česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chile jako regionální lídr v oblasti inovací a Start-Ups

(analýza systému podpory a využití inovací a z toho vyplývající inspirace a příležitosti pro investice a spolupráci v rámci "Global Value Chains")

V současné době je stále zjevnější klíčový význam inovací v české ekonomice. V zájmu podpory tohoto směru rozvoje jsme přesvědčeni, že inspirace lze hledat rovněž v Chile, které je regionálním lídrem inovací v rámci Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Chile věnuje soustavnou pozornost hledání cest, které by vedly ke snížení závislosti na exportu surovin. Jak na akademické, tak i na exekutivní úrovni existuje v Chile jasné povědomí, že je nutno posunovat těžiště ekonomiky od „Factor-driven“ směrem k „Kowledge-driven“.

V rámci LAC je Chile regionálním lídrem inovací (Global Innovation Index)

 gf

Jaký význam je obecně v Chile připisován inovacím a zvyšování kvality podnikatelského prostředí lze dokumentovat tím, že rok 2013 byl v Chile současně „Rokem podnikání“ i „Rokem inovace“. graf1 Chilská státní správa má dobře propracovaný systém státní podpory inovací.

  Schéma institucionálních kompetencí na podporu inovací v Chile

Chile Sistema Público de Innovación

V rámci tohoto směřování existuje několik programů, které mohou sloužit jako inspirace, a rovněž některé lze využít přímo k podpoře investičních či exportních zájmů ČR. Jednou z organizací, jež uskutečňuje programy, které stojí za studium, je chilská „Corporación de Fomento de la Producción“ (CORFO).

 

Z inovativních programů CORFO zmíníme například „Start-Up Chile“. Cílem programu „Start-Up Chile“ je přilákat domácí ale rovněž zahraniční talentované podnikatele, kteří přinášejí nové metody, ideje a postupy. Do programu se může přihlásit občan kteréhokoliv státu, a pokud jeho projekt splní podmínky, dostane od CORFO financování až do výše 40.000,- USD a zdarma vízum k ročnímu pobytu v Chile.Projektu se mohou účastnit týmy nejvýše o třech členech.

 

Program „Start-Up Chile“ byl pozitivně hodnocen v prestižních světových médiích, jako například Forbes, The Economist, BusinessWeek, TechCrunch, The Financial Times atd.

 

Stačí však pohled na webovou stránku CORFO v menu „Programas y Concursos“ (Programy a konkurzy), abychom si uvědomili neobyčejný rozsah péče, která je v Chile věnována podpoře inovací. Několik názvů těchto programů pro ilustraci: „Posilování lidského potenciálu při transferu technologií“, „Řízení inovačních procesů v chilských podnicích“, „Program na podporu podnikání a inovace v regionech“, „Registrace inovativních návrhů a patentů“, „Nové inženýrství pro 2030“.

 

Jako další vládní program na podporu inovace a modernizace hospodářství lze jmenovat „ContactChile“. Je to program rozvíjený vládní agenturou ProChile (podobná naší organizaci CzechTrade). Cílem programu ContactChile je podporovat chilské podnikatele schopné dosahovat významných inovací a zaměřené na progresivní technologie – ale rovněž umožňovat přenos těchto inovací do zahraničí.

 

Další zajímavým projektem v gesci ProChile, který je značně inovativní již svou základní myšlenkou, je program „Plan C“. Jedná se o podporu inovativních začínajících podnikatelů zejména v oblasti středního a drobného podnikání. Cílem „Plan C“ je usnadnit internacionalizaci kontaktů pro inovativní chilské firmy a jejich napojení na „Global Value Chains“. Rovněž tento plán pomáhá vyhledávat financování projektů moderní metodou „Crowdfunding“(způsob získávání peněz formou sbírky, ke které se hojně využívá možností internetu).

 

Inovační programy uskutečňuje rovněž chilská „Sociedad de Fomento Fabril“ SOFOFA, například se jedná o program „SOFOFA inova“, v jehož rámci se uskutečňují semináře a setkání s cílem propojit vědu a výrobu. Těchto akcí se účastní rovněž významné zahraniční firmy působící například v chilském důlním průmyslu. (http://web.sofofa.cl/sofofa-innova/)

Cílem této analýzy není poskytnout nominální výčet všech chilských programů zaměřených na inovaci, pouze upozornit na ty hlavní, které nabízejí inspiraci a v jejichž rámci lze hledat nové příležitosti pro napojení českých firem do ekonomických vazeb Chile, případně v budoucnu i v rámci Pacifické aliance.

Jako další příklad lze uvést program ImaginaChile, který je zaměřen především na úlohu digitalizace při zvyšování efektivnosti a zavádění inovací v ekonomice.

V chilských podnicích je již běžně využívána nejmodernější strategie vytváření týmů „hledačů nápadů“, neboli „Game Changers“ (Týmy specialistů s tvůrčím myšlením a schopností vidění „Out of the Box“, které jsou schopny identifikovat nápady, vynálezy a inovace, které by v běžné byrokratické organizaci mohly zapadnout. Význam „Game Changers“ či hledačů nápadů prokázala například praxe firmy Shell). Týmy „Game Changers“ (tolik potřebné v českém prostředí) již běžně pracují například v chilských firmách Gasco, Chilectra, Continental Tire Andina a Renovallanta.

Jedním z důvodů, proč je v Chile možné zaměření na inovaci a modernizaci, je relativně dobrý přístup ke komunikačním kanálům, zejména k internetu. Tuto skutečnost vyhodnotila například organizace World Economic Forum v globálním žebříčku „The Network Readiness Index 2013 - NRI“. (plná verze hodnocení k dispozici na odkazu: http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf

Tento index hodnotí vztahy mezi cenou a dostupností napojení na internet a tím vlastně úroveň dostupnosti informací a propojení lidí a podniků prostřednictvím internetu. Chile bylo v rámci  NRI indexu v roce 2013 vyhodnoceno jako 34. nejúspěšnější země světa, zatímco Česká republika skončila až na místě 42., těsně před Kazachstánem. Jistě není třeba z odborného hlediska dále zdůrazňovat význam korelace mezi dostupností internetu a úrovní inovace ve společnosti a v ekonomice jakékoliv země.

 

index1

 Přílohy: Tabulky z publikace „The Global Innovation Index 2013“ (zobrazeny jsou hlavní faktory, které ovlivňují míru inovace v ekonomice)

 index2

index3

index4

index5

index6

index7

index8