česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CHILE: Příležitosti v těžbě lithia a v návazných oborech

V Chile se nachází přibližně 75 % světových zásob lithia. Význam této suroviny dramaticky vzrostl díky vyvinutí lithiových baterií, jež jsou jednak mnohem lehčí než obvyklé niklové baterie a navíc mají delší životnost.

Tyto baterie se používají např. pro elektrická auta, kamery, přenosné počítače nebo mobilní telefony. Chile je po Austrálii druhým největším světovým producentem lithia (2015: Austrálie 13.400 tun, Chile 11.700 tun, Argentina 3.800 tun). Ceny za tunu lithia dosáhly na světovém trhu úrovně 6.400,- USD za tunu.

Náměstek ministryně důlního průmyslu Chile ing. Ignacio Moreno Ferndández oznámil ekonomickým diplomatům akreditovaným v Chile, že vláda nyní hledá nové zahraniční investory do těžby lithia a v návazných oborech.

 

Vývoj těžby lithia ve světě

 

Tato vstřícnost chilské vlády vůči novým investorům v těžbě lithia a návazných oborech je směrována zvláště k zemím EU. Lze to vysvětlit tak, že současné zkušenosti se stávajícími těžebními společnostmi z USA a se zájemci z Koreje a z Číny nejsou pro chilskou vládu zcela uspokojivé a předpokládá, že ve spolupráci s firmami z EU by snáze dosáhla svého ideálního plánu v oblasti lithia.

V Chile se totiž lithium těží převážně na severu v jezerních sedimentech (česky nazývané solanky, v Chile se užívá název „salares“). Při výrobě lithia se solný roztok (podzemní vody s vysokou koncentrací minerálu) odebere a přečerpá do odpařovací nádrže. Přes několik procesů odpařování je možné dosáhnout potřebné koncentrace lithia a tak získat uhličitan lithný.

Těžba uhličitanu lithného (Lithium Carbonate) i následné vysoušení jsou velmi citlivé z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska sociálního. K tomu přistupuje skutečnost, že podle platných zákonů je majitelem všeho lithia v Chile stát. Součet těchto faktorů vede k tomu, že chilský stát chce uskutečňovat těžbu lithia nikoliv jako zcela liberální tržní aktivitu, nýbrž v „v rámci státně-soukromé spolupráce“. Chile neposkytuje v současné době na těžbu lithia klasické koncese zahraničním společnostem. Oficiální vysvětlení Ministerstva důlního průmyslu je takové, že lithium se vyskytuje v tekutých substancích pod povrchem a udělení klasických důlních licencí zahraničním soukromým firmám by mohlo vést ke stavu, kdy by jedna společnost podezřívala jinou z odčerpávání výchozí suroviny, což by mohlo vést ke zdlouhavým a nežádoucím soudním sporům. Současná chilská vláda proto chce z těžby lithia udělat jakousi „případovou studii“ spolupráce mezi státním a soukromým sektorem, při které by se za dozoru státu podařilo respektovat ambientální i sociální aspekty.

 

Předpoklady prudkého růstu spotřeby lithia ve světě

 

Zájem chilské vlády o „rozumné“ investory z EU je dán rovněž poněkud neuspokojivým stavem v současné struktuře těžby lithia v Chile. Naprostá většina vytěženého lithia (či přesněji uhličitanu lithného) připadá na společnosti SQM a Rockwood. Společnost SQM je vlastněna částečně chilskými a částečně zahraničními investory (např. Potash Group, Sailing Stone Capital Partners). Současná chilská vláda obvinila SQM z nekalých korupčních praktik a společnost SQM je v procesu vyšetřování. Společnost Rockwood byla většinově zakoupena americkou Albemarle Corp a podle důvěrných informací ani v tomto případě není chilská vláda příliš spokojena s jejím počínáním. To vše má negativní výsledky na úroveň těžby i komercializaci lithia. Náměstek ministryně důlního průmyslu Chile ing. Ignacio Moreno Ferndández potvrdil na dotaz ekonomické sekce ZÚ Santiago de Chile, že v současné době je naprostá většina vytěženého lithia z Chile vázána na dlouhodobé kontrakty a v rámci „spot market“ je velmi obtížné nakoupit z Chile lithium. (To potvrzuje nedávná praktická zkušenost jedné společnosti z ČR.)

Chilská vláda není spokojena s tímto stavem. Ráda by uvítala investory z EU do těžby lithia, kteří by byli ochotni přistoupit na podmínky těžby udržitelné z hlediska ambientálního a pomohli tak ve spolupráci se státem zvýšit těžbu lithia. Zjevně se chilská vláda v této oblasti snaží vytvořit jakýsi „hodnotový produkční řetězec“, protože slíbila podpořit rovněž firmy z EU, které se zabývají stavbou fotovoltaických elektráren a činnostmi spojenými s čištěním vody a nápravou těžebních ambientálních škod.

Zde se otevírá nová možnost pro české energetické společnosti. Nabídka běžných fotovoltaických elektráren, které by dodávaly energii do gridu nebo na spot market je již nyní v Chile značná a neustále roste.  Náměstek ministryně důlního průmyslu Chile ing. Ignacio Moreno Ferndández však naznačil, že vláda má velký zájem podpořit energetické zahraniční investory, kteří by stavěli fotovoltaické elektrárny přímo určené pro konkrétní těžební projekty lithia. Podobně se otevírají tyto možnosti v oblasti návazných činností okolo vody a životního prostředí.

V ideálním případě by chilská vláda rovněž uvítala zahraniční investice do návazných průmyslových odvětví, ve kterých se z lithia vyrábějí akumulátory a další produkty. V současné době, jak ukazuje následující grafika, v Chile podobné výroby zvyšující přidanou hodnotu lithia nejsou. Pohled na světovou mapu těžby a výroby však ukazuje jasný trend umisťovat výrobní kapacity do blízkosti těžebních. Proto je tato snaha chilské vlády srozumitelná. S potenciálními zájemci o investice v oblasti těžby a zpracování lithia je připraveno spolupracovat jak Ministerstvo důlního průmyslu (osobní příslib náměstka), tak i chilská agentura pro inovaci CORFO, která má již zřízen pro tuto problematiku zvláštní výbor.

 

Shrnutí:

Těžba lithia v Chile je velmi lukrativní aktivita. Podle Ministerstva důlního průmyslu zisk převyšuje 100 %. Stát by chtěl udržitelným způsobem zvýšit těžbu lithia a je připraven podpořit investory v oblasti těžby i v návazných oborech. K dispozici je podle výše citovaného náměstka nejméně 15 dalších „salares“, v nichž jsou dobré podmínky k těžbě lithia. Současně je zřejmé, že v této sféře existuje v současné době řada nejasností a sporů mezi zájmy státu a soukromých podniků již etablovaných v těžbě lithia.

Z hlediska podniků ČR se zdá, že nejvíce příležitostí se otevírá v energetických projektech provázaných s novými kapacitami těžby lithia a rovněž v oblasti čistých technologií okolo důlních a chemických aktivit. Operace okolo získávání lithia totiž mají blíže k chemickému nežli k důlnímu průmyslu.

Chilská vláda počítá s tím, že bez významných změn v současném paradigmatu těžby a komercializace lithia by podíl Chile na světovém trhu klesal – viz následující grafika.