česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Santiago/Embajada Santiago
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pokročilá rámcová dohoda EU - Chile: nové možnosti pro obchod a investice

Slavnostní oznámení o ukončení vzájemných jednání bylo zveřejněno dne 9. prosince 2022 v Bruselu. 

 

 

Dohoda má klíčový geopolitický význam: podpoří dlouhodobé partnerství EU s důležitým a stejně smýšlejícím partnerem, posílí ekonomickou odolnost obou zemí a podpoří je při řešení současných globálních výzev.
 

Dohoda posílí již tak prosperující obchodní a investiční vztahy mezi EU a Chile.

 

RUŠÍ TÉMĚŘ VŠECHNY TARIFY

• 99,9 % vývozu EU do Chile bude bez cel (všechny produkty kromě cukru)

• Chile zruší cla na mléčné výrobky, včetně kvót na sýry a potravinové přípravky z EU

 

POMŮŽE FIRMÁM Z EU POSKYTOVAT SLUŽBY, INVESTOVAT A SOUTĚŽIT O VLÁDNÍ ZAKÁZKY V CHILE

• Lepší přístup k poskytovatelům finančních služeb, doručovatelských a telekomunikačních služeb a námořní dopravy

• Stejné zacházení  pro investory z EU v Chile a pro chilské investory v EU a naopak

• Nové příležitosti při veřejných zakázkách na zboží, služby, stavební práce a při udělování koncesí díky snížení požadavků po srovnání s předchozí dohodou

 

USNADŇUJE OBCHOD PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

• Kapitola věnovaná malým a středním podnikům, která pomůže menším společnostem plně těžit z dohody, včetně snížení byrokracie

• Nové online nástroje, jako je kontaktní místo pro malé a střední podniky, což usnadní obchodování s chilskými partnery

 

DÁVÁ PRÁVNÍ JISTOTU PODNIKŮM

• Ochrana práv duševního vlastnictví

• Přísná ustanovení o autorských právech a obchodním tajemství

• Ochrana více než 200 tradičních potravin a nápojů EU

 

PODPOŘÍ PŘECHOD K OBNOVITELNÉ ENERGII A UDRŽITELNÉMU VYUŽÍVÁNÍ SUROVIN

• Spolupráce a lepší přístup k surovinám a čistým palivům, které jsou klíčové pro přechod na zelenou ekonomiku, jako je lithium, měď a vodík

• Společný závazek o udržitelné těžbě

• Posouzení vlivu na životní prostředí před novými projekty v oblasti energetiky a surovin

• Posílení investic do obnovitelných zdrojů, lepší přístup k dodavatelským řetězcům

• Pravidla pro odpovědné získávání zdrojů a obchodování, včetně náležité péče

 

ZAVÁDÍ POKROĆILÉ SDÍLENÉ ZÁVAZKY OBCHODU A UDRŽITELNOSTI, ZEJMÉNA V OBLASTECH:

• klimatu

• biodiverzity

• energie a surovin

• pracovního práva

• rovnosti žen a mužů

• udržitelných potravinových systémů

 

Dohoda přímo přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2030 a podpoří společné hodnoty a zájmy, včetně rozvoje obchodu a udržitelnosti, lidských práv a míru a bezpečnosti.

 

NOVÁ KAPITOLA VĚNOVANÁ UDRŽITELNÉMU ROZVOJI:

• zahrnuje klima, životní prostředí, biologickou rozmanitost, energii, oceány, snižování rizika katastrof, suroviny, udržitelné potravinové systémy

• podporuje dodržování pracovního práva, rovnosti pohlaví a odpovědného obchodního chování

• zlepšuje soulad s normami Mezinárodní organizace práce, Pařížskou dohodou a podporuje ekologickou transformaci

 

ROZŠÍŘUJE POLITICKÝ DIALOG O:

• mezinárodní mír, spravedlnost a bezpečnost

• dodržování mnohostranného řádu založeného na pravidlech, řešení nadnárodních bezpečnostních otázek a účinnější ochrany občanů

 

POSILUJE VÝZNAM SDÍLENÝCH HODNOT TÍM, ŽE JE STAVÍ DO CENTRA SPOLUPRÁCE EU-CHILE:

• nové články o demokratických principech, lidských právech, právním státu, modernizaci státu, rovnosti pohlaví a posílení postavení žen

 

ZAJIŠŤUJE VĚTŠÍ INKLUZI A ÚČAST OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PŘI JEJÍ IMPLEMENTACI:

• vytváří interní poradní skupiny a fóra občanské společnosti

• posiluje postavení Smíšeného parlamentního výboru.

 

PŘEDPOKLÁDÁ VĚTŠÍ ZAMĚŘENÍ NA VĚDU, TECHNOLOGII, VÝZKUM A SPOLUPRÁCI ORIENTOVANOU NA INOVACE:

• prohlubuje a rozšiřuje stávající vědeckotechnické partnerství mezi EU a Chile

• podporuje špičkové inovace, které přispějí k digitální transformaci.

 

Aktuálně probíhá technická revize textu dohody, podpis je očekáván koncem roku 2023. Dohoda se stane pro strany závaznou podle mezinárodního práva teprve poté, co každá strana dokončí své vnitřní právní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost (nebo její prozatímní provádění).

 

Poznámka: zpracováno na základě podkladů DEU, Santiago de Chile