česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CHILE: Důsledky srpnové licitace pro další vývoj na chilském trhu energie

Chilský energetický trh i trhy finanční se dosud vzpamatovávají z výsledků licitací na kontrakty dodávek energie od roku 2021 na dalších 20 let, které byly oznámeny 18. 8. 2016.

Během licitací se objevily nabídky tak nízké, že s nimi nepracovaly žádné předchozí modely a výsledná průměrná cena 47,6 USD za MWh znamenala pokles o 40 % ve srovnání s rokem 2015. (Licitace ze srpna 2016 se týkala objemu 12.430 GWh.)

Pro bližší informaci uvádíme tabulku s přesnými údaji, které podniky uspěly v licitaci ze srpna 2016:

Tato licitace měla své vítěze a poražené. V poli poražených se momentálně nacházejí tradiční výrobci energie, kteří nezachytili boom obnovitelných energií (Colbún v majetku skupiny Matte, AES Gener kontrolovaná americkou AES Corporation a Engie Energía Chile. Poklesly zejména ceny akcií firem AES Gener, Colbún a Engie. Chilští ekonomové se zamýšlejí nad tím, zda je tento trend prudkého poklesu cen energie v Chile dlouhodobě udržitelný. Objevily se rovněž úvahy o burzovních spekulacích. Zatím se však nedá seriózně analyzovat takové podezření.)

Pro potenciální zájemce o projekty a investice na chilském energetickém trhu považujeme za relevantní skladbu vítězných nabídek. Jak ukazuje přiložená grafika, připadlo jen 47,6 % kontraktů na existující výrobní kapacity v produktivním stadiu. Zbytek získaly nové projekty obnovitelných energií. Ovšem ve velmi nerovném poměru. Pouhého 0,1 % připadlo na nové projekty vodní energie! Jen 6,8 % si odnesly nové projekty solární. Jednoznačně dominantní byly v budoucích projektech elektrárny větrné, na které připadlo 45,5 % z licitovaných 12.430 GWh k dodání od roku 2021 na 20 let. Z celého objemu přidělených kontraktů připadla jen 2 % na plně chilské společnosti. To potvrzuje obrovský zájem zahraničních firem o chilskou energetiku.

Někteří ekonomové však vyjadřují údiv nad nečekaným poměrem téměř nulového podílu nových kapacit vodní elektřiny, malého podílu sluneční energie a dominantního podílu větrné energie ve skladbě budoucích kontraktů.

V této chvíli je příliš brzy na to, aby bylo možno projevit seriózní podezření ze spekulativnosti při hře dodavatelských firem během srpnové licitace. Každopádně existují fakta, která částečně vysvětlují „nelogicky vysoký“ podíl větrné energie. Z nových „hráčů“ na chilském energetickém trhu byla v této licitaci jednoznačným vítězem převážně irská firma MAINSTREAM, která získala 27 % celkového objemu zakázek. Tato firma má nyní 33 MWh funkčních v solárních a větrných elektrárnách a 2.251 MWh ve výstavbě – a to převážně eolických. Díky tomu mohla nabízet v licitaci ceny i pod 30 USD MWh, což odsunulo stranou některé tradiční dodavatele, kteří mají větší výrobní náklady.

Spolu s firmou MAINSTREAM byla jednoznačným vítězem licitace firma ENDESA kontrolovaná španělskou firmou ENERSIS a italskou ENEL. ENDESA v přípravě na licitace modernizovala strategii a zdroje a spojila se s firmou Green Power zaměřenou na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomu mohla ENDESA nabídnout širší mix energií za průměrnou cenu 51,1 USD MWh. Celkově získala ENDESA v této licitaci 48% budoucích zakázek. Green Power momentálně staví několik velkých eolických projektů, například Sierra Gorda (112 MW) nebo Renaico (88MW).

Každopádně zůstává faktem, že vítězové licitace ze srpna 2016 díky svým výsledkům mohou očekávat zvýšený příliv zahraničních investicí. Prognóza chilského ekonomického listu Diario Financiero ukazuje, že investice do chilské energetiky v letech 2021 – 2030 půjdou hlavně do kapes firem, které byly úspěšné v licitaci. Očekává se, že 3,35 miliardy USD získá ENDESA a 1,7 miliardy USD MAINSTREAM – neboli protagonisté licitace ze srpna 2016.

Dá se předpokládat, že struktura příštích přidělených licitací (květen 2017) nebude zcela shodná s vítěznou strukturou v licitaci ze srpna 2016, která nebyla v synergii s reálnou kapacitou schvalovaných či budovaných projektů. Ve vítězných „balíčcích“ příští licitace s velkou pravděpodobností budou znovu mít významné místo dodávky z obnovitelných zdrojů. Nelze však očekávat tak dominantní úlohu eolických dodávek, jako tomu bylo v licitaci ze srpna 2016. Zvýší se podíl energie sluneční a vodní.

Pro podniky z ČR to znamená, že prudký pokles cen energie na chilském trhu a objev nových tygrů – jako je například firma MAINSTREAM – ani těžko vysvětlitelná dominance eolické energie v budoucích kontraktech nemusí znamenat jen negativní signály. Je pouze třeba velmi pozorně sledovat vývoj trhu a jeho segmentů a reagovat nejen na současný vývoj, nýbrž rovněž mít schopnost pracovat s delší perspektivou, která přesahuje některé momentální manévry trhu.

V rámci této delší perspektivy je doporučitelné brát zřetel na budoucí změny v přenosové síti energie v Chile a v jejím budoucím propojování se sousedními zeměmi. V první fázi bude mít během příštích pěti let velký význam pro lokalizaci a charakter nových projektů propojování přenosové sítě v Chile. Ta v minulosti trpěla problémem nedostatečného propojení regionálních segmentů a nyní se již uskutečňují projekty na propojení systémů severu, středu a jihu. I v tomto procesu by mohly české firmy najít zakázky a rovněž čistě energetické firmy musí sledovat vývoj propojování, který bude mít dopady na ceny energie a návratnost projektů.

V blízké budoucnosti je nutno rovněž počítat se zahraniční konkurencí, zejména pokud budou propojeny sítě Chile a Peru. Peruánská energetika má nyní 40 % převis výroby nad spotřebou.  Jak sdělil Zastupitelský úřad Lima: „Východiskem ze současné situace je prodat přebytek peruánské elektrické energie, která se vyznačuje relativně nízkými cenami, do Chile či Ekvádoru. K tomu ale chybí adekvátní přenosová soustava. Nejvíce se v současnosti řeší větší energetické propojení Peru a Chile a jsou evidovány první investiční návrhy. Jeden z nich plánuje investici v hodnotě 1 mld. USD na přeshraniční vedení v délce 600 km a ve hře jsou i úspornější varianty. „

Vypracoval:
Ondřej Kašina, obchodní rada, Zastupitelský úřad Santiago de Chile