česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CHILE: Ve dnech 29. 3. až 3. 4. 2016 se uskutečnil v Santiagu de Chile XIX. Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky – FIDAE 2016 s rekordní účastí firem z ČR

Ve dnech 29. 3. až 3. 4. 2016 se uskutečnil v Santiagu de Chile XIX. Mezinárodní veletrh letectví, kosmonautiky, obraných a bezpečnostních technologií – FIDAE 2016. Podle chilského ministra obrany José Antonia Goméze se na veletrhu prezentovalo 60 zemí a celou akci s doprovodným programem air-show shlédlo přes 110 000 návštěvníků. FIDAE 2016 se tak zúčastnilo o 7 zemí více oproti poslední verzi konané před dvěma roky, zvýšil se počet vystavených exponátů i účastnických firem. Poprvé se FIDAE zúčastnily Spojené arabské emiráty, Mexiko, Nový Zéland, Salvador, Panama a Thajsko.
 

Veletrh si upevnil svoje postavení mezi pěti nejvýznamnějšími výstavními akcemi v tomto oboru na světě a potvrdil tak pozici jednoznačně nejdůležitějšího veletrhu leteckého a kosmického průmyslu v Latinské Americe. Šíře sortimentu FIDAE stále roste a zahrnuje rovněž vojenskou, bezpečnostní a obrannou techniku. Význam veletrhu podtrhly návštěvy vojenských delegací z řady zemí amerického kontinentu, Evropy a Asie. V průběhu veletrhu se konala na výstavišti řada tematických konferencí a work-shopů zaměřených na nové technologie, trendy a tendence v letectví a kosmonautice.

Po zahajovacím uvítacím koktejlu pořádaném vedením FIDAE 2016 a konaném v předvečer zahájení veletrhu, uspořádal velvyslanec ČR v Chile Josef Rychtar v úterý 29. 3. 2016 pro zástupce všech českých firem přítomných na FIDAE 2016 recepci, které se zúčastnil rovněž brigádní generál Ing. Libor Štefánik, velitel Vzdušných sil AČR a na kterou byli pozváni rovněž představitelé všech chilských silových složek a zástupci ozbrojených sil zájmových latinskoamerických zemí. Této akce využila firma OMNIPOL k prezentaci svého exportního programu a všichni představitelé českých firem měli možnost navázat osobní kontakty se všemi přítomnými hosty. Tato akce byla po věcné i společenské stránce českými firmami pozitivně hodnocena.

V rámci společného stánku České republiky organizovaném agenturou CzechTrade ve spolupráci se ZÚ se představilo odborníkům z Chile, ostatních zemí Latinské Ameriky, ale i dalších zemí z celého světa celkem 7 českých firem. Největším vystavovatelem na stánku ČR byla firma Omnipol, která zde představila především pasivní radiolokátory dceřiné firmy ERA a inovovanou verzi letadel L-39 NG z Aera Vodochody. Omnipol nabízel rovněž letadla L-410 UVP E-20 z produkce Aircraft Industries Kunovice.

Již tradičním vystavovatelem na tomto veletrhu je uherskobrodská Česká zbrojovka a.s., která vystavovala nové pistole a dlouhé zbraně včetně modelu Scorpion Evo, který vyvolal velký zájmem jak mezi odborníky ozbrojených složek řady zemí LA, tak i mezi širokou veřejností. S Českou zbrojovkou a.s. na veletrhu úzce spolupracoval nový zástupce pro Chile, jehož aktivita a kontakty vypadají velmi nadějně v civilním i vojenském sektoru. Pardubická RETIA a.s. zde nabízela lokalizační a bezpečnostní systémy, zatímco společnost EVPÚ Defence z Uherského Hradiště se zaměřila na obchodní partnery zabývající se statickými i mobilními monitorovacími systémy, manipulátory a kamerami. Společnost C.O.S. nabízela logistické služby a vybraný sortiment českých výrobců zajímajících se o latinskoamerický trh, tj. např. nákladní vozidla TATRA, kontejnerové systémy aj. Samostatný stánek na veletrhu měla firma ZLIN Aircraft nabízející malá letadla určená pro monitorovací účely, rekreační létání a leteckou akrobacii. Také této firmě se podařilo navázat zajímavé kontakty a tento český výrobce bude zřejmě přizván do výběrového řízení na nákup nových letadel pro profesionální chilskou Letku vysoké akrobacie Halcones, chystající obnovu leteckého parku.

Veletrhu FIDAE se zúčastnil rovněž vrchní velitel vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik, který významným způsobem přispěl k neobvyklému zájmu velení ozbrojených složek řady zemí Latinské Ameriky. Generál Štefánik navázal blízký kontakt s velitelem chilského letectva, který projevil přání být v doprovodu ministra obrany, pokud se tento rozhodne navštívit ČR. Intenzivní zájem o české zbraňové systémy i cestu do ČR projevil také vrchní velitel mexického letectva, který se rovněž zúčastnil koktejlu na českém velvyslanectví. Zájem o produkci českých firem projevil rovněž argentinský velitel letectva. Přítomnost a aktivní přístup generála Štefánika tak byly vysoce hodnoceny nejen představiteli FIDAE a chilského vojenského letectva, ale pochopitelně i zástupci zúčastněných českých firem.

 

Komentář Zastupitelského úřadu:

Lze konstatovat, že účast českých firem na tomto veletrhu byla přínosem jak z hlediska propagace ČR v teritoriu, tak i z pohledu naplňování obchodních záměrů českých exportérů a snahy o expanzi do tohoto regionu. Veletrh jednoznačně potvrdil značný potenciál LA pro český letecký i obranný průmysl.

Přestože se jednalo o historicky největší prezentaci českých firem na tomto veletrhu, přítomnost českých exportérů by mohla být ještě větší, pokud by byl veletrh zařazen mezi oficiální akce ČR, jak ZÚ i kancelář CzechTrade v minulosti navrhovaly. Poskytnutí zajímavějších podmínek českým exportérům a zastřešení participujících pod oficiální účast ČR by jistě zvýšilo zájem dalších firem o prezentaci svého exportního programu. Perspektivu prosazení obchodu by jednoznačně zvýšilo rovněž vystavení funkčních a pro zdejší teritorium atraktivních výrobků, jakými jsou letadla, vojenská technika různého charakteru, nákladní vozy Tatra aj. Bez předvedení reálných výrobků a jejich předností přímo v teritoriu je prosazení prodejů ve zdejším sice stabilním, ale nesmírně dravém a konkurenčním prostředí podstatně obtížnější. Oficiální účast ČR na FIDAE 2018 by tak mohla významně přispět k dalšímu posílení exportu do této oblasti.

FIDAE 2016

FIDAE 2016