a vyváží své výrobky do více jak 170 zemí světa. Přední místo zaujímá například ve vývozu vína, kde v roce 2022 obsadilo čtvrté místo s 8,3 miliony exportovaných hektolitrů.

Zemědělství má tedy v Chile důležitou úlohu nejen v rámci domácí sféry, ale i v rámci zahraničního obchodu. Proto se chilská vláda s jednotlivými ministerstvy snaží sektor nadále modernizovat, aby došlo k jeho adaptaci na měnící se prostředí. Globální oteplování se podílí na stále větším nedostatku vody, častějšímu vzniku požárů či změně migrace ryb v oceánech, což značně ovlivňuje zemědělskou produkci a rybolov.

V budoucnu se tedy chilský zemědělský sektor bude zaměřovat především na následující oblasti:

  • Udržitelné zemědělské postupy – Chile věnuje stále více pozornosti udržitelným zemědělským postupům a jejich zavádění do praxe, včetně organického zemědělství, precizního zemědělství a agroekologie. Cílem těchto postupů je snížit dopad zemědělství na životní prostředí, chránit přírodní zdroje a zlepšit zdraví půdy.
  • Integrace moderních technologií – Integrace technologií pro zemědělství, jako je používání dronů, senzorů, umělé inteligence, satelitních technologií, autonomního a asistovaného řízení strojů, automatizace, „Internet of Things“, digitalizace či sběru a analýzy dat bude pravděpodobně pokračovat. To může pomoci při monitorování plodin, optimalizaci zavlažování, snížení administrativní zátěže a zlepšení celkového řízení produkce.
  • Vodohospodářství – Nedostatek vody je v Chile vážným problémem kvůli jeho suchému a polosuchému klimatu. Budoucnost zemědělství bude pravděpodobně zahrnovat účinnější techniky hospodaření s vodou, jako je kapkové zavlažování a sběr dešťové vody, aby bylo zajištěno udržitelné využívání povrchové, podzemní i dešťové vody.
  • Odolnost vůči klimatu – Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám a potenciálu častějších extrémních povětrnostních jevů se chilské zemědělství bude muset přizpůsobovat, aby zajistilo odolnost plodin a minimalizovalo případné ztráty. To by mohlo zahrnovat pěstování plodin odolných vůči suchu a používání zemědělských postupů šetrných ke klimatu.
  • Proexportní zemědělství – Chile má dlouhou historii zemědělského vývozu, včetně ovoce, vína, mořských plodů a dřevařských produktů. Budoucnost může v těchto sektorech zaznamenat pokračující růst se zaměřením na udržení standardů vysoké kvality a plnění požadavků mezinárodního trhu.
  • Genetický výzkum a modifikace plodin – Pokračující výzkum genetiky plodin a biotechnologie by mohly přispět k vývoji plodin, které lépe vyhovují chilskému klimatu a dokážou odolat různým výzvám, jako jsou škůdci, choroby a měnící se podmínky prostředí.
  • Městské a vertikální zemědělství – S rostoucí urbanizací lze očekávat nárůst iniciativ městského zemědělství a vertikálních zemědělských systémů. Tyto přístupy by mohly pomoci dodávat čerstvé produkty městskému obyvatelstvu při efektivním využití omezeného prostoru.
  • Cirkulární ekonomika a redukce odpadu – Budoucí trendy by mohly zahrnovat hledání inovativních způsobů opětovného využití zemědělského odpadu a vedlejších produktů, jako je výroba bioenergie, kompostování a dalších příležitostí pro implementaci cirkulární ekonomiky, vč. redukce a používání recyklovatelných obalových materiálů.
  • Diverzifikace trhu – Zatímco tradiční zemědělské produkty budou pravděpodobně i nadále hrát důležitou roli, diverzifikace do nových plodin a produktů by mohla být strategií pro zmírnění rizik a využití nových tržních trendů.

Zde se otevírají nové příležitosti pro české firmy, které se zaměřují např. na geografické, informační či komunikační systémy, které jsou nezbytné pro sledování pohybu mořských živočichů a následné vyhodnocování dat spojených s rybolovem. Hledají se také inovativní způsoby, jak zajistit efektivnější nakládání s vodou a ostatními zdroji, aby se postupovalo udržitelným způsobem a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, což je jedním z hlavních cílů chilské vlády v rámci strategie pro zemědělství pro období 2022-2026. Podpora inovací se týká i biotechnologií spojených se šlechtěním rostlin či technologií zaměřených na recyklaci. V rámci mnohých projektů Chile usiluje také o vyšší míru automatizace a robotizace zemědělství.

Chile představuje stabilní prostředí pro investice, kde nezanedbatelnou roli v ekonomické sféře hraje zemědělství. České firmy mohou navíc v rámci podnikání využít nové příležitosti, které přinese nová Pokročilá rámcová dohoda mezi EU a Chile, která by měla být podepsána do konce roku 2023, a která přinese další významné usnadnění obchodu a investic mezi EU a Chile, vč. odstranění většiny cel a mimocelních překážek.

Petra Nostas Arias, DEK na Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile

Adéla Jehličková, stážistka