česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČESTA podepsala Memorandum o spolupráci s obnovenou Česko-chilskou obchodní komorou

V rámci podnikatelské mise do Chile z oboru energie podepsala „Smíšená obchodní komora Česko–tichomořská aliance“ (ČESTA) „Memorandum o spolupráci“ s obnovenou „Česko-chilskou obchodní komorou“. Hlavními tématy synergie bude výměna informací mezi oběma stranami, podpora obchodních vztahů a organizace společných akcí jak v Praze, tak v Santiagu de Chile.
 

Dokument v prostorách české ambasády v Santiagu podepsali Šárka Stegbauerová (ČESTA) a Zdeněk Sobotka (Česko-chilská obchodní komora) za přítomnosti J. E. pana Josefa Rychtara, velvyslance ČR v Chile a Ing. Martina Tlapy, MBA, náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

Obnovená Česko-chilská obchodní komora navazuje na tradice, které vytvořila předešlá Československo-chilská obchodní komora, jež jako právní subjekt přestala existovat po rozdělení Československa.

ČESTA byla založena v lednu 2016. Hlavní pilíře činnosti Komory:

  • podpora členů a jejich zájmů na území Tichomořské aliance
  • lobbing ve prospěch českých firem především v rámci obchodní výměny mezi ČR a Tichomořskou aliancí
  • spolupráce při organizaci oficiálních návštěv v teritoriu, organizace podnikatelských delegací a misí
  • příprava individuálních cest a jednání na místě
  • poradenství
  • pořádání odborných seminářů a informační servis z teritoria.

Perspektivními obory pro vzájemnou spolupráci jsou především energetika, vodní hospodářství, obrana, zařízení pro doly, dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství a odsolování mořské vody.

Nezbytným partnerem Komory jsou relevantní zastupitelské úřady, orgány státní správy, jako je např. Ministerstvo průmyslu a obchodu či Ministerstvo zahraničních věcí, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a další instituce. Důležitým bodem spolupráce je také financování exportu a investic v regionu, proto je samozřejmá i spolupráce s Českou exportní bankou a pojišťovnou EGAP.

Zdroj: Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile, obchodní rada Ondřej Kašina