česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CHILE: Preferované obory pro investice a export 2016 – 2018

V letech 2016 – 2018 bude chilský stát i soukromé podniky potřebovat nejvíce zahraniční investice a dovoz technologií v oblasti hlubinné těžby nerostů, v energetice, při modernizaci infrastruktury a pro nové zpracovatelské technologie v potravinářství.

Obchodnímu radovi ZÚ Santiago de Chile Ondřeji Kašinovi to sdělil Vicente Mira, ředitel Chilské Agentury pro podporu zahraničních investicí (Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera - APIE). Tato agentura byla vytvořena 20. ledna tohoto roku jak náhrada za dřívější Comité de Inversiones Extranjeras (CIE). Je zodpovědná za podporu zahraničních investicí do Chile a její pravomoci zahrnují i metodickou pomoc pro zahraniční investory.

 

Důlní průmysl a nástup éry hlubinné těžby

Jak ukazuje graf podle údajů chilské Centrální banky, připadalo v letech 2009 – 2014 45,4 % přímých zahraničních investicí na oblast důlního průmyslu. Nicméně ředitel APIE Vicente Mira vysvětlil, že tento cyklus prochází zásadní změnou. Až dosud se velká většina mědi a dalších surovin v Chile těžila povrchově. v Chile je sice největší hlubinný měďný důl na světě El Teniente, nicméně významná většina mědi se až dosud dobývala v dolech povrchového typu. S postupem těžby se tyto těžní jámy prohlubovaly natolik, že vyvážení rudy prostřednictvím těžkých kamionů začalo těžbu prodražovat. K tomu se přidala skutečnost, že nevytěžená ložiska měďné rudy jsou v mnoha místech už spíše vhodná pro hlubinnou těžbu. Chile tak stojí před nutností zásadně změnit paradigma těžby nerostů z povrchového na hlubinné.

Ředitel APIE Vicente Mira uvedl, že v této souvislosti by Chile rádo obdrželo nabídky ze států EU na dodávky vybavení a technologií pro hlubinnou těžbu. Dále je v Chile prioritní zájem o technologie, které jsou schopny snížit spotřebu energie během drcení a obohacování rudy a při metalurgických procesech. Chile by chtělo zvýšit podíl přidané hodnoty a nevyvážet pouze suroviny, ale zřídit poblíž hlavních ložisek výrobní kapacity. Rovněž je prioritní zájem o dodávky technologií na čistění odpadních látek vznikajících během těžebních a metalurgických procesů.

 

Energetika a návazné obory

Pro investory v ČR je důležité, že celková důvěra zahraničních investorů v lukrativnost a bezpečí investicí do energetického sektoru v Chile je vysoká. Zatímco přímé zahraniční investice do důlního průmyslu v Chile v roce 2015 poklesly a tvoří nyní 24 % celkových zahraničních investicí, pak investice do oblasti energetiky vzrostly a dosáhly podílu 32 %, což je nejvíce v chilské historii.

Jak ukazuje graf Chilské Agentury pro podporu zahraničních investicí (APIE) vzrostl v letech 2014 – 2015 zájem zahraničních investorů o oblast energetiky. Zvláště nápadný je tento nárůst v oblasti energetiky solární, kde v roce 2014 bylo ve výstavbě 223 projektů a v roce 2015 již 1.331.

Ředitel APIE Vicente Mira sdělil, že v Chile nadále existuje velký zájem o investice a dodávky nových technologií v oblasti energetiky. Prostor je ve všech oblastech (dle chilské terminologie je cílem vytvořit „oborově neutrální a vyvážený mix výrobních kapacit“).

Cílem Chile je dosáhnout v roce 2025 úrovně 20 % výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. (V současné době 12 %.) Nejlepší podmínky v rámci obnovitelných zdrojů mají v Chile elektrárny fotovoltaické a větrné. Chile má nejlepší podmínky na světě, pokud se týká intenzity slunečního záření pro výrobu energie. V jižní části Chile existují skvělé podmínky pro hydroelektrárny. Největší příležitosti jsou momentálně v oblasti malých a středních vodních elektráren. Ve všech případech musí investoři předložit státním orgánům podrobné plány svých projektů, které musí být posouzeny z hlediska ochrany přírody a v případě větších projektů rovněž z hlediska sociálních dopadů.

 

Modernizace a obnova infrastruktury

Chile je ekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky, nicméně lze identifikovat oblasti, kde poněkud zaostaly investice a rozvoj. Mezi oblasti s „akumulovaným dluhem“ investicí a modernizace patří infrastruktura.

Podle ředitele APIE bude Chile potřebovat v příštích sedmi letech naléhavě investovat do infrastruktury 112 miliard USD. Část těchto investicí přijde ze zahraničí, část bude pokryta investicemi chilského státu a soukromého sektoru. Každopádně boudou tyto naléhavě potřebné investice generovat významné příležitosti pro dodávky.

V oblasti výstavby, údržby a provozu silnic se očekávají v Chile v příštích sedmi letech investice přes 13 miliard USD. V oblasti ekologicky šetrné dopravy (například tramvaje) se počítá s investicemi 682 milionů USD. Do modernizace letišť by mělo směřovat 170 milionů USD.

 

Modernizace zpracovatelských kapacit v potravinářství

Ředitel APIE Vicente Mira zdůraznil, že Chile se snaží snižovat závislost na exportu surovin (v současné době téměř 60 % vývozu). V rámci této snahy o diversifikaci výrobního a exportního potenciálu chce Chile modernizovat zpracovatelské kapacity v potravinářském průmyslu.  Již nyní patří Chile k zemím, které produkují významné množství ryb, ovoce a dalších zemědělských produktů. Cílem je zvýšit přidanou hodnotu a kvalitu zpracovaných produktů zemědělství, ovocnářství a chovu ryb. 

Proto patří rovněž hledání investicí a import moderních technologií pro potravinářství k prioritám na seznamu Chilské Agentury pro podporu zahraničních investicí. Možnosti jsou v mnoha oblastech: chov a zpracování lososů a dalších ryb, zpracování ovoce, zpracování masa atd.